Wtyczki i interakcje społecznościowe – informacje

Wiele sieci społecznościowych oferuje możliwe do osadzenia przyciski i widżety, dzięki którym użytkownicy mogą łatwo udostępniać treści pochodzące z internetu lub z aplikacji. Przykładami są przyciski „+1” usługi Google+ czy „Lubię to!” serwisu Facebook.Interakcje użytkowników z tymi osadzonymi przyciskami społecznościowymi stanowią interakcje społecznościowe z Twoją treścią. Są one cennymi oznakami zaangażowania użytkowników, które można mierzyć za pomocą Analytics.

Tematy w tym artykule:

Gromadzenie danych

Interakcja społecznościowa, np. odsłona strony, wyświetlenie ekranu czy zdarzenie, to niepowtarzalny rodzaj działania, które obejmuje zbiór unikatowych wartości opisujących tę interakcję.

Model danych

Interakcja społecznościowa jest reprezentowana w Analytics przez następujące pola:

PoleTypWymaganeOpis
socialNetwork ciąg znaków Wymagane Sieć społecznościowa objęta pomiarem (np. Facebook, Twitter, Google+ itd.).
socialAction ciąg znaków Wymagane Interakcja społecznościowa podjęta przez użytkownika, np. „Lubię to!”, „Udostępnij”.
socialTarget ciąg znaków Opcjonalne Treść będąca przedmiotem interakcji społecznościowej, np. ścieżka dostępu do artykułu lub filmu.

Pomiary

Interakcję społecznościową należy odnotowywać, gdy użytkownik zakończy interakcję z osadzonym przyciskiem lub widżetem społecznościowym. Przykłady przycisków społecznościowych to „Lubię to!” serwisu Facebook i „+1” usługi Google+.

Programista może np. zastosować pomiar interakcji użytkowników z umieszczonym na stronie internetowej przyciskiem udostępniania na Twitterze z zastosowaniem następujących wartości:

Pomiar interakcji społecznościowej: artykuł o identyfikatorze treści article_5555 zostaje udostępniony za pomocą osadzonego przycisku udostępniania na Twitterze. Udostępnienie zostaje odnotowane przez Analytics jako interakcja społecznościowa.

Każdy przycisk lub widżet może mieć własny interfejs API, z którego programiści muszą korzystać, by przeprowadzać pomiary interakcji społecznościowych. Więcej informacji o najlepszym sposobie realizacji tego zadania programiści znajdą w dokumentacji interfejsu API udostępnianej przez poszczególne sieci społecznościowe.

Uwaga: plakietki Google+ i przyciski +1 są śledzone automatycznie, jeśli na danej stronie umieszczony jest kod analytics.js.

Gromadzenie danych o interakcjach społecznościowych

Programiści mogą gromadzić dane o interakcjach społecznościowych za pomocą następujących bibliotek klienckich lub protokołów:

Internet: analytics.js Pakiet SDK na Androida Pakiet SDK na iOS Measurement Protocol

Raportowanie

Po przetworzeniu danych o interakcjach społecznościowych są one dostępne w interfejsie internetowym poprzez raport Wtyczki społecznościowe i raporty niestandardowe oraz za pomocą interfejsu API podstawowego raportowania.

W Analytics dostępne są następujące wymiary i dane odnoszące się do interakcji społecznościowych:

Wymiary interakcji społecznościowych

Interfejs internetowy Interfejs API podstawowego raportowania Opis
Źródło interakcji społecznościowych ga:socialInteractionNetwork wartość wskazująca sieć społecznościową objętą śledzeniem (np. Google+, Facebook, Twitter, LinkedIn)
Interakcja społecznościowa ga:socialInteractionAction wartość wskazująca interakcję społecznościową objętą śledzeniem (np. +1-ka, polubienie, zakładka)
Źródło interakcji społecznościowych i interakcja ga:socialInteractionNetworkAction wartość reprezentująca kombinację sieci społecznościowej i interakcji objętej pomiarem (np. Google+: +1, Facebook: Lubię to!)
Element sieci społecznościowej ga:socialInteractionTarget wartość wskazująca adres URL (lub zasób) będący przedmiotem interakcji z siecią społecznościową.

Dane interakcji społecznościowych

Interfejs internetowy Interfejs API podstawowego raportowania Opis
Interakcje społecznościowe ga:socialInteractions Łączna liczba interakcji społecznościowych.
Niepowtarzalne interakcje społecznościowe ga:uniqueSocialInteractions Liczba sesji, w których trakcie dana interakcja społecznościowa wystąpiła co najmniej jeden raz. Ustalana na podstawie niepowtarzalnej kombinacji sieci, interakcji i miejsca docelowego.
Interakcje na sesję z sieci społecznościowej ga:socialInteractionsPerSession Liczba interakcji społecznościowych na sesję.

Pełną listę wymiarów i danych interakcji społecznościowych dostępnych poprzez interfejs API podstawowego raportowania znajdziesz w artykule Wymiary i dane społecznościowe w interfejsie API podstawowego raportowania – informacje.

Przykład

Poniższy kompleksowy przykład ilustruje, w jaki sposób wartości są gromadzone, przetwarzane i udostępniane poprzez różne wymiary i dane interakcji społecznościowych.

Gromadzenie danych

W tym przykładzie pojedynczy użytkownik udostępnia dwa różne artykuły z witryny za pomocą osadzonego przycisku udostępniania na Twitterze. Na etapie gromadzenia danych programista wysyła do Analytics dwie interakcje społecznościowe, po jednej po zakończeniu każdego udostępnienia, z następującymi wartościami:

Przykład: podczas jednej sesji użytkownik wchodzi w interakcję z przyciskami udostępniania na Twitterze osadzonymi pod dwoma różnymi artykułami.

Raportowanie

Po przetworzeniu danych raport niestandardowy, w którym element sieci społecznościowej pełni funkcję wymiaru, a każda z interakcji społecznościowych – funkcję danych, wyglądałby następująco:

Element sieci społecznościowej Interakcje społecznościowe Niepowtarzalne interakcje społecznościowe Interakcje na sesję z sieci społecznościowej
/articles/2012/june/article?id=5555 1 1 2
/articles/2012/june/article?id=6000 1 1 2

Z drugiej strony raport niestandardowy, w którym interakcja społecznościowa pełni funkcję wymiaru przy takich samych danych interakcji społecznościowych jak powyżej, wyglądałby następująco:

Interakcja społecznościowa Interakcje społecznościowe Niepowtarzalne interakcje społecznościowe Interakcje na sesję z sieci społecznościowej
Twitter/Udostępnienie 2 1 2

Niepowtarzalne interakcje społecznościowe

Zwróć uwagę, że w powyższym przykładzie występuje tylko jedna niepowtarzalna interakcja społecznościowa przypisana kombinacji sieci/interakcji Twitter/Udostępnienie. Mimo że użytkownik podjął interakcję z dwoma różnymi przyciskami udostępniania na Twitterze, oba mają tę samą kombinację sieci/interakcji Twitter/Udostępnienie, co powoduje pojawianie się w raportach pojedynczej niepowtarzalnej interakcji społecznościowej.

Interakcje na sesję z sieci społecznościowej

Na koniec zwróć uwagę, że w powyższym przykładzie wartość Interakcje na sesję z sieci społecznościowej została obliczona poprzez podział łącznej liczby interakcji społecznościowych, czyli w tym przypadku 2, przez liczbę niepowtarzalnych interakcji społecznościowych, która wynosi tu 1.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?