Públics segons l'estat

Suprimiu usuaris dels públics de manera temporal o definitiva.

A Analytics, podeu crear públics que s'actualitzin automàticament segons les definicions que tinguin. Utilitzeu un filtre d'inclusió per establir les condicions quan s'afegeixen usuaris a un públic, i un d'exclusió per establir les condicions quan se'n treuen usuaris. Els filtres d'exclusió també us permeten especificar si la supressió d'usuaris és temporal o definitiva.

En aquest article es mostren tres exemples en què es volen treure usuaris dels públics, ja sigui de manera temporal o permanent.

Limitacions

Si vau crear un públic abans que la funció estigués disponible al compte d'Analytics, no podreu editar el públic per condicionar-lo a l'estat.

Si deseu un públic sense cap filtre d'exclusió, no podreu editar-ne la definició per afegir el filtre posteriorment. Si voleu poder modificar la definició d'un públic per condicionar-lo a l'estat, incorporeu un filtre d'exclusió en crear-lo.

Els públics que utilitzen filtres d'exclusió permanents encara no es poden fer servir a Google Ad Manager ni a Display & Video 360.

Contingut d'aquest article:

Carretó abandonat

Podeu utilitzar el remàrqueting amb els usuaris que deixen articles sense comprar al carretó. Creeu un públic que inclogui els usuaris que fan clic al botó Afegeix al carretó o que consulten la pàgina del carretó i que exclogui els usuaris que consulten la pàgina de confirmació de la comanda. En lloc de suprimir definitivament els usuaris quan facin una comanda, podeu tornar-los a incloure al públic la propera vegada que afegeixin articles al carretó però no els comprin.

Crear un públic format pels usuaris que han deixat articles sense comprar al carretó
 1. Incloeu els usuaris que han consultat la pàgina del carretó i excloeu els que han consultat la pàgina de confirmació de la comanda (pàgina d'agraïment):
  Creador de condicions: Inclou /carretó, Exclou /gracies
 2. Feu clic a Aplica.
 3. Desmarqueu la casella de selecció que suprimeix definitivament els usuaris per tal que es tornin a afegir la propera vegada que deixin articles sense comprar al carretó.
  Opció d'exclusió definitiva desactivada

Usuaris que no han fet mai cap compra

Si voleu centrar el vostre màrqueting en els usuaris que mai no us han comprat res, heu d'incloure els que tenen un nombre de transaccions igual a zero i excloure definitivament els que tenen un nombre de transaccions superiors a zero.

Crear un públic format pels usuaris que no han fet mai cap compra
 1. Incloeu els usuaris que no han fet cap transacció i excloeu els usuaris amb un nombre de transaccions superior a zero.
  Creador de condicions: Inclou 0 transaccions, Exclou les transaccions superiors a 0
 2. Feu clic a Aplica.
 3. Marqueu la casella de selecció per suprimir definitivament els usuaris que realitzen una transacció.
  Opció d'exclusió definitiva activada

Nivell específic assolit

Incloure i excloure instruccions combinades amb exclusions temporals o definitives us permet configurar públics amb el nivell de granularitat que vulgueu. Altres exemples habituals:

Públic basat en el valor del cicle de vida del client o en l'estat de fidelització actuals dels usuaris (supervisats mitjançant una dimensió personalitzada)

 • Exemple: VCV alt
  • Inclou usuaris amb VCV = alt
  • Exclou usuaris amb VCV = mitjà o baix
  • Opció d'exclusió definitiva desactivada

Públic basat en el valor del cicle de vida del client o en l'estat de fidelització màxims que han assolit els usuaris

 • Exemple: VCV sempre alt
  • Inclou usuaris amb VCV = alt
 • Exemple: VCV mai alt
  • Inclou usuaris amb concordança d'expressions regulars de pàgina ".*"
  • Exclou usuaris amb CVC = alt
  • Opció d'exclusió definitiva activada

Públic basat en el nivell actual dels usuaris (p. ex., en un joc)

 • Exemple: Nivell actual de 5 a 10
  • Inclou usuaris amb Nivell >= 5
  • Exclou usuaris amb Nivell < 5 o > 10
  • Opció d'exclusió definitiva desactivada

Públic basat en el nivell màxim que han assolit els usuaris

 • Exemple: mai ha superat el Nivell 5
  • Inclou usuaris amb Nivell >= 1
  • Exclou usuaris amb Nivell > 5
  • Opció d'exclusió definitiva activada
Crear un públic que inclogui els usuaris amb un valor del cicle de vida del client alt i que exclogui temporalment els usuaris amb un valor del cicle de vida del client mitjà o baix
 1. Configureu les condicions d'inclusió i d'exclusió:
  Creador de condicions: Inclou Valor del cicle de vida del client coincideix exactament amb Alt, Exclou Valor del cicle de vida del client coincideix exactament amb Mitjà o Baix
 2. Desmarqueu la casella de selecció que suprimeix definitivament els usuaris que no compleixen els criteris d'inclusió:
  Opció d'exclusió definitiva desactivada
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?