Publiká podľa stavu

Odstráňte používateľov z publika natrvalo alebo dočasne.

V službe Analytics môžete vytvárať publiká, ktoré sa dynamicky aktualizujú na základe ich definície. Pomocou zahrňujúceho filtra nastavte podmienky pridávania používateľov do publika. Pomocou vylučujúceho filtra nastavte podmienky odstraňovania používateľov z publika. Keď použijete vylučujúci filter, máte ďalšiu možnosť určiť, či sa majú používatelia odstraňovať dočasne alebo natrvalo.

V tomto článku uvádzame tri príklady situácií, kedy môže byť vhodné dočasne alebo natrvalo odstrániť používateľov z publika.

Ak ste určité publikum vytvorili ešte pred sprístupnením funkcie v účte Analytics, nemôžete ho upraviť na publikum podľa stavu.

Ak publikum uložíte bez vylučujúceho filtra, nemôžete už upraviť jeho definíciu a pridať vylučujúci filter. Ak chcete zachovať možnosť upraviť definíciu a vytvoriť publikum podľa stavu, začleňte vylučujúci filter pri prvom vytvorení publika.

Publiká, ktoré používajú trvalé vylučujúce filtre, nie sú vhodné pre remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní v službe Google Ads, Google Ad Manager ani Display & Video 360.
Obsah tohto článku:

Opustený košík

V prípade používateľov, ktorí nechali položky v nákupnom košíku, budete pravdepodobne chcieť použiť remarketing. Publikum by ste teda mohli vybudovať zahrnutím používateľov, ktorí klikli na tlačidlo Pridať do košíka alebo sa im zobrazila stránka nákupného košíka, a vylúčením používateľov, ktorým sa zobrazila stránka s potvrdením objednávky. Namiesto toho, aby ste používateľov natrvalo odstránili po dokončení objednávok, by ste ich do publika mohli znova pridať, keď nabudúce pridajú položky do košíka, ale nekúpia si ich.

Vytvorte publikum používateľov, ktorí nedokončili nákup položiek v košíku
 1. Zahrňte doň používateľov, ktorí zobrazili stránku košíka, a vylúčte používateľov, ktorým sa zobrazila stránka s potvrdením objednávky (poďakovaním):
  Nástroj na určovanie podmienok: Zahrnúť košík, Vylúčiť poďakovanie
 2. Kliknite na tlačidlo Použiť.
 3. Zrušte začiarknutie políčka, ktorým sa používatelia natrvalo odstránia, aby ste ich mohli pridať znova, keď opäť pridajú položky do košíka, ale nedokončia nákup.
  Možnosť trvalého vylúčenia je vypnutá

Používatelia, ktorí ani raz nenakúpili

Ak chcete marketing zacieliť na používateľov, ktorí si od vás ešte nič nekúpili, zahrňte ľudí, ktorých transakcie majú nulovú hodnotu, a trvalo ich odstráňte vtedy, keď ich transakcie majú hodnotu väčšiu než 0.

Vytvorte publikum používateľov, ktorí nikdy nenakúpili
 1. Zahrňte doň používateľov bez transakcií a vylúčte používateľov, ktorých transakcie majú hodnotu väčšiu než nula.
  Nástroj na určovanie podmienok: Zahrnúť 0 transakcií, Vylúčiť viac než 0 transakcií
 2. Kliknite na tlačidlo Použiť.
 3. Začiarknite políčko na trvalé odstránenie používateľov, ktorí vykonali transakciu.
  Možnosť trvalého vylúčenia je zapnutá

Publikum na určitej úrovni

Pomocou príkazov na zahrnutie a vylúčenie v kombinácií s dočasným alebo trvalým odstránením môžete konfigurovať segmenty publika akejkoľvek úrovne podrobnosti. Ďalšie bežné príklady:

Publikum založené na aktuálnej hodnote životnosti alebo vernostnom stave (sledované podľa vlastnej dimenzie)

 • Príklad: Vysoká HŽ
  • Zahrnúť používateľov, ktorých HŽ = vysoká
  • Vylúčiť používateľov, ktorých HŽ = stredná alebo nízka
  • Trvalé odstránenie je deaktivované

Publikum založené na maximálnej HŽ alebo vernostnom stave používateľov

 • Príklad: Niekedy mali vysokú HŽ
  • Zahrnúť používateľov, ktorých HŽ = vysoká
 • Príklad: Nikdy nemali vysokú HŽ
  • Zahrnúť používateľov, ktorých regulárny výraz stránky zodpovedá výrazu “.*”
  • Vylúčiť používateľov, ktorých HŽ = vysoká
  • Trvalé odstránenie je povolené

Publikum na základe aktuálnej úrovne používateľov (napr. v hre)

 • Príklad: Aktuálna úroveň 5 – 10
  • Zahrnúť používateľov, ktorých úroveň je >= 5
  • Vylúčiť používateľov, ktorých úroveň je < 5 alebo > 10
  • Trvalé odstránenie je deaktivované

Publikum založené na maximálnej úrovni, ktorú používatelia dosiahli

 • Príklad: Nikdy neprekročil 5. úroveň
  • Zahrnúť používateľov, ktorých úroveň >= 1
  • Vylúčiť používateľov, ktorých úroveň > 5
  • Trvalé odstránenie je povolené
Vytvorte publikum obsahujúce používateľov, ktorých hodnota životnosti je vysoká, a dočasne vylúčte používateľov, ktorých hodnota životnosti je stredná alebo nízka
 1. Nakonfigurujte podmienky na zahrnutie a vylúčenie:
  Nástroj na určovanie podmienok: Zahrnúť hodnotu životnosti, ktorá sa presne zhoduje s hodnotou vysoká, Vylúčiť hodnotu životnosti, ktorá sa presnej zhoduje s hodnotou stredná alebo nízka
 2. Vypnite možnosť trvalého odstránenia používateľov, ktorí nespĺňajú kritériá:
  Možnosť trvalého vylúčenia je vypnutá
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?