Remarketinglister for søkeannonser med Analytics

Du kan opprette remarketingmålgrupper med Analytics-taggen. I den finnes det avansert funksjonalitet knyttet til utarbeiding av lister. Du kan bruke disse målgruppene i remarketingkampanjer for Google Ads i Google Displaynettverk eller i kampanjene dine for søkeannonser i Google Ads, for å tilpasse kampanjen din til personer som har besøkt nettstedet ditt tidligere. I tillegg får du detaljert brukerstatistikk i Analytics. Disse statistikkene kan også være nyttige når du skal avgjøre hvordan du skal utarbeide remarketinglister.

Hvis du skal bruke Analytics-taggen for å lage remarketinglister for søkeannonser, må du slå på datainnsamling for remarketingfunksjoner i områdeinnstillingene dine. Når du har laget remarketinglistene, kan du knytte disse listene til annonsegruppene dine for søkeannonser.

Slik fungerer det

Remarketinglister for søkeannonser (RLSA) med Analytics har mange fellestrekk med standard RLSA: Med Analytics kan du definere kriteriene for når kunder legges til i remarketinglister, og Google knytter økter på nettstedet ditt (basert på Analytics-kriteriene dine) til én av Googles informasjonskapsler for annonsering i nettleseren til den aktuelle brukeren. Når så kundene senere søker på Google.no (i den samme nettleseren), kan det være de blir vist tilpassede annonser basert på tidligere økter på nettstedet ditt.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Den maksimale levetiden for en remarketingliste for Google-søkeannonser er 540 dager.
  • En remarketingliste for Google-søkeannonser må omfatte minst 1000 informasjonskapsler før du kan bruke den som utgangspunkt for å tilpasse søkeannonsene dine. Dette bidrar til å ivareta personvernet til personene på listen.
  • Remarketinglister som inneholder demografidimensjonene Aldersgruppe, Kjønn og Interesser fra Google Displaynettverk, er ikke kvalifisert for RLSA.
  • Remarketinglister du oppretter i datautvalg for mobilapper, er ikke kvalifisert for RLSA.

Fremgangsmåten videre

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt