Apie socialinius papildinius ir sąveikas

Daugelis socialinių tinklų teikia įterpiamus mygtukus ir valdiklius, leidžiančius naudotojams lengvai bendrinti turinį iš žiniatinklio ar programos. Šių mygtukų pavyzdžiai apima „Google+“ mygtuką „+1“ ir „Facebook“ mygtuką „Patinka“.Naudotojų sąveikos su šiais įterptais socialiniais mygtukais nurodo socialines sąveikas su jūsų turiniu Šios socialinės sąveikos yra vertingi naudotojų įtraukimo signalai ir juos galima įvertinti naudojant „Analytics“.

Šiame straipsnyje

Duomenų rinkimas

Socialinė sąveika, pvz., puslapio peržiūra, ekrano peržiūra ar įvykis, yra unikalaus tipo įvykis, apimantis unikalių verčių rinkinį, apibūdinantį socialinę sąveiką.

Duomenų modelis

Socialinė sąveika sistemoje „Analytics“ nurodoma toliau pateiktuose laukuose.

LaukasTipasBūtina užpildytiAprašas
socialNetwork Eilutė Būtina užpildyti Socialinis tinklas, kuris vertinamas (pvz., „Facebook“, „Twitter“, „Google+“ ir kt.).
socialAction Eilutė Būtina užpildyti Naudotojo atliekamas viešas veiksmas, pvz., mygtuko „Patinka“ ar „Bendrinti“ paspaudimas.
socialTarget Eilutė Pasirinktinai Turinys, kuriame buvo atliktas viešas veiksmas, pvz., straipsnio ar vaizdo įrašo kelias.

Vertinimas

Socialinė sąveika turėtų būti vertinama, kai naudotojas sąveikauja su įterptu socialiniu mygtuku ar valdikliu. Socialinių mygtukų pavyzdžiai apima „Facebook“ mygutkus „Patinka“ ir „Google+“ mygtukus „+1“.

Pavyzdžiui, kūrėjas galėtų įvertinti naudotojo sąveiką su „Twitter“ bendrinimo mygtuku tinklalapyje naudodamas toliau pateiktas vertes.

Socialinės sąveikos įvertinimas: straipsnis, kurio „Content ID“ yra article_5555, bendrinamas naudojant įterptą „Twitter“ bendrinimo mygtuką. Bendrinimas vertinamas kaip socialinė sąveika sistemoje „Analytics“.

Kiekvienas mygtukas ar valdiklis gali turėti savo API, su kuria kūrėjai turės integruoti, kad vertintų socialines sąveikas. Kūrėjai turėtų peržiūrėti API dokumentaciją, pateiktą kiekvieno socialinio tinklo, kad gautų daugiau informacijos apie tai, kaip geriausia integruoti.

Pastaba: „Google+“ ženkleliai ir mygtukai +1 automatiškai stebimi, kai tame pačiame puslapyje naudojama analytics.js.

Socialinių sąveikų rinkimas

Kūrėjai gali rinkti socialinių sąveikų duomenis naudodami toliau pateiktas klientų bibliotekas ar protokolus.

Žiniatinklis: analytics.js „Android“ SDK „iOS“ SDK Matavimo protokolas

Ataskaitų teikimas

Apdorotus socialinių sąveikų duomenis galima pasiekti socialinio papildinio ataskaitoje ar tinkintose ataskaitose žiniatinklio sąsajoje arba per „Core Reporting“ API.

Toliau pateikti socialinių sąveikų aspektai ir metrika, pasiekiami sistemoje „Analytics“:

Socialinės sąveikos aspektai

Žiniatinklio sąsaja „Core Reporting“ API Aprašas
Viešo veiksmo šaltinis ga:socialInteractionNetwork vertė, nurodanti socialinį tinką, kuris stebimas (pvz., „Google“, „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“)
Viešas veiksmas ga:socialInteractionAction vertė, nurodanti stebimą viešą veiksmą (pvz., +1, „Patinka“, žymė)
Viešo veiksmo šaltinis ir veiksmas ga:socialInteractionNetworkAction vertė, nurodanti įvertintų socialinio tinklo ir veiksmo sąsają (pvz., „Google“: +1, „Facebook“: Patinka
Bendrintas puslapis ga:socialInteractionTarget vertė, nurodanti URL (ar išteklių), kuris sulaukia socialinio tinklo veiksmo.

Socialinės sąveikos metrika

Žiniatinklio sąsaja „Core Reporting“ API Aprašas
Vieši veiksmai ga:socialInteractions Bendras socialinių sąveikų skaičius.
Unikalios socialinės sąveikos ga:uniqueSocialInteractions Seansų, per kuriuos nurodytas socialinis veiksmas įvyko bent vieną Pagrįsta unikaliu tinklo, veiksmo ir taikymo vietos deriniu.
Veiksmai per vieną seansą socialiniuose tinkluose ga:socialInteractionsPerSession Socialinių sąveikų skaičius per vieną seansą.

Jei reikia viso socialinių sąveikų aspektų ir metrikos, pasiekiamų naudojant „Core Reporting“ API, sąrašo, žr. Informacija apie „Core Reporting“ API socialinius aspektus ir metriką.

Pavyzdys

Toliau pateiktame pavyzdyje bus parodyta, kaip vertės renkamos, apdorojamos ir pateikiamos, kad jas pasiektų, naudojant įvairius socialinės sąveikos aspektus ir metriką.

Rinkimas

Šiame pavyzdyje vienas naudotojas bendrina du skirtingus straipsnius iš svetainės naudodamas įterptą „Twitter“ bendrinimo mygtuką. Rinkimo metu kūrėjas siunčia dvi socialines sąveikas „Analytics“ kaskart, kai įvykdomas veiksmas „bendrinti“, su toliau nurodytomis vertėmis.

Pavyzdys: naudotojas naudoja įterptus „Twitter“ bendrinimo mygtukus dviejuose atskiruose straipsniuose per vieną seansą.

Ataskaitų teikimas

Toliau vaizduojama, kaip po apdorojimo atrodytų tinkinta ataskaita, naudojanti bendrintą puslapį kaip aspektą, ir visa viešo veiksmo metrika.

Bendrintas puslapis Vieši veiksmai Unikalūs vieši veiksmai Veiksmai per vieną seansą socialiniuose tinkluose
/articles/2012/june/article?id=5555 1 1 2
/articles/2012/june/article?id=6000 1 1 2

Kita vertus, tinkinta ataskaita, naudojusi viešą veiksmą kaip aspektą su ta pačia anksčiau naudota viešo veiksmo metrika, atrodytų taip:

Viešas veiksmas Vieši veiksmai Unikalūs vieši veiksmai Veiksmai per vieną seansą socialiniuose tinkluose
„Twitter“ / Bendrinti 2 1 2

Unikalūs vieši veiksmai

Atminkite, kad anksčiau pateiktame pavyzdyje yra tik vienas unikalus viešas veiksmas, priskirtas tinklo / veiksmo deriniui „Twitter“ / Bendrinti. Nors naudotojas sąveikavo su dviem skirtingais „Twitter“ bendrinimo mygtukais, juose abiejuose buvo tinklo / veiksmo derinys „Twitter“ / Bendrinti, todėl ataskaitose pateikiamas vienas unikalus viešas veiksmas.

Veiksmai per vieną seansą socialiniuose tinkluose

Galiausiai atkreipkite dėmesį, kad anksčiau pateiktame pavyzdyje veiksmai per vieną seansą socialiniuose tinkluose apskaičiuojami padalijus visą viešų veiksmų skaičių (šiuo atveju 2) iš unikalių veiksmų socialiniuose tinkluose skaičiaus (1).

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?