Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Είδη κοινού βάσει κατάστασης

Μόνιμη ή προσωρινή κατάργηση χρηστών από τα είδη κοινού.

Στο Analytics μπορείτε να δημιουργήσετε είδη κοινού που ενημερώνονται με δυναμικό τρόπο βάσει των ορισμών τους. Χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο συμπερίληψης, για να ορίσετε τις συνθήκες στις οποίες οι χρήστες προστίθενται σε ένα κοινό. Χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο εξαίρεσης, για να ορίσετε τις συνθήκες στις οποίες οι χρήστες καταργούνται από ένα κοινό. Όταν χρησιμοποιείτε φίλτρο εξαίρεσης, έχετε επιπλέον την επιλογή να καθορίζετε αν οι χρήστες θα καταργούνται προσωρινά ή μόνιμα.

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται τρία παραδείγματα σχετικά με τις περιπτώσεις όπου θα ήταν καλό να καταργήσετε χρήστες από τα είδη κοινού, είτε οριστικά είτε προσωρινά.

Περιορισμοί

Αν δημιουργήσατε ένα κοινό πριν εμφανιστεί η λειτουργία στον λογαριασμό σας Analytics, δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε το συγκεκριμένο κοινό για να το μετατρέψετε σε είδος κοινού βάσει κατάστασης.

Αν αποθηκεύσετε ένα κοινό χωρίς φίλτρο εξαίρεσης, δεν μπορείτε στη συνέχεια να επεξεργαστείτε τον ορισμό για να προσθέσετε ένα φίλτρο εξαίρεσης. Αν θέλετε να εξακολουθήσετε να έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας του ορισμού για να δημιουργήσετε ένα κοινό βάσει κατάστασης, τότε πρέπει να συμπεριλάβετε ένα φίλτρο εξαίρεσης κατά την αρχική δημιουργία του κοινού.

Τα είδη κοινού που χρησιμοποιούν φίλτρα μόνιμης εξαίρεσης δεν είναι κατάλληλα για το Google Ad Manager ή το Display & Video 360. Τα είδη κοινού που χρησιμοποιούν φίλτρα προσωρινής εξαίρεσης δεν είναι κατάλληλα για το Display & Video 360.

Σε αυτό το άρθρο:

Εγκατάλειψη καλαθιού αγορών

Ίσως θέλετε να προσεγγίσετε μέσω επαναληπτικού μάρκετινγκ χρήστες που εγκαταλείπουν στοιχεία στο καλάθι αγορών. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κοινό όπου θα περιλαμβάνονται οι χρήστες που κάνουν κλικ στο κουμπί "Προσθήκη στο καλάθι", αλλά από το οποίο θα εξαιρούνται οι χρήστες που προβάλλουν τη σελίδα επιβεβαίωσης παραγγελίας. Αντί να καταργήσετε τους χρήστες μόνιμα, όταν ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους, ίσως είναι καλό να τους προσθέσετε ξανά στο κοινό την επόμενη φορά που θα προσθέσουν προϊόντα στο καλάθι αγορών, αλλά δεν θα πραγματοποιήσουν αγορά.

Δημιουργία κοινού χρηστών που εγκατέλειψαν προϊόντα στο καλάθι αγορών
 1. Συμπεριλάβετε χρήστες που έχουν προβάλει τη σελίδα καλαθιού αγορών και αποκλείστε τους χρήστες που έχουν προβάλει τη σελίδα επιβεβαίωσης παραγγελίας (σελίδα Ευχαριστούμε):
  Εργαλείο δημιουργίας συνθηκών: Συμπερίληψη/καλάθι, Εξαίρεση/ευχαριστούμε
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου μέσω του οποίου γίνεται μόνιμη κατάργηση χρηστών, ώστε οι χρήστες να προστίθενται ξανά στη λίστα την επόμενη φορά που θα εγκαταλείψουν προϊόντα στα καλάθια τους και δεν ολοκληρώσουν την αγορά.
  Απενεργοποίηση επιλογής μόνιμης εξαίρεσης

Χρήστες που δεν πραγματοποίησαν ποτέ αγορά

Αν θέλετε να εστιάσετε το μάρκετινγκ σε χρήστες που δεν έχουν πραγματοποιήσει ποτέ αγορά από την επιχείρησή σας, τότε συμπεριλάβετε τους χρήστες των οποίων οι συναλλαγές ισούνται με 0 και εξαιρέστε μόνιμα τους χρήστες των οποίων οι συναλλαγές έχουν τιμή μεγαλύτερη από το 0.

