Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Publiká podľa stavu

Odoberte používateľov z publika natrvalo alebo dočasne.

V službe Analytics môžete vytvárať publiká, ktoré sa dynamicky aktualizujú na základe ich definície. Pomocou zahrňujúceho filtra nastavte podmienky pridávania používateľov do publika. Pomocou vylučujúceho filtra nastavte podmienky odoberania používateľov z publika. Keď použijete vylučujúci filter, máte ďalšiu možnosť určiť, či sa majú používatelia odoberať dočasne alebo natrvalo.

V tomto článku uvádzame tri príklady, keď môže byť vhodné dočasne alebo natrvalo odobrať používateľov z publika.

Obmedzenia

Ak ste publikum vytvorili ešte pred sprístupnením funkcie v účte Analytics, nemôžete ho zmeniť na publikum podľa stavu.

Ak publikum uložíte bez vylučujúceho filtra, nemôžete následne upraviť jeho definíciu a pridať vylučujúci filter. Ak chcete zachovať možnosť upraviť definíciu a vytvoriť publikum podľa stavu, začleňte vylučujúci filter pri prvom vytvorení publika.

Publiká, ktoré používajú trvalé vylučujúce filtre, nie sú vhodné pre Google Ad Manager ani Display & Video 360. Publiká, ktoré používajú dočasné vylučujúce filtre, nie sú vhodné pre Display & Video 360.

Obsah tohto článku:

Opustený košík

V prípade používateľov, ktorí nechali položky v nákupnom košíku, je vhodné použiť remarketing. Publikum by ste teda mohli vytvoriť zahrnutím používateľov, ktorí klikli na Pridať do košíka alebo sa im zobrazila stránka košíka, a vylúčením používateľov, ktorým sa zobrazila stránka s potvrdením objednávky. Namiesto toho, aby ste používateľov natrvalo odobrali po dokončení objednávok, by ste ich do publika mohli znova pridať, keď nabudúce pridajú položky do košíka, ale nekúpia si ich.

Vytvorte publikum používateľov, ktorí nedokončili nákup položiek v košíku
 1. Zahrňte doň používateľov, ktorým sa zobrazila stránka košíka, a vylúčte používateľov, ktorým sa zobrazila stránka s potvrdením objednávky (poďakovaním):
  Nástroj na určovanie podmienok: Zahrnúť košík, Vylúčiť poďakovanie
 2. Kliknite na Použiť.
 3. Zrušte začiarknutie políčka, ktorým sa používatelia natrvalo odoberú, aby ste ich mohli pridať znova, keď opäť pridajú položky do košíka, ale nedokončia nákup.
  Možnosť trvalého vylúčenia je vypnutá

Používatelia, ktorí ani raz nenakúpili

Ak chcete marketing zacieliť na používateľov, ktorí si od vás ešte nič nekúpili, zahrňte ľudí, ktorých transakcie majú nulovú hodnotu, a trvalo ich odstráňte vtedy, keď ich transakcie majú hodnotu väčšiu než nula.

Vytvorte publikum používateľov, ktorí nikdy nenakúpili
 1. Zahrňte doň používateľov bez transakcií a vylúčte používateľov, ktorých transakcie majú hodnotu väčšiu než nula.
  Nástroj na určovanie podmienok: Zahrnúť 0 transakcií, Vylúčiť viac než 0 transakcií
 2. Kliknite na Použiť.
 3. Začiarknite políčko na trvalé odobratie používateľov, ktorí vykonali transakciu.
  Možnosť trvalého vylúčenia je zapnutá

Publikum na určitej úrovni

Pomocou príkazov na zahrnutie a vylúčenie v kombinácií s dočasným alebo trvalým odobratím môžete konfigurovať segmenty publika akejkoľvek úrovne podrobnosti. Ďalšie bežné príklady:

Publikum založené na aktuálnej hodnote životnosti alebo stave lojality (sledované podľa vlastnej dimenzie)

 • Príklad: Vysoká HŽ
  • zahrnúť používateľov, ktorých HŽ = vysoká.
  • vylúčiť používateľov, ktorých HŽ = stredná alebo nízka;
  • trvalé odobratie je vypnuté.

Publikum založené na maximálnej HŽ alebo stave lojality používateľov

 • Príklad: Niekedy mali vysokú HŽ
  • zahrnúť používateľov, ktorých HŽ = vysoká.
 • Príklad: Nikdy nemali vysokú HŽ
  • zahrnúť používateľov, ktorých regulárny výraz stránky zodpovedá výrazu „.*“;
  • vylúčiť používateľov, ktorých HŽ = vysoká;
  • trvalé odobratie je zapnuté.

Publikum na základe aktuálnej úrovne používateľov (napr. v hre)

 • Príklad: Aktuálna úroveň 5 – 10
  • zahrnúť používateľov, ktorých úroveň je >= 5;
  • vylúčiť používateľov, ktorých úroveň je < 5 alebo > 10;
  • trvalé odobratie je vypnuté.

Publikum založené na maximálnej úrovni, ktorú používatelia dosiahli

 • Príklad: Nikdy neprekročili 5. úroveň
  • zahrnúť používateľov, ktorých úroveň >= 1;
  • vylúčiť používateľov, ktorých úroveň > 5;
  • trvalé odobratie je zapnuté.
Vytvorte publikum obsahujúce používateľov, ktorých hodnota životnosti je vysoká, a dočasne vylúčte používateľov, ktorých hodnota životnosti je stredná alebo nízka
 1. Konfigurujte podmienky zahrnutia a vylúčenia:
  Nástroj na určovanie podmienok: Zahrnúť hodnotu životnosti, ktorá sa presne zhoduje s hodnotou vysoká, Vylúčiť hodnotu životnosti, ktorá sa presnej zhoduje s hodnotou stredná alebo nízka
 2. Vypnite možnosť trvalého odobratia používateľov, ktorí nespĺňajú kritériá:
  Možnosť trvalého vylúčenia je vypnutá
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false