Tietoja some-datan keskuksesta

Some-datan keskus on ilmainen alusta, jonka avulla sosiaalisten verkostojen ja muiden sosiaalisten alustojen aktiviteettistreamit voidaan integroida Google Analyticsiin. Aktiviteettistreameja ovat esimerkiksi +1, äänestykset ja kommentit.

Sinun on julkaistava globaali aktiviteettistreamsyöte sosiaalisen verkostosi tai sosiaalisen median alustasi aktiviteeteista, jotta voit osallistua integrointiin. Tämä syöte on sitten toimitettava some-datan keskukseen. Suosittelemme PubSubHubbub (PSHB) -protokollan välityksellä toimivan push-tekniikan käyttöönottoa. Se vähentää sekä oman palvelimesi että Googlen palvelimen resurssikuormaa.

Kuka voi osallistua integrointiin?

Sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset, jotta voit integroida sosiaalisen verkostosi Analyticsiin:

 • Käytät sosiaalisen median verkostoa tai alustaa. Tällaisia ovat esimerkiksi bloggausalustat sekä some-kirjanmerkit ja -uutispalvelut.
 • Omistat sosiaalisen median tiedot ja/tai sinulla on laillinen oikeus jakaa ne Googlelle.
Muita tarkistettavia vaatimuksia ovat tiedon määrä, tiedon laatu ja sosiaalisen verkoston tai sosiaalisen median alustan palvelun luotettavuus.

Miten se toimii?

Useimpien sosiaalisten verkostojen tiedot ovat jo julkisesti saatavilla sovellusliittymän kautta, ja nämä toiminnot halutaan nostaa esiin ja tarjota näin arvoa jäsenille. Google Analytics tarjoaa väylän tuoda tiedot esille ja suuren markkinoija- ja julkaisijayleisön käyttöön. Nämä yleisöt saattavat olla kiinnostuneita siitä, miten sosiaalinen media vaikuttaa niiden liiketoimintaan. Googlen ja some-datan tuottajan välisen integraation vaiheet ja vaatimukset ovat seuraavat:

 1. Some-datan tuottajan on omistettava sosiaalisen median tiedot, ja/tai sillä on oltava laillinen oikeus jakaa ne Googlelle.
 2. Some-datan tuottaja julkaisee globaalin Atom/RSS-aktiviteettistreamsyötteen sosiaalisen verkostonsa tai sosiaalisen median alustansa some-toiminnasta ja toimittaa sen PubSubHubbub-protokollan välityksellä.
 3. Some-datan tuottajan on rekisteröidyttävä palveluun voidakseen integroitua some-datan keskukseen.
 4. Google tarkistaa hakemuksen.
 5. Some-datan tuottajan on hyväksyttävä käyttöehdot.
 6. Google lähettää some-datan tuottajalle some-datan keskukseen integroitumiseen tarvittavat tekniset tiedot.
 7. Kun integraatio on valmis, kaikki some-datan tuottajan aktiviteettistreamiin lähetetyt aktiviteetit lähetetään edelleen some-datan keskukseen.

Miten Google Analytics käyttää tietoja?

Google Analytics tuottaa sosiaalisen median raportointisarjan, jotta markkinoijat ja julkaisijat voivat nähdä, kuinka heidän sisältöään jaetaan tai kuinka sitä käytetään heidän oman sivustonsa ulkopuolella. Tähän kuuluu some-toiminnan, kuten äänestämisen, kommentoinnin ja jakamisen, näkyvyys muiden raporttien kesken, jotta markkinoijat voivat liittää some-toiminnan sitoutumiseen ja konversioon. Some-datan keskus toimittaa tarvittavat tiedot, jotta nämä ominaisuudet voidaan ottaa käyttöön Google Analyticsin raporteissa.

Miksi kannattaa käyttää Googlen some-datan keskusta integrointiin?

Sosiaalinen media on tällä hetkellä huippumainostajien ja -markkinoijien tärkein kanava. Jos omistat sosiaalisen verkoston tai olet sosiaalisen sisällön julkaisija, sinulla on nyt lyömättömät mahdollisuudet mainostaa omaa palveluasi näille mainostajille ja markkinoijille.

Mainostajat ja markkinoijat keskittyvät kuitenkin verkostoihin, jotka tarjoavat tietojen näkyvyyttä ja avoimuutta. Me Googlella olemme sitä mieltä, että kaikilla sosiaalisen median toimijoilla tulisi olla mahdollisuus osoittaa oman liikenteensä arvo mainostajille.

Siitä syystä Googlen some-datan keskus on kaikkien sosiaalisten verkostojen ja julkaisijoiden käytettävissä. Se on avoin, ilmainen ja turvallinen alusta, johon kuka tahansa voi integroitua. Tietojasi käsitellään huippumainostajien ja -markkinoijienkin käyttämillä kehittyneillä sosiaalisen median analytiikkatyökaluilla.

