Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Giới thiệu về Plugin mạng xã hội và tương tác

Nhiều mạng xã hội cung cấp các tiện ích và nút có thể nhúng cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ nội dung từ web hoặc từ ứng dụng. Ví dụ về các nút này bao gồm nút "+1" trên Google+ hoặc nút "Thích" trên Facebook.Tương tác của người dùng với các nút được nhúng trên mạng xã hội này thể hiển khả năng tương tác với nội dung của bạn trên mạng xã hội. Các tương tác trên mạng xã hội này là tín hiệu hữu ích về mức độ tương tác của người dùng và mức độ này có thể được đo bằng Analytics.

Trong bài viết này:

Bộ sưu tập dữ liệu

Tương tác trên mạng xã hội như số lần truy cập trang, lượt xem màn hình hoặc sự kiện là loại lần truy cập duy nhất bao gồm một tập hợp các giá trị duy nhất để mô tả tương tác trên mạng xã hội.

Mô hình dữ liệu

Tương tác trên mạng xã hội trong Analytics được thể hiện bằng các trường sau:

TrườngLoạiBắt buộcMô tả
socialNetwork chuỗi Bắt buộc Mạng xã hội đang được đánh giá (ví dụ: Facebook, Twitter, Google+, v.v.).
socialAction chuỗi Bắt buộc Hành động trên mạng xã hội mà người dùng đang thực hiện, ví dụ: “Thích”, “Chia sẻ”.
socialTarget chuỗi Tùy chọn Nội dung nơi thực hiện hành động trên mạng xã hội, ví dụ: đường dẫn của bài viết hoặc video.

Đo lường

Tương tác trên mạng xã hội phải được đo lường khi người dùng hoàn tất tương tác bằng tiện ích hoặc nút được nhúng trên mạng xã hội. Ví dụ về các nút trên mạng xã hội bao gồm nút "Thích" trên Facebook hoặc nút "+1" trên Google+.

Ví dụ: nhà phát triển có thể đo lường tương tác của người dùng bằng nút chia sẻ trên Twitter trên trang web bằng cách sử dụng các giá trị sau:

Đo lường tương tác trên mạng xã hội: Bài viết có ID nội dung là article_5555 được chia sẻ bằng nút chia sẻ được nhúng trên Twitter. Lượt chia sẻ được tính là tương tác trên mạng xã hội trong Analytics.

Mỗi nút hoặc tiện ích có thể có API riêng mà nhà phát triển cần để tích hợp với API đó nhằm đo lường tương tác trên mạng xã hội. Nhà phát triển nên tham khảo tài liệu về API do mạng xã hội cung cấp để biết thêm thông tin về cách tích hợp hiệu quả nhất.

Lưu ý: Huy hiệu Google+Nút +1 được theo dõi tự động khi sử dụng analytics.js trên cùng một trang.

Thu thập tương tác trên mạng xã hội

Nhà phát triển có thể thu thập dữ liệu tương tác trên mạng xã hội bằng giao thức hoặc thư viện của ứng dụng sau:

Web: analytics.js Android SDK iOS SDK Measurement Protocol

Báo cáo

Sau khi xử lý, bạn có thể truy cập dữ liệu tương tác mạng xã hội qua báo cáo Plugin mạng xã hội hoặc báo cáo tùy chỉnh trong giao diện web hoặc qua API báo cáo chính.

Dưới đây là các thứ nguyên tương tác trên mạng xã hội và số liệu có sẵn trong Analytics:

Thứ nguyên tương tác trên mạng xã hội

Giao diện web API báo cáo chính Mô tả
Nguồn trên mạng xã hội ga:socialInteractionNetwork giá trị thể hiện mạng xã hội đang được theo dõi (ví dụ: Google, Facebook, Twitter, LinkedIn)
Hành động trên mạng xã hội ga:socialInteractionAction một giá trị thể hiện hành động trên mạng xã hội đang được theo dõi (ví dụ: +1, thích, đánh dấu trangbookmark)
Nguồn và hành động trên mạng xã hội ga:socialInteractionNetworkAction một giá trị thể hiện mức độ tập trung của hành động và mạng xã hội được đo lường (ví dụ: Google: +1, Facebook: Like
Pháp nhân xã hội ga:socialInteractionTarget một giá trị thể hiện URL (hoặc tài nguyên) nhận hành động trên mạng xã hội.

Số liệu về tương tác trên mạng xã hội

Giao diện web API báo cáo chính Mô tả
Hành động trên mạng xã hội ga:socialInteractions Tổng số tương tác trên mạng xã hội.
Số lần tương tác trên mạng xã hội duy nhất ga:uniqueSocialInteractions Số phiên diễn ra hành động trên mạng xã hội được chỉ định ít nhất một lần. Dựa trên kết hợp duy nhất giữa mạng, hành động và mục tiêu.
Số hành động trên mỗi phiên trên mạng xã hội ga:socialInteractionsPerSession Số lượng tương tác mỗi phiên trên mạng xã hội.

Để có danh sách hoàn chỉnh của thứ nguyên và số liệu về tương tác trên mạng xã hội được cung cấp qua API báo cáo chính, hãy xem tham khảo Chỉ số và thứ nguyên của API báo cáo chính trên mạng xã hội.

Ví dụ

Ví dụ đầu cuối sau sẽ thể hiện cách giá trị được thu thập, xử lý và được cung cấp qua các chỉ số và thứ nguyên khác nhau về tương tác trên mạng xã hội.

Thu thập

Trong ví dụ này, một người dùng chia sẻ hai bài viết khác nhau từ trang web sử dụng nút "chia sẻ" được nhúng trên Twitter. Tại thời điểm thu thập, nhà phát triển gửi hai tương tác trên mạng xã hội tới Analytics, sau khi mỗi "lượt chia sẻ" được hoàn tất, với các giá trị sau:

Ví dụ: Người dùng tương tác với các nút chia sẻ được nhúng trên Twitter trên hai bài viết riêng biệt trong một phiên duy nhất.

Báo cáo

Sau khi xử lý, báo cáo tùy chỉnh sử dụng pháp nhân xã hội làm thứ nguyên và mỗi chỉ số hành động trên mạng xã hội sẽ giống như sau:

Pháp nhân xã hội Hành động trên mạng xã hội Số hành động duy nhất trên mạng xã hội Số hành động trên mỗi phiên trên mạng xã hội
/articles/2012/june/article?id=5555 1 lần 1 lần 2 lần
/articles/2012/june/article?id=6000 1 lần 1 lần 2 lần

Nói cách khác, báo cáo tùy chỉnh sử dụng Hành động trên mạng xã hội làm thứ nguyên có cùng chỉ số hành động trên mạng xã hội được sử dụng ở trên sẽ giống như sau:

Hành động trên mạng xã hội Hành động trên mạng xã hội Số hành động duy nhất trên mạng xã hội Số hành động trên mỗi phiên trên mạng xã hội
Twitter / Chia sẻ 2 lần 1 lần 2 lần

Số hành động duy nhất trên mạng xã hội

Trong ví dụ ở trên, lưu ý rằng chỉ có một hành động trên mạng xã hội độc đáo được ghi nhận cho tổ hợp mạng / hành động Twitter / Chia sẻ. Mặc dù người dùng đã tương tác bằng hai nút chia sẻ riêng biệt trên Twitter, các nút này đều có tổ hợp mạng / hành động của Twitter / Chia sẻ, dẫn đến hành động trên mạng xã hội độc đáo trong báo cáo.

Số hành động trên mỗi phiên trên mạng xã hội

Cuối cùng, trong cùng một ví dụ ở trên, lưu ý rằng Số hành động trên mỗi phiên trên mạng xã hội được tính bằng cách chia tổng số Hành động trên mạng xã hội, trong trường hợp này là 1 với số hành động trên mạng xã hội độc đáo, trong trường hợp này là 1.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false