Over de sociale gegevenshub

De sociale gegevenshub is een gratis platform dat kan worden gebruikt door sociale netwerken en andere sociale platforms om de activiteitsstromen (zoals +1's, stemmen en reacties) van Google Analytics te integreren.

Als u deze integratie wilt uitvoeren, moet u een algemene feed met een activiteitoverzicht van uw sociale netwerk/platform publiceren. Deze feed moet vervolgens naar de sociale gegevenshub worden verzonden. Voor een zo laag mogelijk gebruik van bronnen voor zowel u als Google raden we u aan een push-mechanisme te implementeren via het PSHB-protocol (PubSubHubbub).

Wie kan de integratie uitvoeren?

Als u uw sociale netwerk met Analytics wilt integreren, moet u aan de volgende criteria voldoen:

 • U bent de beheerder van een sociaal netwerk/platform. Voorbeelden zijn onder andere sociale netwerken, social bookmarking, blogplatforms en sociaal nieuws.
 • U bent de eigenaar van de sociale gegevens en/of u mag de gegevens wettelijk delen met Google.
Aanvullende criteria die worden beoordeeld, zijn het volume van de gegevens, de kwaliteit van de gegevens en de betrouwbaarheid van de service van het sociale netwerk/platform.

Hoe werkt het?

Op de meeste sociale netwerken worden de gegevens al openbaar toegankelijk gemaakt via een API en worden de acties en waarde van hun leden duidelijk weergegeven. Door deze gegevens vindbaar te maken via Google Analytics, kunnen ze worden ontdekt door een groot aantal marketeers en uitgevers die inzicht willen krijgen in de invloed van sociale elementen op hun bedrijf. De stappen en vereisten voor een integratie tussen Google en een SDP (Social Data Provider) zijn:

 1. De SDP moet de eigenaar zijn van de sociale gegevens en/of wettelijk in staat zijn de gegevens met Google te delen.
 2. De SDP publiceert een algemeen Atom-/RSS-activiteitoverzicht met sociale activiteiten voor zijn sociale netwerk/platform en levert dit via PubSubHubbub.
 3. De SDP moet zich aanmelden om de integratie met de sociale gegevenshub uit te voeren.
 4. Google beoordeelt de aanvraag.
 5. De SDP moet akkoord gaan met de servicevoorwaarden.
 6. Google verzendt de technische details voor integratie met de sociale gegevenshub naar de SDP.
 7. Zodra de integratie is voltooid, worden activiteiten die op het activiteitoverzicht van de SDP worden geplaatst, doorgestuurd naar de sociale gegevenshub.

Hoe worden de gegevens gebruikt door Google Analytics?

Google Analytics biedt een reeks sociale rapportagetools waarmee marketeers en uitgevers kunnen zien hoe hun inhoud wordt gedeeld of hoe deze buiten hun site wordt gebruikt. Hieronder valt onder andere zichtbaarheid in sociale acties zoals stemmen, reacties en delen in andere rapporten, zodat marketeers sociale activiteiten kunnen terugkoppelen naar betrokkenheid en conversie. De sociale gegevenshub levert de benodigde gegevens om deze Google Analytics-rapporten te maken.

Waarom integreren met de sociale gegevenshub van Google?

Sociale activiteiten zijn momenteel een belangrijk kanaal voor adverteerders en marketeers. Als u een sociaal netwerk bezit of uitgever bent van sociale inhoud, is dit het perfecte moment om gebruik te maken van de mogelijkheden voor deze adverteerders en marketeers.

Adverteerders en marketeers richten zich echter op netwerken die zichtbaarheid en transparantie van gegevens bieden. En bij Google vinden we dat iedereen in de sociale omgeving de mogelijkheid moet hebben de waarde van hun verkeer weer te geven aan adverteerders.

Daarom maken we de sociale gegevenshub van Google beschikbaar aan alle sociale netwerken en uitgevers. Het is een open platform, gratis en veilig, waarmee iedereen kan integreren. Uw gegevens worden gebruikt door geavanceerde Social Analytics-tools die worden toegepast door de beste adverteerders en marketeers.

Bronnen

Met de volgende bronnen kunt u uw activiteitoverzicht in syndicatie geven aan de sociale gegevenshub van Google Analytics.

 • Overzicht: informatie over de sociale gegevenshub en de basisprincipes van activiteitoverzichten en het PubSubHubbub-protocol.
 • Aan de slag: in het gedeelte Aan de slag wordt beschreven welke indeling u moet gebruiken voor het activiteitoverzicht en hoe u nieuwe activiteiten kunt verzenden via het PubSubHubbub-protocol.
 • Aanmelden: het formulier wordt gebruikt om uw bedrijfs- en contactgegevens te verzamelen en om te verifiëren dat u aan alle vereisten voldoet.

Activiteitoverzichten

Als u wilt integreren met de sociale gegevenshub, moet u een Atom-/RSS-feed met algemeen activiteitoverzicht van sociale activiteiten publiceren voor uw sociale netwerk/platform en dit leveren via PubSubHubbub.

In zijn eenvoudigste vorm bestaat een activiteit uit een handelende partij, een werkwoord en een object. De activiteit vertelt het verhaal van een persoon die een actie uitvoert met een object. Bijvoorbeeld 'Geraldine heeft een foto geplaatst' of 'Jan heeft een video gedeeld'. In de meeste gevallen worden deze elementen expliciet genoemd, maar ze kunnen ook worden geïmpliceerd.

In de specificatie van het activiteitoverzicht wordt een indeling gedefinieerd voor het beschrijven van sociaal interessante gebeurtenissen of 'Activiteiten', over de mensen en dingen die een individu belangrijk kan vinden. Het activiteitoverzicht in de sociale gegevenshub moet als Atom-/RSS-feed worden geleverd. Voor details over deze specificatie gaat u naar:

Voorbeeldimplementaties:

PubSubHubbub-protocol

Als u wilt integreren met de sociale gegevenshub, moet u een Atom-/RSS-feed met algemeen activiteitoverzicht van sociale activiteiten publiceren voor uw sociale netwerk/platform en dit leveren via PubSubHubbub.

PubSubHubbub (PSHB) is een open, server-naar-server, web-hook-gebaseerd pubsub-protocol (publish/subscribe) en vormt een uitbreiding van Atom en RSS. Partijen (servers) die communiceren via het PubSubHubbub-protocol kunnen bijna direct meldingen ontvangen (via callbacks met WebHook) wanneer een onderwerp (feed-URL) waarin ze zijn geïnteresseerd, wordt geüpdatet.

Ga voor meer informatie naar pubsubhubbub

Door uw Atom-/RSS-feed met algemeen activiteitoverzicht te combineren met het PSHB-protocol, worden bijna directe meldingen naar de sociale gegevenshub van Google mogelijk gemaakt voor alle nieuwe, door gebruikers gegenereerde activiteiten van uw service.

Als u deze combinatie van PubSubHubbub en uw Atom-/RSS-feed met activiteitoverzicht wilt inschakelen, volgt u deze voorgestelde stappen:

 1. De feed met het activiteitoverzicht is automatisch vindbaar op de HTML-pagina:
  Voorbeeld:
  <link rel="alternate" type="application/atom+xml" href="http://profile.typepad.com/apparentlymart/activity/atom.xml" title="Martin’s activity feed" />
 2. De feed met het activiteitoverzicht bevat een link naar de gekozen PSHB-hub:
  Bekijk Ontdekking voor details.
 3. Er wordt een melding naar de PSHB-hub gestuurd wanneer de feed is geüpdatet:
  Zie Melding van nieuwe inhoud

Door de volgende stappen te volgen, kan Google zich abonneren op uw feed met het activiteitoverzicht en bijna directe meldingen ontvangen via de gekozen PSHB-hub.

Google host een openbare, gratis te gebruiken hub op http://pubsubhubbub.appspot.com/

Inleiding

Dit document is bedoeld voor ontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in het integreren van hun sociale gegevens met de sociale gegevenshub van Google. Als u niet op de hoogte bent van de deelnamevereisten voor de sociale gegevenshub, activiteitoverzichten of het PubSubHubbub-protocol, leest u de handleiding Overzicht.

In deze handleiding wordt het volgende beschreven:

 1. Uw activiteitoverzicht voorbereiden zodat u aan alle vereisten voldoet.
 2. Inzicht krijgen in de leveringsvereisten voor PubSubHubbub.

Vereisten voor activiteitoverzichten

Voor de sociale gegevenshub wordt uitgegaan van een Atom-/RSS-feed met activiteitoverzicht van algemene activiteiten van uw sociale netwerk/platform.