Δημιουργία κοινού χρηστών που δεν έχουν πραγματοποιήσει ποτέ αγορά
 1. Συμπεριλάβετε χρήστες που δεν έχουν συναλλαγές και εξαιρέστε χρήστες των οποίων οι συναλλαγές έχουν τιμή μεγαλύτερη από το μηδέν.
  Εργαλείο δημιουργίας συνθηκών: Συμπερίληψη 0 συναλλαγές, Εξαίρεση συναλλαγές μεγαλύτερες από το 0
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη μόνιμη κατάργηση χρηστών που πραγματοποιούν μια συναλλαγή.
  Ενεργοποίηση επιλογής μόνιμης εξαίρεσης

Επίτευξη συγκεκριμένου επιπέδου

Η συμπερίληψη και εξαίρεση δηλώσεων σε συνδυασμό με την προσωρινή ή τη μόνιμη εξαίρεση σας δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε είδη κοινού με οποιοδήποτε επίπεδο ευαισθησίας. Ορισμένα ακόμη συνήθη παραδείγματα είναι τα εξής:

Κοινό που βασίζεται στην τρέχουσα αξία χρόνου ζωής (LTV) ή κατάσταση αφοσίωσης των χρηστών (παρακολουθείται από μια προσαρμοσμένη ιδιότητα)

 • Παράδειγμα: Υψηλό LTV
  • Συμπερίληψη χρηστών των οποίων το LTV = Υψηλό
  • Εξαίρεση χρηστών των οποίων το LTV = Μεσαίο ή Χαμηλό
  • Απενεργοποίηση μόνιμης κατάργησης

Κοινό που βασίζεται στο μέγιστο LTV ή στη μέγιστη κατάσταση αφοσίωσης που πέτυχαν οι χρήστες

 • Παράδειγμα: Είχαν οποτεδήποτε Υψηλό LTV
  • Συμπερίληψη χρηστών των οποίων το LTV = Υψηλό
 • Παράδειγμα: Δεν είχαν ποτέ Υψηλό LTV
  • Συμπερίληψη χρηστών με regex σελίδας που αντιστοιχεί σε .*
  • Εξαίρεση χρηστών των οποίων το LTV = Υψηλό
  • Ενεργοποίηση μόνιμης κατάργησης

Κοινό με βάση το τρέχον επίπεδο των χρηστών (π.χ. σε ένα παιχνίδι)

 • Παράδειγμα: Τρέχον επίπεδο 5-10
  • Συμπερίληψη χρηστών των οποίων το Επίπεδο >= 5
  • Εξαίρεση χρηστών των οποίων το Επίπεδο < 5 ή > 10
  • Απενεργοποίηση μόνιμης κατάργησης

Κοινό που βασίζεται στο μέγιστο επίπεδο που πέτυχαν οι χρήστες

 • Παράδειγμα: Ποτέ δεν υπερέβησαν το Επίπεδο 5
  • Συμπερίληψη χρηστών των οποίων το Επίπεδο >= 1
  • Εξαίρεση χρηστών των οποίων το Επίπεδο > 5
  • Ενεργοποίηση μόνιμης κατάργησης
Δημιουργία κοινού που περιλαμβάνει χρήστες των οποίων η Αξία χρόνου ζωής είναι Υψηλή και δεν περιλαμβάνει χρήστες των οποίων η Αξία χρόνου ζωής είναι Μεσαία ή Χαμηλή
 1. Διαμορφώστε τις συνθήκες συμπερίληψης και εξαίρεσης:
  Εργαλείο δημιουργίας συνθηκών: Συμπερίληψη Αξίας χρόνου ζωής αντιστοιχεί απόλυτα με Υψηλό, Εξαίρεση Αξίας χρόνου ζωής αντιστοιχεί απόλυτα με Μεσαίο ή Χαμηλό
 2. Καταργήστε την επιλογή μόνιμης κατάργησης των χρηστών που δεν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
  Απενεργοποίηση επιλογής μόνιμης εξαίρεσης
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false