Målgrupper baseret på tilstand

Fjern brugere permanent eller midlertidigt fra dine målgrupper.

I Analytics kan du oprette målgrupper, der opdateres dynamisk baseret på deres definitioner. Brug filteret Inkluder til at angive betingelser for, hvornår brugere skal føjes til en målgruppe. Brug filteret Ekskluder til at angive betingelser for, hvornår brugere skal fjernes fra en målgruppe. Når du bruger filteret Ekskluder, har du desuden mulighed for at angive, om brugere skal fjernes midlertidigt eller permanent.

I denne artikler giver vi dig tre eksempler på, hvornår det kan være en fordel at fjerne brugere fra dine målgrupper, enten midlertidigt eller permanent.

Begrænsninger

Hvis du har oprettet en målgruppe, inden funktionen blev vist på din Analytics-konto, kan du ikke redigere denne målgruppe for at gøre den baseret på tilstand.

Hvis du gemmer en målgruppe uden et ekskluderingsfilter, kan du ikke efterfølgende redigere definitionen for at tilføje et ekskluderingsfilter. Hvis du vil bevare muligheden for at redigere definitionen for oprettelse af en målgruppe baseret på tilstand, skal du integrere et ekskluderingsfilter, når du i første omgang opretter målgruppen.

Målgrupper, der anvender permanente ekskluderingsfiltre, er ikke kvalificerede til Google Ad Manager eller Display & Video 360. Målgrupper, der anvender permanente ekskluderingsfiltre, er ikke kvalificerede til Display & Video 360.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Forladt kurv

Du vil muligvis bruge remarketing mod brugere, der har lagt varer i kurven, men ikke har gennemført en transaktion. Du kan oprette din målgruppe ved at inkludere brugere, der klikker på "Læg i kurven" eller ser siden for kurven, og ekskludere brugere, der ser ordrebekræftelsessiden. I stedet for at fjerne brugerne permanent, når de gennemfører deres ordrer, kan det være en god idé at føje dem til målgruppen igen, næste gang de lægger varer i kurven, men ikke gennemfører transaktionen.

Opret en målgruppe bestående af brugere, der har lagt varer i kurven, men som ikke har gennemført en transaktion
 1. Inkluder brugere, der har set siden for kurven, og ekskluder brugere, der har set ordrebekræftelsessiden ("Tak for dit køb"-siden):
  Værktøj til oprettelse af betingelser: Inkluder /cart, ekskluder /thankyou
 2. Klik på Anvend.
 3. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet, der permanent fjerner brugerne, så de tilføjes igen, næste gang de lægger varer i kurven, men ikke gennemfører købet.
  Muligheden "Ekskluder permanent" er slået fra

Personer, der aldrig har foretaget et køb

Hvis du gerne vil fokusere marketingindsatsen mod brugere, der endnu ikke har købt produkter af dig, kan du inkludere brugere, hvis antal transaktioner er lig med nul, og du kan ekskludere brugere, hvis antal transaktioner er større end nu.

Opret en målgruppe bestående af brugere, der aldrig har foretaget et køb
 1. Inkluder brugere uden transaktioner, og ekskluder brugere, hvis antal transaktioner er større end nul.
  Værktøj til oprettelse af betingelser: Inkluder antal transaktioner = 0, ekskluder antal transaktioner > 0
 2. Klik på Anvend.
 3. Markér afkrydsningsfeltet for permanent at fjerne brugere, der gennemfører en transaktion.
  Muligheden "Ekskluder permanent" er slået til

Personer, der har nået et bestemt niveau

Inkluderings- og ekskluderingsudsagn kombineret med midlertidig eller permanent eksklusion giver dig mulighed for at konfigurere målgrupper med den ønskede detaljeringsgrad. Andre typiske eksempler omfatter følgende:

Målgruppe baseret på brugernes aktuelle levetidsværdi (LTV) eller loyalitetsstatus (spores af en tilpasset dimension)

 • Eksempel: Høj LTV
  • Inkluder brugere, hvis LTV = høj
  • Ekskluder brugere, hvis LTV = mellem eller lav
  • Permanent fjernelse deaktiveret

Målgruppe baseret på den maksimale LTV eller loyalitetsstatus, som brugerne har opnået

 • Eksempel: Har hele tiden haft Høj LTV
  • Inkluder brugere, hvis LTV = høj
 • Eksempel: LTV har aldrig været høj
  • Inkluder brugere, hvor regulært udtryk for siden matcher ".*"
  • Ekskluder brugere, hvis LTV = høj
  • Permanent fjernelse aktiveret

Målgruppe baseret på brugernes aktuelle bane (f.eks. i et spil)

 • Eksempel: Aktuelt på bane 5-10
  • Inkluder brugere, som er nået til bane 5 eller derover
  • Ekskluder brugere, som ikke er nået til bane 5 eller som er nået længere end bane 10
  • Permanent fjernelse deaktiveret

Målgruppe baseret på den bane, som brugerne maksimalt er nået til

 • Eksempel: Er aldrig kommet længere end til bane 5
  • Inkluder brugere, som er nået til bane 1 eller derover
  • Ekskluder brugere, som er nået længere end bane 5
  • Permanent fjernelse aktiveret
Opret en målgruppe, der inkluderer brugere med en høj levetidsværdi og midlertidigt ekskluderer brugere med en medium eller lav levetidsværdi
 1. Konfigurer inkluderings- og ekskluderingsbetingelserne:
  Værktøj til oprettelse af betingelser: Inkluder levetidsværdi, der nøjagtigt matcher "høj", og ekskluder levetidsværdi, der nøjagtigt matcher "mellem" eller "lav"
 2. Ryd muligheden for permanent at fjerne brugere, der ikke opfylder inkluderingskriterierne:
  Muligheden "Ekskluder permanent" er slået fra
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?