Elke update van het activiteitoverzicht moet de volgende gegevens bevatten:

 • Acteur
  • gebruikersnaam of schermnaam
  • weergavenaam: volledige naam van gebruiker, indien beschikbaar
  • URL van auteursprofiel, indien beschikbaar
  • URL van profielfoto van auteur, indien beschikbaar
 • Object
  • updatetekst: de tekst of (x)html met de daadwerkelijke inhoud van de update
  • permalink: URL waarmee de update uniek wordt geïdentificeerd
 • Werkwoord: het type gebeurtenis (plaatsen, als favoriet markeren, reageren, enzovoort)
 • Publicatiedatum: datum waarop de update is doorgevoerd
 • Provider: de naam van uw netwerk
 • Overige metagegevens, zoals geolocatie of het aantal volgers

Voorbeeld van een feed met activiteitoverzicht:
http://profile.typepad.com/markpasc/activity/atom.xml

Andere metagegevens, zoals geolocatie of het aantal volgers, kunnen worden geleverd op basis van de semantiek van het netwerk en de activiteiten.

Het activiteitoverzicht leveren via PSHB

Als u bent goedgekeurd als sociale gegevensprovider, kunt u beginnen met het doorsturen van gegevens naar de sociale gegevenshub.

In plaats van afzonderlijke abonnementen te maken voor elke feed met een activiteitoverzicht die aan elke gebruiker van de sociale service wordt geleverd (waarvoor aan beide kanten veel bronnen nodig zijn), zou een alternatief 'push-mechanisme' moeten worden geïmplementeerd.

De openbare hub van Google levert een aangepast 'firehose-meldingseindpunt', inclusief:

 • Een virtueel publicatie-eindpunt
  Voorbeeld: http://pshbsubber.appspot.com/sub/custom_name
 • Een gedeeld geheim (shared secret). Het gedeelde geheim wordt vastgesteld tussen Google en uw netwerk voor lichte verificatiedoeleinden.

Uw doorlopende verantwoordelijkheden met betrekking tot het virtuele publicatie-eindpunt en het gedeelde geheim zijn de volgende:

 • Wanneer een nieuwe activiteit wordt gegenereerd op uw sociale netwerk/platform, wordt er een 'fat ping' (een meldingsping die de als activiteitoverzicht ingedeelde Atom-blob bevat) naar het publicatie-eindpunt verzonden.
  • POST http://pshbsubber.appspot.com/sub/custom_name
  • HOOFDTEKST: <atom formatted Activity Stream feed>
   • Opmerking: Eén ping kan meerdere activiteitenitems bevatten.
  • Het POST-verzoek moet ook de kop X-Hub-Signature bevatten, die de waarde heeft van de SHA-1 message digest van de POST-hoofdtekst, ondertekend met de overeengekomen geheime sleutel (voor lichte verificaties).

Voorbeeld van een 'fat ping':

POST http://pshbsubber.appspot.com/sub/custom_name
X-Hub-Signature: sha1=secret_checksum

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
 <id>http://youtube.com/activity_stream</id>
 <title>YouTube Activity Stream</title>
 <published>2012-06-19T14:00:00Z</published>
 <updated>2012-06-19T14:00:00Z</updated>
 <author>
  <name>YouTube</name>
  <uri>http://youtube.com/</uri>
 </author>
 <entry>
  <id>http://youtube.com/watch?v=12345#comment-001</id>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://youtube.com/watch?v=12345#comment-001"/>
  <title type="text">Edgar posted a comment</title>
  <published>2012-06-19T14:00:00Z</published>
  <content type="html"><![CDATA[Check out <a href='http://google.com/'>Google</a>"]]></content>
  <author>
   <id>http://youtube.com/edgar</id>
   <uri>http://youtube.com/edgar</uri>
   <name>Edgar</name>
   <activity:object-type>person</activity:object-type>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://youtube.com/edgar"/>
   <link rel="preview" type="image/jpeg" href="http://youtube.com/avatars/3053/iamedgar_large.jpeg"/>
  </author>
  <activity:verb>comment</activity:verb>
  <activity:object>
   <id>http://youtube.com/watch?v=12345#comment-001</id>
   <title type="text">Edgar posted a comment</title>
   <published>2012-06-19T14:00:00Z</published>
   <activity:object-type>comment</activity:object-type>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://youtube.com/watch?v=12345#comment-001"/>
   <content type="html"><![CDATA[Check out <a href='http://google.com/'>Google</a>"]]></content>
  </activity:object>
 </entry>
</feed>

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?