Over sociale plug-ins en interacties

Veel sociale netwerken hebben knoppen en widgets waarmee de gebruiker eenvoudig content van internet of uit een app kan delen (zoals de deelknop van Twitter). De interacties van de gebruiker met deze ingesloten sociale knoppen staan in feite voor de sociale interactie met uw content. Deze sociale interacties zijn belangrijke signalen van betrokkenheid van de gebruikers en kunnen met Analytics worden gemeten.

In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Gegevens verzamelen

Een sociale interactie, zoals een paginaweergave, schermweergave of gebeurtenis, is een uniek hittype dat een reeks unieke waarden omvat waarmee de sociale interactie wordt beschreven.

Het gegevensmodel

Een sociale interactie in Analytics wordt door de volgende velden vertegenwoordigd:

Veld Type Vereist? Beschrijving
socialNetwork tekenreeks Vereist Het sociale netwerk dat wordt gemeten (bijv. Facebook of Twitter).
socialAction tekenreeks Vereist De sociale actie die door de gebruiker wordt uitgevoerd, bijv. liken of delen.
socialTarget tekenreeks Optioneel De content waarop de sociale actie betrekking had, bijv. het pad naar een artikel of video.

Meting

Een sociale interactie moet worden gemeten nadat een gebruiker een interactie met een ingesloten knop of widget heeft voltooid.

Een ontwikkelaar zou bijvoorbeeld de interactie van een gebruiker met de Twitter-knop op een webpagina kunnen meten met behulp van de volgende waarden:

Een sociale interactie meten: Een artikel met een content-ID van article_5555 wordt gedeeld via een ingesloten deelknop van Twitter. De deelactie wordt in Google gemeten als sociale interactie.

Elke knop of widget heeft vaak een eigen API die ontwikkelaars moeten integreren om sociale interacties te kunnen meten. Voor meer informatie over een zo optimaal mogelijke integratie moeten ze de API-documentatie van het betreffende sociale netwerk raadplegen.

Gegevens over sociale interactie verzamelen

Ontwikkelaars kunnen gegevens over sociale interactie verzamelen met behulp van de volgende clientbibliotheken of -protocollen:

Web: analytics.js
Android-SDK
iOS-SDK
Measurement Protocol

Rapportage

Na verwerking kan toegang tot de gegevens over sociale interactie worden verkregen via het rapport 'Sociale plug-in' of de aangepaste rapporten in de webinterface, of via de Core Reporting-API.

In Analytics zijn de volgende dimensies en statistieken voor sociale interactie beschikbaar:

Dimensies voor sociale interactie

Webinterface Core Reporting-API Beschrijving
Sociale bron ga:socialInteractionNetwork Een waarde die het sociale netwerk vertegenwoordigt dat wordt bijgehouden (bijv. Google, Facebook, Twitter of LinkedIn)
Sociale actie ga:socialInteractionAction Een waarde die de sociale actie vertegenwoordigt die wordt bijgehouden (bijv. delen, liken, bookmarken)
Sociale bron en actie ga:socialInteractionNetworkAction Een waarde die de aaneenschakeling van het sociale netwerk en de gemeten actie vertegenwoordigt (bijv. Google: Share, Facebook: Like
Sociale entiteit ga:socialInteractionTarget Een waarde die de URL (of bron) vertegenwoordigt die de actie van het sociale netwerk ontvangt.

Statistieken voor sociale interactie

Webinterface Core Reporting-API Beschrijving
Sociale acties ga:socialInteractions Het totale aantal sociale interacties.
Unieke sociale interacties ga:uniqueSocialInteractions Het aantal sessies waarin de opgegeven sociale actie(s) ten minste één keer heeft/hebben plaatsgevonden. Gebaseerd op de unieke combinatie van netwerk, actie en target.
Acties per sociale sessie ga:socialInteractionsPerSession Het aantal sociale interacties per sessie.

Ga naar het referentiemateriaal over sociale dimensies en statistieken van de Core Reporting-API voor een compleet overzicht van de dimensies en statistieken voor sociale interactie die beschikbaar zijn via de Core Reporting-API.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld van een volledig proces ziet u hoe waarden worden verzameld, bewerkt en beschikbaar gesteld via de verschillende dimensies en statistieken voor sociale interactie.

Verzameling

In dit voorbeeld deelt één gebruiker twee verschillende artikelen van een website door middel van een ingesloten Twitter-deelknop. Op het moment van verzamelen verstuurt de ontwikkelaar twee sociale interacties naar Analytics (een nadat elke deelactie is voltooid) met de volgende waarden:

Voorbeeld: Een gebruiker gebruikt de ingesloten Twitter-deelknoppen voor twee afzonderlijke artikelen tijdens één sessie.

Rapportage

Na verwerking ziet het aangepaste rapport dat als dimensie 'Sociale entiteit' en elk van de statistieken voor sociale actie gebruikt er als volgt uit:

Sociale entiteit Sociale acties Unieke sociale acties Acties per sociale sessie
/articles/2012/june/article?id=5555 1 1 2
/articles/2012/june/article?id=6000 1 1 2

Een aangepast rapport waarin echter 'Sociale actie' als dimensie wordt gebruikt met dezelfde statistieken voor sociale actie als hiervoor, ziet er als volgt uit:

Sociale actie Sociale acties Unieke sociale acties Acties per sociale sessie
Twitter/deelactie 2 1 2

Unieke sociale acties

Houd er rekening mee dat er in het bovengenoemde voorbeeld slechts één unieke sociale actie is toegewezen aan de netwerk/actie-combinatie Twitter/deelactie. Ondanks dat de gebruiker voor de interactie twee verschillende Twitter-deelknoppen heeft gebruikt, hebben ze beide de netwerk/actie-combinatie Twitter/deelactie, waardoor ze uiteindelijk als één unieke sociale actie in de rapporten terechtkomen.

Acties per sociale sessie

Houd er tot slot ook rekening mee dat in hetzelfde bovenstaande voorbeeld 'Acties per sociale sessie' worden berekend door het totale aantal sociale acties (twee in dit geval) te delen door het aantal unieke sociale acties (in dit geval 1).

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen