Посещения и таксуване в Google Анализ 360

Изчислявайте обема на посещенията за таксуване.
Тази информация се отнася за Google Анализ 360 – част от Google Marketing Platform.
Научете повече за Google Marketing Platform.

В тази статия се описват изчисленията на обема посещения за таксуване в Google Анализ 360.

Можете да видите фактурирания обем на посещенията в Google Marketing Platform. Този обем определя нивото и фактурираната сума, за които Ви таксуваме през даден месец.

Към Google Анализ 360 можете да изпращате различни типове посещения включително:

Посещенията се обработват по различен начин според типа им и обстоятелствата, като е възможно фактурираният обем на посещенията за един месец да не съвпада със сбора на посещенията, отчетени в съответния изглед на собственост в Google Анализ 360, поради една или повече от следните причини:

  • Прилагането на филтри на изгледите на собствености може да доведе до това, някои от получените посещения да не се отразяват в отчетния ПИ или от приложния програмен интерфейс (API), въпреки че всички тези посещения се включват във фактурирания обем.
  • Посещенията Скорост на сайта и Време на потребителя са представени от извадки, получени при обработването на данните, така че не всички изпратени посещения се отчитат в потребителския интерфейс или от API, но се включват във фактурирания обем на посещенията.
  • При сесии с над 500 посещения и потребители с над 200 000 посещения на ден на потребител е възможно някои посещения да се събират, без да се отчитат в потребителския интерфейс или от API, но всички те се включват във фактурирания обем на посещенията.
  • Всяко посещение, обработено от сборна собственост, се отчита отделно от съответното посещение в изходната собственост като половин (0,5) посещение във фактурирания обем.
  • Не се отчитат забавените посещения (напр. поради изпращане в комплекти за разработване на софтуер за мобилни приложения), изпратени след 04:00 ч. в деня след проследяването. Те се включват във фактурирания обем на посещенията.
  • Google Анализ събира посещения Скорост на сайта за целеви страници, когато собствеността е свързана с Google Ads, а входящият URL адрес включва параметъра gclid. Тези посещения не се отчитат в потребителския интерфейс и не се фактурират.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?