Duruma bağlı kitleler

Kullanıcıları kalıcı veya geçici olarak kitlelerinizden çıkarın.

Analytics'te, tanımlarına dayalı olarak dinamik bir şekilde güncellenen kitleler oluşturabilirsiniz. Bir kitleye kullanıcı eklenirken geçerli olacak koşulları ayarlamak için bir Dahil Et filtresi kullanın. Bir kitleden kullanıcı kaldırılırken geçerli olacak koşulları ayarlamak için bir Hariç Tut filtresi kullanın. Hariç Tut filtresi kullanırken, kullanıcıların geçici olarak mı yoksa kalıcı olarak mı kaldırılacağını belirtme seçeneğiniz de olur.

Bu makalede, kullanıcıları geçici veya kalıcı olarak kitlelerinizden kaldırmak isteyebileceğiniz durumlara ilişkin 3 örnek verilmiştir.

Sınırlamalar

Özellik Analytics hesabınızda görünmeden önce bir kitle oluşturduysanız, kitleyi Duruma Bağlı olarak düzenleyemezsiniz.

Kitleyi bir Hariç Tutma filtresi kullanmadan kaydederseniz, tanımı daha sonra Hariç Tutma filtresi eklemek için düzenleyemezsiniz. Duruma Bağlı bir kitle oluşturmak için tanımı düzenleme seçeneğinin korunmasını istiyorsanız, kitleyi oluştururken bir Hariç Tutma filtresi ekleyin.

Kalıcı Hariç Tutma filtrelerini kullanan kitleler, Google Ad Manager veya Display & Video 360 için uygun değildir. Geçici Hariç Tutma filtrelerini kullanan kitleler, Display & Video 360 için uygun değildir.

Bu makalede ele alınan konular:

Alışveriş sepetini terk eden kullanıcılar

Ürünleri alışveriş sepetindeyken siteden ayrılan kullanıcılara yeniden pazarlama yapmayı düşünebilirsiniz. Sepete Ekle düğmesini tıklayan veya alışveriş sepeti sayfasını görüntüleyen kullanıcıların dahil olduğu ancak sipariş onay sayfasını görüntüleyenlerin hariç tutulduğu bir kitle oluşturabilirsiniz. Siparişlerini tamamlayan kullanıcıları kitleden kalıcı olarak çıkarmak yerine, alışveriş sepetlerine ürün ekleyip satın alma işlemi yapmadıkları bir sonraki ziyaretlerinde tekrar kitleye ekleyebilirsiniz.

Alışveriş sepetlerinde ürün varken siteden ayrılan kullanıcıları kapsayan bir kitle oluşturma
 1. Alışveriş sepeti sayfasını görüntüleyen kullanıcıları dahil edin ve sipariş onayı (teşekkür ederiz) sayfasını görüntüleyen kullanıcıları hariç tutun:
  Koşul oluşturucu: Şunu dahil et: /cart, Şunu hariç tut: /thankyou
 2. Uygula'yı tıklayın.
 3. Kullanıcıların kalıcı olarak kitleden çıkarılmasını sağlayan onay kutusunun işaretini kaldırın. Böylece, gelecek sefer alışveriş sepetlerinde ürün bırakıp satın alma işlemi yapmadıklarında kitleye tekrar eklenirler.
  Kalıcı olarak hariç tut seçeneği işaretli değil

Daha önce ürün veya hizmetlerinizi satın almamış kullanıcılar

Pazarlamanızı daha önce sitenizden ürün satın almamış kullanıcılara odaklamak istiyorsanız, işlem sayısı 0 olan kullanıcıları dahil eder ve 0'dan fazla olanları kalıcı olarak hariç tutarsınız.

Daha önce ürün veya hizmetlerinizi satın almamış kullanıcılardan oluşan bir kitle oluşturma
 1. Hiç işlem gerçekleştirmemiş kullanıcıları dahil edin ve işlem sayısı sıfırdan fazla olanları hariç tutun.
  Koşul oluşturucu: Şunu dahil et: işlem sayısı 0 olanlar, Şunu hariç tut: işlem sayısı 0'dan fazla olanlar
 2. Uygula'yı tıklayın.
 3. Bir işlem gerçekleştiren kullanıcıları kitleden kalıcı olarak çıkarmak için onay kutusunu işaretleyin.
  Kalıcı olarak hariç tut seçeneği işaretli

Belirli bir düzeye erişen kullanıcılar

Geçici ve kalıcı hariç tutmalarla birleştirilen dahil et ve hariç tut ifadeleri, kitleleri istediğiniz ayrıntı düzeyinde yapılandırmanızı sağlar. Bunlarla ilgili diğer bazı yaygın örnekler şöyledir:

Kullanıcının mevcut yaşam boyu değerine (YBD) veya bağlılık durumuna dayalı kitle (özel bir boyut ile izlenir)

 • Örnek: Yüksek YBD
  • YBD = Yüksek olan kullanıcıları dahil edin
  • YBD = Orta veya Düşük olan kullanıcıları hariç tutun
  • Kitleden kalıcı olarak çıkarma devre dışı olsun

Kullanıcıların elde ettiği en yüksek YBD düzeyine veya bağlılık durumuna dayalı kitle

 • Örnek: Daha önce Yüksek YBD düzeyine ulaşmış kullanıcılar
  • YBD = Yüksek olan kullanıcıları dahil edin
 • Örnek: Hiç Yüksek YBD düzeyine ulaşmamış kullanıcılar
  • Sayfa normal ifadesi .* ile eşleşen kullanıcıları dahil edin
  • YBD = Yüksek olan kullanıcıları hariç tutun
  • Kitleden kalıcı olarak çıkarma etkin olsun

Kullanıcının mevcut seviyesine (ör. bir oyunda) dayalı kitle

 • Örnek: Şu anda seviyesi 5-10 arasında olan kullanıcılar
  • Seviye >= 5 olan kullanıcıları dahil edin
  • Seviye < 5 veya > 10 olan kullanıcıları hariç tutun
  • Kitleden kalıcı olarak çıkarma devre dışı olsun

Elde edilen en üst seviyeye dayalı kitle

 • Örnek: 5. Seviyeyi hiç geçememiş kullanıcılar
  • Seviye >= 1 olan kullanıcıları dahil edin
  • Seviye > 5 olan kullanıcıları hariç tutun
  • Kitleden kalıcı olarak çıkarma etkin olsun
Yaşamboyu Değeri Yüksek olan kullanıcıların dahil edildiği ve Yaşamboyu Değeri Orta ya da Düşük olan kullanıcıların geçici olarak hariç tutulduğu bir kitle oluşturma
 1. Dahil etme ve hariç tutma koşullarını yapılandırın:
  Koşul oluşturucu: Şunu dahil et: Yaşam Boyu Değeri tam olarak Yüksek, Şunu hariç tut: Yaşam Boyu Değeri tam olarak Orta veya Düşük
 2. Dahil etme ölçütlerini karşılamayan kullanıcıları kalıcı olarak kaldırma seçeneğinin işaretini kaldırın:
  Kalıcı olarak hariç tut seçeneği işaretli değil

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
16536690962479922432
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true