Hits en facturering in Google Analytics 360

Hitvolumeberekening voor facturering.
Deze informatie is van toepassing op Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform.

In dit artikel wordt de hitvolumeberekening voor facturering in Google Analytics 360 beschreven.

U kunt het factureerbare hitvolume bekijken in de Google Marketing Platform. Het factureerbare hitvolume beïnvloedt welk niveau en factureerbaar bedrag u voor een bepaalde maand in rekening wordt gebracht.

U kunt verschillende typen hits naar Analytics 360 verzenden, waaronder:

Hits worden afhankelijk van het type en de omstandigheden verschillend behandeld en uw factureerbare hitvolume voor een maand komt mogelijk niet overeen met de som van de hits die in de corresponderende Analytics 360-weergave wordt gerapporteerd. Dit kan een of meer van de volgende redenen hebben:

  • Weergavefilters kunnen ervoor zorgen dat verzamelde hits niet door de API of in de rapportage-interface worden gerapporteerd, maar al deze hits worden wel opgenomen in het factureerbare hitvolume.
  • Van sitesnelheid- en gebruikerstiming-hits worden steekproeven genomen tijdens de gegevensverwerking, dus niet alle verzonden hits worden door de API of in de gebruikersinterface gerapporteerd, maar ze worden wel opgenomen in het factureerbare hitvolume.
  • Sessies met meer dan 500 hits en gebruikers met meer dan 200.000 hits per gebruiker kunnen tot gevolg hebben dat hits wel worden verzameld, maar niet door de API of in de gebruikersinterface worden gerapporteerd. Ze worden echter wel opgenomen in het factureerbare hitvolume.
  • Elke hit die door een overzichtsproperty wordt verwerkt, wordt apart van de overeenkomstige hit in de bronproperty geteld en wordt in het factureerbare hitvolume geteld als een halve hit (0,5 van een hit).
  • Vertraagde hits (bijvoorbeeld vanwege verzending in mobiele SDK's) die zijn verzonden na 04:00 uur op de dag nadat ze werden bijgehouden, worden niet gerapporteerd. Deze hits worden wel opgenomen in het factureerbare hitvolume.
  • Analytics verzamelt hits voor Sitesnelheid voor bestemmingspagina's van advertenties wanneer de property is gelinkt aan Google Ads en de inkomende URL de parameter gclid bevat. Deze hits worden niet gerapporteerd in de gebruikersinterface en worden niet opgenomen in facturering.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?