Resurssit

Seuraavien resurssien avulla voit liittää oman aktiviteettistreamisi Google Analyticsin some-datan keskukseen.

 • Yleiskatsaus: Tietoja some-datan keskuksesta ja aktiviteettistreamien ja PubSubHubbub-protokollan perusteista
 • Aloittaminen: Aloittaminen-osiossa kerrotaan aktiviteettistreamin vaadittavasta muodosta sekä siitä, kuinka uudet aktiviteetit toimitetaan PubSubHubbub-protokollan välityksellä.
 • Rekisteröityminen: Lomaketta käytetään yritys- ja yhteystietojesi keräämiseen ja sen vahvistamiseen, että palvelusi täyttää kaikki vaatimukset.

Aktiviteettistreamit

Jotta voit integroitua some-datan keskukseen, sinun on julkaistava globaali Atom/RSS-aktiviteettistreamsyöte sosiaalisen verkoston tai sosiaalisen median alustan some-toiminnasta ja toimitettava se PubSubHubbub-protokollan välityksellä.

Yksinkertaisimmillaan toiminto koostuu toimijasta, toiminnosta ja kohteesta. Se kertoo tarinan henkilöstä, joka suorittaa toiminnon jollekin kohteelle tai jonkin kohteen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat: "Helmi lähetti valokuvan" tai "Jussi jakoi videon". Useimmissa tapauksissa nämä tekijät kerrotaan suoraan, mutta ne voivat olla myös viitteellisiä.

Aktiviteettistreamin määritelmässä kerrotaan muoto, jolla kuvataan sosiaalisesti kiinnostavia tapahtumia eli aktiviteetteja käyttäjää mahdollisesti kiinnostavista henkilöistä tai asioista. Some-datan keskukseen toimitettava syöte on Atom/RSS-aktiviteettistreamsyöte. Yksityiskohtaista tietoa tästä määritelmästä saat seuraavasta linkistä:

Käyttöönottoesimerkkejä:

PubSubHubbub-protokolla

Jotta voit integroitua some-datan keskukseen, sinun on julkaistava globaali Atom/RSS-aktiviteettistreamsyöte sosiaalisen verkoston tai sosiaalisen median alustan some-toiminnasta ja toimitettava se PubSubHubbub-protokollan välityksellä.

PubSubHubbub (PSHB) on avoin, palvelimelta palvelimelle toimiva webhook-menetelmään perustuva pubsub-protokolla, joka on Atom- ja RSS-protokollien laajennus. Osapuolet (palvelimet) keskustelevat PubSubHubbub-protokollan välityksellä ja saavat lähes reaaliaikaisen ilmoituksen (WebHook-takaisinkutsujen välityksellä), kun niitä kiinnostavaa aihetta (syötteen URL-osoite) päivitetään.

Lisätietoja saat tästä linkistä: pubsubhubbub.

Globaalin Atom/RSS-aktiviteettistreamsyötteen yhdistäminen PSHB-protokollaan mahdollistaa sen, että palveluusi luoduista uusista käyttäjäaktiviteeteista lähetetään lähes reaaliaikainen ilmoitus Googlen some-datan keskukseen.

PubSubHubbub-protokollan ja Atom/RSS-aktiviteettistreamsyötteen yhdistämiseen suositellaan seuraavia vaiheita:

 1. Aktiviteettistreamsyöte on automaattisesti löydettävissä HTML-sivulta.
  Esimerkki:
  <link rel="alternate" type="application/atom+xml" href="http://profile.typepad.com/apparentlymart/activity/atom.xml" title="Martin aktiviteettisyöte" />
 2. Aktiviteettistreamsyöte sisältää linkin valittuun PSHB-keskukseen:
  lue lisätietoja kohdasta Löytäminen.
 3. PSHB-keskukseen lähetetään ilmoitus, kun syötettä päivitetään:
  katso kohta Ilmoitus uudesta sisällöstä.

Yllä olevien vaiheiden suorittaminen mahdollistaa sen, että Google voi tilata palvelusi aktiviteettistreamsyötteen ja saada lähes reaaliaikaiset ilmoitukset valitun PSHB-keskuksen kautta.

Google isännöi julkista keskusta, jota voi käyttää ilmaiseksi osoitteessa http://pubsubhubbub.appspot.com/.

Johdanto

Tämä asiakirja on tarkoitettu kehittäjille, jotka ovat kiinnostuneita integroimaan oman some-datansa Googlen some-datan keskukseen. Lue Yleiskatsaus, jos et vielä tunne some-datan keskuksen kelvollisuusvaatimuksia, aktiviteettistreameja tai PubSubHubbub-protokollaa.

Tässä oppaassa kerrotaan seuraavat asiat:

 1. aktiviteettistreamin valmistelu vaatimusten mukaiseksi
 2. PubSubHubbub-protokollan käytön edellytykset.

