Treff og fakturering i Google Analytics 360

Treffvolumsberegninger for fakturering.
Denne informasjonen gjelder for Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.

I denne artikkelen finner du informasjon om beregningene for treffvolum for fakturering i Google Analytics 360.

Du kan se et fakturerbart treffvolum i Google Marketing Platform. Hvilken klasse og hvilket fakturerbart beløp du blir belastet i en gitt måned, påvirkes av antallet fakturerbare treff.

Det finnes ulike typer treff du kan sende til Analytics 360, deriblant:

Treff behandles forskjellig basert på type og omstendighet, og det kan hende at antallet fakturerbare treff for en måned ikke samsvarer med det totale antallet treff som det rapporteres om i det tilsvarende Analytics 360-datautvalget. Dette kan skyldes en eller flere av følgende årsaker:

  • Når du bruker datautvalgsfiltre, kan det hende at de innsamlede treffene ikke blir rapportert i brukergrensesnittet for rapportering eller av API. Alle disse treffene inngår imidlertid i antallet fakturerbare treff.
  • Nettstedhastighet- og Brukertiming-treff blir samplet under databehandlingen, og dermed blir ikke alle de sendte treffene rapportert i brukergrensesnittet eller av programmeringsgrensesnittet. De blir imidlertid tatt med i det fakturerbare treffvolumet.
  • Økter med mer enn 500 treff, og brukere med mer enn 200 000 treff per bruker per dag, kan resultere i at treff blir samlet inn, men ikke blir rapportert i brukergrensesnittet eller av API. Alle disse treffene inngår imidlertid i det fakturerbare treffvolumet.
  • Hvert treff som behandles av et sammendragsområde, blir talt separat atskilt fra det tilsvarende treffet på kildeområdet. Det blir talt som et halvt treff (0,5) i Antallet fakturerbare treff-kolonnen..
  • Forsinkede treff (f.eks. som skyldes utsendelse i SDK-en for mobil) som blir sendt etter kl. 04.00 dagen etter sporingen, blir ikke rapportert. Disse treffene blir tatt med i antallet fakturerbare treff.
  • I Analytics samles det inn treff for nettstedhastighet for annonsenes landingssider når området er knyttet til Google Ads og den inngående nettadressen inneholder gclid-parameteren. Disse treffene rapporteres ikke i grensesnittet og tas ikke med i faktureringen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt