Om sociala plugin-program och interaktioner

Många sociala nätverk tillhandahåller inbäddningsbara knappar och widgets som ger användarna möjlighet att enkelt dela innehåll från webben eller en app (till exempel dela-knappen på Twitter). Användarinteraktioner med dessa inbäddade sociala knappar representerar sociala interaktioner med ditt innehåll. Dessa sociala interaktioner är värdefulla tecken på användarnas engagemang och kan mätas med Analytics.

Innehåll i artikeln:

Insamling av data

En social interaktion, som en sidvisning, skärmvisning eller en händelse är en unik träfftyp som innehåller en uppsättning unika värden som beskriver den sociala interaktionen.

Datamodellen

En social interaktion i Analytics representeras av följande fält:

Fält Typ Obligatoriskt Beskrivning
socialNetwork string Obligatoriskt Det sociala nätverket som mäts (t.ex. Facebook, Twitter).
socialAction string Obligatoriskt Den aktivitet i ett socialt nätverk som användaren utför, t.ex. Gilla eller Dela.
socialTarget string Valfritt Innehållet som den sociala aktiviteten berör, t.ex. sökvägen till en artikel eller video.

Mätning

En social interaktion bör mätas när användaren slutför en interaktion med en inbäddad social knapp eller widget.

Till exempel kan en utvecklare mäta en användares interaktioner med knappar för Twitter på en webbplats med följande värden:

Mätning av sociala interaktioner: En artikel med innehålls-id article_5555 delas med en inbäddad dela-knapp för Twitter. Delningen mäts som en social interaktion i Analytics.

Varje knapp eller widget kan ha sitt eget API som utvecklarna måste använda för att mäta sociala interaktioner. Utvecklarna hänvisas till den API-dokumentation som tillhandahålls av enskilda sociala nätverk för information om hur man bäst integrerar det.

Samla sociala interaktioner

Utvecklare kan samla data om sociala interaktioner med följande klientbibliotek och -protokoll.

Webb: analytics.js
SDK för Android
SDK för iOS
Measurement Protocol

Rapporter

Efter behandling kommer du åt data med sociala interaktioner via rapporten för sociala plugin-program, anpassade rapporter i webbgränssnittet eller via Core Reporting-API.

Följande dimensioner och mätvärden för sociala interaktioner finns i Analytics:

Dimensioner för sociala interaktioner

Webbgränssnitt Core Reporting-API Beskrivning
Social källa ga:socialInteractionNetwork ett värde som representerar det sociala nätverk som spåras (t.ex. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn)
Aktiviteter i sociala nätverk ga:socialInteractionAction ett värde som representerar den sociala aktivitet som spåras (t.ex. dela, gilla, spara som bokmärke)
Social källa och åtgärd ga:socialInteractionNetworkAction ett värde som representerar sammankopplingen mellan det sociala nätverket och aktiviteten (t.ex. Google: Dela, Facebook: Gilla
Social enhet ga:socialInteractionTarget ett värde som representerar webbadressen (eller resursen) som mottar aktiviteten i det sociala nätverket.

Mätvärden för sociala interaktioner

Webbgränssnitt Core Reporting-API Beskrivning
Sociala aktiviteter ga:socialInteractions Det totala antalet sociala interaktioner.
Unika sociala interaktioner ga:uniqueSocialInteractions Antalet sessioner då angiven/angivna sociala aktiviteter inträffade minst en gång. Baserat på unika kombinationer av nätverk, aktivitet och mål.
Aktiviteter per social session ga:socialInteractionsPerSession Antalet sociala interaktioner per session.

En komplett lista med dimensioner och mätvärden för sociala interaktioner som finns tillgängliga via Core Reporting API hittar du i Referens för sociala dimensioner och mätvärden i Core Reporting API.

Exempel

Följande genomgripande exempel visar hur värden samlas in, behandlas och görs tillgängliga via olika dimensioner och mätvärden för sociala interaktioner.

Insamling

I det här exemplet delar en enskild användare två olika artiklar från en webbplats med en inbäddad dela-knapp för Twitter. Vid insamlingen skickar utvecklaren två sociala interaktioner till Analytics, en efter varje delning har slutförts, med följande värden:

Exempel: En användare interagerar med inbäddade dela-knappar för Twitter i två separata artiklar under en enskild session.

Rapporter

Efter behandling kan en anpassad rapport som använder social enhet som dimension och vart och ett av mätvärdena för de sociala aktiviteterna se ut så här:

Social enhet Sociala aktiviteter Unika aktiviteter i sociala nätverk Aktiviteter per social session
/articles/2012/june/article?id=5555 1 1 2
/articles/2012/june/article?id=6000 1 1 2

En anpassad rapport som istället använder Sociala aktiviteter som dimension med samma mätvärden för sociala aktiviteter som används ovan skulle se ut så här:

Aktiviteter i sociala nätverk Sociala aktiviteter Unika aktiviteter i sociala nätverk Aktiviteter per social session
Twitter/Dela 2 1 2

Unika aktiviteter i sociala nätverk

Observera att det i exemplet ovan endast finns en unik aktivitet i sociala nätverk som kopplats till kombinationen av nätverk/aktivitet Twitter/Dela. Även om användaren interagerade med två separata dela-knappar för Twitter hade båda samma kombination av nätverk/aktivitet, Twitter/Dela, vilket leder till en enskild unik aktivitet i sociala nätverk i rapporterna.

Aktiviteter per social session

Observera även i ovanstående exempel att Aktiviteter per social session beräknas genom att dividera det totala antalet sociala aktiviteter, i det här fallet 2, med antalet unika aktiviteter i sociala nätverk, i det här fallet en.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?