Aktiviteettistreamia koskevat vaatimukset

Some-datan keskukseen on toimitettava Atom/RSS-aktiviteettistreamsyöte sosiaalisen verkoston tai sosiaalisen median alustan globaaleista aktiviteeteista.

Seuraavat tiedot vaaditaan jokaiseen aktiviteettistreamin päivitykseen:

 • toimija
  • käyttäjänimi tai nimimerkki
  • näyttönimi: käyttäjän koko nimi, jos se on saatavilla
  • tekijän profiilin URL-osoite, jos se on saatavilla
  • tekijän profiilikuvan URL-osoite, jos se on saatavilla
 • kohde
  • päivityksen teksti: päivityksen varsinainen sisältö tekstinä tai (X)HTML-koodina
  • pysyvä linkki: URL-osoite, joka yksilöi päivityksen
 • toiminto: tapahtuman tyyppi (viesti, suosittu asia, kommentti tai muu sellainen)
 • julkaisupäivä: päivä, jona päivitys luotiin
 • tarjoaja: verkoston nimi
 • muut metatiedot, kuten maantieteellinen sijainti tai seuraajien määrä.

Esimerkki aktiviteettistreamsyötteestä:
http://profile.typepad.com/markpasc/activity/atom.xml

Muut metatiedot, kuten maantieteellinen sijainti tai seuraajien määrä voidaan toimittaa verkoston semantiikan ja aktiivisuuden perusteella.

Aktiviteettistreamsyötteen toimittaminen PSHB:n perusteella

Jos palvelusi on hyväksytty some-datan tarjoaja, voit aloittaa tietojen toimittamisen some-datan keskukseen.

Käytä tietojen toimittamiseen push-menetelmää sen sijaan, että loisit yksittäisiä tilauksia sosiaalisen median palvelun jokaisen käyttäjän kullekin aktiviteettistreamsyötteelle, sillä tämä kuormittaisi liikaa molempia puolia.

Googlen julkinen keskus toimittaa räätälöidyn firehose notification endpoint -ilmoituksen, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • Virtuaalinen julkaisupäätepiste.
  Esimerkki: http://pshbsubber.appspot.com/sub/custom_name
 • Jaettu salaisuus. Jaettu salaisuus perustetaan Googlen ja sinun verkostosi välille kevyen todennuksen toteuttamiseksi.

Kun sinulla on virtuaalinen julkaisupäätepiste ja jaettu salaisuus, sinulla on seuraava jatkuvasti voimassa oleva velvollisuus:

 • Kun sosiaalisessa verkostossasi tai sosiaalisen median alustallasi luodaan uusi aktiviteetti, siitä lähetetään fat ping -ilmoitus (ping-ilmoitus, joka sisältää aktiviteettistreamia varten muotoillun Atom-objektin) julkaisupäätepisteeseen.
  • POST http://pshbsubber.appspot.com/sub/custom_name
  • BODY: <atom formatted Activity Stream feed>
   • Huom. Yksittäinen ping-kutsu voi sisältää useita aktiviteettikohteita.
  • POST-pyynnössä täytyy olla myös X-Hub-Signature-otsikko, jonka arvo on POST-pyynnön SHA-1 message digest, ja tämän on puolestaan oltava allekirjoitettu sovitulla salaisella avaimella (kevyt todennus).

fat ping -esimerkki:

POST http://pshbsubber.appspot.com/sub/custom_name
X-Hub-Signature: sha1=secret_checksum

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
 <id>http://youtube.com/activity_stream</id>
 <title>YouTube Activity Stream</title>
 <published>2012-06-19T14:00:00Z</published>
 <updated>2012-06-19T14:00:00Z</updated>
 <author>
  <name>YouTube</name>
  <uri>http://youtube.com/</uri>
 </author>
 <entry>
  <id>http://youtube.com/watch?v=12345#comment-001</id>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://youtube.com/watch?v=12345#comment-001"/>
  <title type="text">Edgar posted a comment</title>
  <published>2012-06-19T14:00:00Z</published>
  <content type="html"><![CDATA[Check out <a href='http://google.com/'>Google</a>"]]></content>
  <author>
   <id>http://youtube.com/edgar</id>
   <uri>http://youtube.com/edgar</uri>
   <name>Edgar</name>
   <activity:object-type>person</activity:object-type>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://youtube.com/edgar"/>
   <link rel="preview" type="image/jpeg" href="http://youtube.com/avatars/3053/iamedgar_large.jpeg"/>
  </author>
  <activity:verb>comment</activity:verb>
  <activity:object>
   <id>http://youtube.com/watch?v=12345#comment-001</id>
   <title type="text">Edgar posted a comment</title>
   <published>2012-06-19T14:00:00Z</published>
   <activity:object-type>comment</activity:object-type>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://youtube.com/watch?v=12345#comment-001"/>
   <content type="html"><![CDATA[Check out <a href='http://google.com/'>Google</a>"]]></content>
  </activity:object>
 </entry>
</feed>

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?