Om sosiale programtillegg og interaksjoner

På mange sosiale nettverk tilbys det knapper som kan bygges inn og moduler som gjør at brukere enkelt kan dele innhold fra nettet eller apper. Som eksempler på slike knapper kan vi nevne +1-knappen til Google+ og Liker-knappen til Facebook. Brukerinteraksjoner med disse innebygde sosiale knappene utgjør sosiale interaksjoner med innholdet ditt. Disse sosiale interaksjonene er verdifulle signaler på brukerengasjement og kan måles med Google Analytics.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Datainnsamling

En sosial interaksjon, for eksempel en sidevisning, skjermvisning eller en aktivitet, er en unik trefftype som inkluderer et sett av unike verdier som beskriver den sosiale interaksjonen.

Datamodellen

En sosial interaksjon er i Google Analytics representert med følgende felter:

FeltTypeObligatoriskBeskrivelse
socialNetwork Streng Obligatorisk Det sosiale nettverket som måles (f.eks. Facebook, Twitter, Google+ osv.).
socialAction Streng Obligatorisk Den sosiale handlingen brukeren står bak, for eksempel at vedkommende «»liker noe» eller «deler noe».
socialTarget Streng Valgfri Innholdet den sosiale handlingen fant sted i forbindelse med, for eksempel på banen til en artikkel eller video.

Måling

En sosial interaksjon skal måles når en bruker fullfører en interaksjon med en innebygd sosial knapp eller modul. Som eksempler på sosiale knapper kan vi nevne +1-knappen til Google+ og Liker-knappen til Facebook.

En utvikler kan for eksempel måle interaksjonene brukere har med deleknappen for Twitter på en nettside, ved hjelp av følgende verdier:

Måling av sosiale interaksjoner: En artikkel med innholds-ID-en article_5555 deles med en innebygd deleknapp for Twitter. Delingen måles som en sosial interaksjon i Google Analytics.

Hver knapp og modul kan ha en egen API, og utviklere må integrere løsningene sine med denne for å kunne måle sosiale interaksjoner. Utviklere må sette seg inn i API-dokumentasjonen som de enkelte sosiale nettverkene besørger, for å finne ut mer om hvordan integrasjonen best kan gjøres.

Merk: Merker og +1-knapper fra Google+ blir automatisk sporet med analytics.js på samme side.

Innsamling av sosiale interaksjoner

Utviklere kan samle inn data om sosiale interaksjoner ved hjelp av følgende klientbiblioteker eller -protokoller:

Nettet: analytics.js SDK for Android SDK for iOS Measurement Protocol

Rapportering

Etter behandling har du tilgang til data om sosiale interaksjoner via Sosiale programtillegg-rapporten og tilpassede rapporter i nettgrensesnittet samt Core Reporting API.

I Google Analytics er følgende dimensjoner og beregninger for sosiale interaksjoner tilgjengelige:

Dimensjoner for sosiale interaksjoner

Nettgrensesnitt Core Reporting API Beskrivelse
Sosial kilde ga:socialInteractionNetwork En verdi som representerer det sosiale nettverket som spores (f.eks. Google, Facebook, Twitter eller LinkedIn).
Sosial handling ga:socialInteractionAction En verdi som representerer den sosiale handlingen som spores (f.eks. +1, liker eller det å sette et bokmerke).
Sosial kilde og handling ga:socialInteractionNetworkAction En verdi som representerer sammenkoblingen av det sosiale nettverket og den sosiale handlingen som måles (f.eks. Google: +1, Facebook: liker.
Sosial enhet ga:socialInteractionTarget En verdi som representerer nettadressen (eller ressursen) som er gjenstand for handlingen på det sosiale nettverket.

Beregninger for sosiale interaksjoner

Nettgrensesnitt Core Reporting API Beskrivelse
Sosiale handlinger ga:socialInteractions Det totale antallet sosiale interaksjoner.
Unike sosiale interaksjoner ga:uniqueSocialInteractions Antallet økter der angitte sosiale handlinger inntraff minst én gang. Basert på en unik kombinasjon av nettverk, handling og mål.
Handlinger per sosial økt ga:socialInteractionsPerSession Antallet sosiale interaksjoner per økt.

For å se en komplett liste over dimensjonene og beregningene som er tilgjengelige for sosiale interaksjoner via Core Reporting API, må du lese gjennom referanseverket for sosiale dimensjoner og beregninger i Core Reporting API.

Eksempel

I følgende eksempel kan du se – fra A til Å – hvordan verdier blir samlet inn, behandlet og gjort tilgjengelige via de ulike dimensjonene og beregningene for sosiale interaksjoner.

Innsamling

I dette eksempelet deler én enkelt bruker to ulike artikler fra et nettsted med en innebygd Twitter-deleknapp. På innsamlingstidspunktet sender utvikleren to sosiale interaksjoner til Google Analytics, én etter hver deling som fullføres, med følgende verdier:

Eksempel: Brukeren har en interaksjon med den innebygde Twitter-deleknappen på to ulike artikler i løpet av én økt.

Rapportering

Etter behandling av dataene kommer en tilpasset rapport som bruker sosial enhet som dimensjon samt hver av beregningene for sosiale interaksjoner til å se ut som dette:

Sosial enhet Sosiale handlinger Unike sosiale handlinger Handlinger per sosial økt
/articles/2012/june/article?id=5555 1 1 2
/articles/2012/june/article?id=6000 1 1 2

Hvis den tilpassede rapporten hadde brukt sosial handling som dimensjon, men ellers samme beregninger for sosiale handlinger, ville derimot rapporten ha sett slik ut:

Sosial handling Sosiale handlinger Unike sosiale handlinger Handlinger per sosial økt
Twitter/deling 2 1 2

Unike sosiale handlinger

I eksempelet ovenfor må du legge merke til at bare én sosial handling tilskrives nettverks-/handlingskombinasjonen Twitter/deling. Selv om brukeren hadde interaksjoner med to Twitter-deleknapper, ble begge tilskrevet nettverks-/handlingskombinasjonen Twitter/deling, og dette medfører at det bare registreres én enkelt sosial handling i rapportene.

Handlinger per sosial økt

I samme eksempel bør du avslutningsvis legge merke til at handlinger per sosial økt beregnes ved å dele antallet sosiale handlinger, i dette tilfelle to, med antallet unike sosiale handlinger, her én.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt