Grupy odbiorców zależne od stanu

Trwałe lub tymczasowe usuwanie użytkowników z grup odbiorców.

W Analytics możesz tworzyć grupy odbiorców, które aktualizują się dynamicznie zgodnie z ich definicjami. Aby ustalić warunki dodawania użytkowników do grupy odbiorców, skorzystaj z filtrów uwzględniania, natomiast aby ustalić warunki usuwania użytkowników z grupy odbiorców – z filtrów wykluczenia. Usunięcie użytkowników może mieć charakter trwały lub tymczasowy, zależnie od wybranej opcji.

W tym artykule omawiamy trzy przykładowe sytuacje, w których możesz tymczasowo lub na stałe usunąć użytkowników z grup odbiorców.

Ograniczenia

Jeśli grupa odbiorców została utworzona przed pojawieniem się tej funkcji na koncie Analytics, nie możesz jej edytować, by zmienić ją w grupę odbiorców opartą na stanie.

Jeśli zapiszesz grupę odbiorców bez filtra wykluczania, nie możesz później edytować definicji, aby dodać ten filtr. Jeśli chcesz zachować możliwość edytowania definicji, by utworzyć grupę odbiorców opartą na stanie, uwzględnij filtr wykluczania przy tworzeniu grupy odbiorców.

Grupy odbiorców korzystające z filtrów trwałego wykluczania nie są dostępne w usługach Google Ad Manager i Display & Video 360. Grupy odbiorców korzystające z tymczasowych filtrów typu Wyklucz nie są dostępne w usłudze Display & Video 360.

Tematy w tym artykule:

Użytkownicy, którzy porzucili koszyk

Warto objąć remarketingiem użytkowników, którzy porzucili koszyk z umieszczonymi w nim produktami. Możesz utworzyć odpowiednią grupę odbiorców, uwzględniając w niej użytkowników, którzy klikają przycisk Dodaj do koszyka lub wyświetlają stronę koszyka, oraz wykluczając z niej użytkowników docierających do strony potwierdzenia zamówienia. Zamiast trwale usuwać użytkowników po sfinalizowaniu zamówienia lepiej dodawać ich z powrotem do tej grupy odbiorców, gdy następnym razem umieszczą produkty w koszyku, ale niczego nie kupią.

Tworzenie grupy odbiorców złożonej z użytkowników, którzy porzucili koszyk z produktami
 1. Uwzględnij użytkowników, którzy wyświetlili stronę koszyka („koszyk”), i wyklucz tych, którzy dotarli do strony potwierdzenia zamówienia („dziekujemy”):
  Narzędzie do tworzenia warunków: Uwzględnij /koszyk, Wyklucz /dziekujemy
 2. Kliknij Zastosuj.
 3. Usuń zaznaczenie pola powodującego trwałe usuwanie użytkowników, dzięki czemu będą oni ponownie dodawani do grupy odbiorców, gdy następnym razem umieszczą produkty w koszyku, ale niczego nie kupią.
  Wyłączona opcja trwałego wykluczania

Użytkownicy, którzy nigdy nie dokonali zakupu

Jeśli chcesz skoncentrować swoje działania marketingowe na użytkownikach, którzy nigdy niczego nie kupili w Twojej firmie, uwzględnij osoby o liczbie transakcji równej 0 oraz wyklucz trwale klientów o liczbie transakcji większej od 0.

Tworzenie grupy odbiorców złożonej z użytkowników, którzy nigdy nie dokonali zakupu
 1. Uwzględnij użytkowników, którzy nie sfinalizowali żadnej transakcji, i wyklucz osoby mające na swoim koncie co najmniej jedną transakcję.
  Narzędzie do tworzenia warunków: Uwzględnij 0 transakcji, Wyklucz więcej niż 0 transakcji
 2. Kliknij Zastosuj.
 3. Zaznacz pole powodujące trwałe usuwanie użytkowników, którzy sfinalizowali jakąś transakcję.
  Włączona opcja trwałego wykluczania

Użytkownicy, którzy dotarli do określonego poziomu

Możliwość uwzględniania i wykluczania użytkowników oraz wykluczania ich trwale lub tymczasowo pozwala tworzyć grupy odbiorców o dowolnym poziomie szczegółowości. Kolejne typowe przykłady:

Grupa odbiorców tworzona na podstawie bieżącej wartości użytkowników od początku śledzenia lub ich statusu w programie lojalnościowym (śledzonego za pomocą wymiaru niestandardowego)

 • Przykład: wysoka wartość od początku śledzenia
  • Uwzględnij użytkowników, których Wartość od początku śledzenia = Wysoka
  • Wyklucz użytkowników, których Wartość od początku śledzenia = Średnia lub Niska
  • Trwałe usuwanie wyłączone

Grupa odbiorców tworzona na podstawie maksymalnego osiągniętego przez użytkowników poziomu wartości od początku śledzenia lub statusu w programie lojalnościowym

 • Przykład: chociaż raz mieli wysoką wartość od początku śledzenia
  • Uwzględnij użytkowników, których Wartość od początku śledzenia = Wysoka
 • Przykład: nigdy nie mieli wysokiej wartości od początku śledzenia
  • Uwzględnij użytkowników, których wyrażenie regularne strony pasuje do „.*”
  • Wyklucz użytkowników, których Wartość od początku śledzenia = Wysoka
  • Trwałe usuwanie włączone

Grupa odbiorców tworzona na podstawie bieżącego poziomu użytkowników (np. w grze)

 • Przykład: bieżący poziom 5–10
  • Uwzględnij użytkowników, których Poziom >= 5
  • Wyklucz użytkowników, których Poziom < 5 lub > 10
  • Trwałe usuwanie wyłączone

Grupa odbiorców tworzona na podstawie najwyższego poziomu osiągniętego przez użytkowników

 • Przykład: nigdy nie przekroczyli poziomu 5
  • Uwzględnij użytkowników, których Poziom >= 1
  • Wyklucz użytkowników, których Poziom > 5
  • Trwałe usuwanie włączone
Tworzenie grupy odbiorców, w której uwzględniani są użytkownicy o wysokiej wartości od początku śledzenia, a z której wykluczani są tymczasowo użytkownicy o średniej lub niskiej wartości od początku śledzenia
 1. Skonfiguruj warunki uwzględniania i wykluczania:
  Narzędzie do tworzenia warunków: Uwzględnij Wartość od początku śledzenia ściśle pasuje do Wysoka, Wyklucz Wartość od początku śledzenia ściśle pasuje do Średnia lub Niska
 2. Usuń zaznaczenie pola wyboru powodującego trwałe usuwanie użytkowników, którzy nie spełniają kryterium uwzględniania:
  Wyłączona opcja trwałego wykluczania

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne