Públics basats en l'estat

Suprimiu usuaris dels públics de manera temporal o definitiva.

A Analytics, podeu crear públics que s'actualitzin de manera dinàmica segons les definicions que tinguin. Utilitzeu un filtre d'inclusió per establir les condicions quan s'afegeixen usuaris a un públic, i un d'exclusió per establir les condicions quan se'n treuen usuaris. Els filtres d'exclusió també us permeten especificar si la supressió d'usuaris és temporal o definitiva.

En aquest article es mostren tres exemples en què es volen treure usuaris dels públics, ja sigui de manera temporal o permanent.

Limitacions

Si vau crear un públic abans que la funció estigués disponible al compte d'Analytics, no podreu editar el públic per condicionar-lo a l'estat.

Si deseu un públic sense cap filtre d'exclusió, no podreu editar-ne la definició per afegir el filtre posteriorment. Si voleu poder modificar la definició d'un públic per condicionar-lo a l'estat, incorporeu un filtre d'exclusió en crear-lo.

Els públics que utilitzen filtres d'exclusió permanents no es poden fer servir a Google Ad Manager ni a Display & Video 360. Els públics que utilitzen filtres d'exclusió temporals no es poden fer servir a Display & Video 360.

Contingut d'aquest article:

Usuaris que han abandonat el carretó

Podeu utilitzar el remàrqueting amb els usuaris que deixen articles sense comprar al carretó. Creeu un públic que inclogui els usuaris que fan clic al botó Afegeix al carretó o que consulten la pàgina del carretó i que exclogui els usuaris que consulten la pàgina de confirmació de la comanda. En lloc de suprimir definitivament els usuaris quan facin una comanda, podeu tornar-los a incloure al públic la propera vegada que afegeixin articles al carretó però no els comprin.

Crear un públic format pels usuaris que han deixat articles sense comprar al carretó
 1. Incloeu els usuaris que han visualitzat la pàgina del carretó i excloeu els que han visualitzat la pàgina de confirmació de la comanda (pàgina d'agraïment):
  Creador de condicions: Inclou /carretó, Exclou /gràcies
 2. Feu clic a Aplica.
 3. Desmarqueu la casella de selecció de l'opció que suprimeix definitivament els usuaris per tal que es tornin a afegir la propera vegada que deixin articles sense comprar al carretó.
  Opció d'exclusió permanent desactivada

Usuaris que no han fet mai cap compra

Si voleu centrar el vostre màrqueting en els usuaris que mai no us han comprat res, heu d'incloure els que tenen un nombre de transaccions igual a zero i excloure definitivament els que tenen un nombre de transaccions superior a zero.

Crear un públic format pels usuaris que no han fet mai cap compra
 1. Incloeu els usuaris que no han fet cap transacció i excloeu els usuaris amb un nombre de transaccions superior a zero.
  Creador de condicions: Inclou 0 transaccions, Exclou transaccions superiors a 0
 2. Feu clic a Aplica.
 3. Marqueu la casella de selecció per suprimir definitivament els usuaris que realitzen una transacció.
  Opció d'exclusió permanent activada

Usuaris que han assolit un nivell específic

Incloure i excloure instruccions combinades amb exclusions temporals o definitives us permet configurar públics amb el nivell de granularitat que vulgueu. Altres exemples habituals:

Públic basat en el valor del temps de vida (LTV) o en l'estat de fidelització actuals dels usuaris (fent-ne un seguiment mitjançant una dimensió personalitzada)

 • Exemple: LTV alt
  • Inclou usuaris amb LTV = alt
  • Exclou usuaris amb LTV = mitjà o baix
  • Opció d'exclusió definitiva desactivada

Públic basat en el valor del temps de vida o en l'estat de fidelització màxims que han assolit els usuaris

 • Exemple: LTV sempre alt
  • Inclou usuaris amb LTV = alt
 • Exemple: LTV mai alt
  • Inclou usuaris amb concordança d'expressió regular de pàgina .*
  • Exclou usuaris amb LTV = alt
  • Opció d'exclusió definitiva activada

Públic basat en el nivell actual dels usuaris (per exemple, en un joc)

 • Exemple: Nivell actual de 5 a 10
  • Inclou usuaris amb Nivell >= 5
  • Exclou usuaris amb Nivell < 5 o > 10
  • Opció d'exclusió definitiva desactivada

Públic basat en el nivell màxim que han assolit els usuaris

 • Exemple: mai no ha superat el Nivell 5
  • Inclou usuaris amb Nivell >= 1
  • Exclou usuaris amb Nivell > 5
  • Opció d'exclusió definitiva activada
Crear un públic que inclogui els usuaris amb un valor del temps de vida alt i que exclogui temporalment els usuaris amb un valor del temps de vida mitjà o baix
 1. Configureu les condicions d'inclusió i d'exclusió:
  Creador de condicions: Inclou Valor del temps de vida coincideix exactament amb Alt, Exclou Valor del temps de vida coincideix exactament amb Mitjà o Baix
 2. Desmarqueu l'opció per suprimir definitivament els usuaris que no compleixin els criteris d'inclusió:
  Opció d'exclusió desactivada definitivament
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?