Apie socialinius papildinius ir sąveikas

Daugelis socialinių tinklų teikia įterpiamus mygtukus ir valdiklius, suteikiančius naudotojams galimybę lengvai bendrinti turinį iš žiniatinklio ar programos (pvz., „Twitter“ bendrinimo mygtukas). Naudotojų sąveikos su šiais įterptais socialinių tinklų mygtukais nurodo socialines sąveikas su turiniu. Šios socialinės sąveikos yra vertingi naudotojų įtraukimo signalai ir jas galima įvertinti naudojant „Analytics“.

Šiame straipsnyje pateiktos toliau nurodytos skiltys.

Duomenų rinkimas

Socialinė sąveika, pvz., puslapio peržiūra, ekrano peržiūra ar įvykis, yra unikalaus tipo įvykis, apimantis unikalių verčių, apibūdinančių socialinę sąveiką, rinkinį.

Duomenų modelis

Socialinė sąveika sistemoje „Analytics“ nurodoma toliau pateiktuose laukuose.

Laukas Tipas Būtina užpildyti Aprašas
socialNetwork Eilutė Būtina užpildyti Socialinis tinklas, kuris vertinamas (pvz., „Facebook“, „Twitter“).
socialAction Eilutė Būtina užpildyti Naudotojo atliekamas viešas veiksmas, pvz., mygtuko „Patinka“ ar „Bendrinti“ paspaudimas.
socialTarget Eilutė Nebūtina Turinys, kuriame atliktas viešas veiksmas, pvz., straipsnio ar vaizdo įrašo kelias.

Įvertinimas

Socialinė sąveika turėtų būti vertinama, kai naudotojas sąveikauja su įterptu socialinių tinklų mygtuku ar valdikliu.

Pavyzdžiui, kūrėjas galėtų įvertinti naudotojo sąveiką su „Twitter“ bendrinimo mygtuku tinklalapyje naudodamas toliau pateiktas vertes.

Socialinės sąveikos įvertinimas: straipsnis, kurio „Content ID“ yra article_5555, bendrinamas naudojant įterptą „Twitter“ bendrinimo mygtuką. Sistemoje „Analytics“ bendrinimas vertinamas kaip socialinė sąveika.

Kiekvienas mygtukas ar valdiklis gali turėti savo API, kurią kūrėjai turi integruoti, kad įvertintų socialines sąveikas. Kūrėjai turėtų peržiūrėti API dokumentus, pateiktus kiekvieno socialinio tinklo, kad gautų daugiau informacijos apie tai, kaip geriausia jį integruoti.

Socialinių sąveikų rinkimas

Kūrėjai gali rinkti socialinių sąveikų duomenis naudodami toliau pateiktas klientų bibliotekas ar protokolus.

Žiniatinklis: analytics.js
„Android“ SDK
„iOS“ SDK
Measurement Protocol

Ataskaitų teikimas

Apdorotus socialinių sąveikų duomenis galima pasiekti socialinio papildinio ataskaitoje ar tinkintose ataskaitose žiniatinklio sąsajoje, taip pat naudojant „Core Reporting“ API.

Toliau pateikti socialinių sąveikų aspektai ir metrika, pasiekiami sistemoje „Analytics“.

Socialinės sąveikos aspektai

Žiniatinklio sąsaja „Core Reporting“ API Aprašas
Viešo veiksmo šaltinis ga:socialInteractionNetwork vertė, nurodanti socialinį tinklą, kuris stebimas (pvz., Google, Facebook, Twitter, LinkedIn)
Viešas veiksmas ga:socialInteractionAction vertė, nurodanti stebimą viešą veiksmą (pvz., „share“, „like“, „bookmark“)
Viešo veiksmo šaltinis ir veiksmas ga:socialInteractionNetworkAction vertė, nurodanti vertinamų socialinio tinklo ir veiksmo sąsają (pvz., Google: Share, Facebook: Like
Bendrintas puslapis ga:socialInteractionTarget vertė, nurodanti URL (ar išteklių), kuris sulaukia socialinio tinklo veiksmo.

Socialinės sąveikos metrika

Žiniatinklio sąsaja „Core Reporting“ API Aprašas
Vieši veiksmai ga:socialInteractions Bendras socialinių sąveikų skaičius.
Unikalios socialinės sąveikos ga:uniqueSocialInteractions Seansų, per kuriuos nurodytas (-i) viešas (-i) veiksmas (-ai) įvyko bent vieną kartą, skaičius. Pagrįsta unikaliu tinklo, veiksmo ir taikymo vietos deriniu.
Veiksmai per vieną seansą socialiniuose tinkluose ga:socialInteractionsPerSession Socialinių sąveikų skaičius per vieną seansą.

Jei reikia viso socialinių sąveikų aspektų ir metrikos, pasiekiamų naudojant „Core Reporting“ API, sąrašo, žr. informaciją apie „Core Reporting“ API socialinius aspektus ir metriką.

Pavyzdys

Toliau pateiktame visapusiame pavyzdyje bus parodyta, kaip vertės renkamos, apdorojamos ir pateikiamos, naudojant įvairius socialinės sąveikos aspektus ir metriką.

Rinkimas

Šiame pavyzdyje vienas naudotojas bendrina du skirtingus straipsnius iš svetainės, naudodamas įterptą „Twitter“ bendrinimo mygtuką. Rinkimo metu kūrėjas sistemai „Analytics“ nusiunčia dvi socialines sąveikas kaskart, kai įvykdomas veiksmas „bendrinti“, su toliau nurodytomis vertėmis.

Pavyzdys: naudotojas naudoja įterptus „Twitter“ bendrinimo mygtukus dviejuose atskiruose straipsniuose per vieną seansą.

Ataskaitų teikimas

Toliau nurodoma, kaip apdorojus atrodytų tinkinta ataskaita, kurioje kaip aspektas naudojamas bendrintas puslapis, ir visa viešo veiksmo metrika.

Bendrintas puslapis Vieši veiksmai Unikalūs vieši veiksmai Veiksmai per vieną seansą socialiniuose tinkluose
/articles/2012/june/article?id=5555 1 1 2
/articles/2012/june/article?id=6000 1 1 2

Kita vertus, tinkinta ataskaita, kurioje viešas veiksmas naudotas kaip aspektas su ta pačia pirmiau naudota viešo veiksmo metrika, atrodytų taip, kaip nurodyta toliau.

Viešas veiksmas Vieši veiksmai Unikalūs vieši veiksmai Veiksmai per vieną seansą socialiniuose tinkluose
„Twitter“ / Bendrinti 2 1 2

Unikalūs vieši veiksmai

Atminkite, kad pirmiau pateiktame pavyzdyje yra tik vienas unikalus viešas veiksmas, priskirtas tinklo ir veiksmo deriniui Twitter / Share. Nors naudotojas sąveikavo su dviem skirtingais „Twitter“ bendrinimo mygtukais, juose abiejuose buvo tinklo ir veiksmo derinys Twitter / Share, todėl ataskaitose pateikiamas vienas unikalus viešas veiksmas.

Veiksmai per vieną seansą socialiniuose tinkluose

Galiausiai, atkreipkite dėmesį, kad pirmiau pateiktame pavyzdyje veiksmai per vieną seansą socialiniuose tinkluose apskaičiuojami padalijus visą viešų veiksmų skaičių (šiuo atveju 2) iš unikalių viešų veiksmų skaičiaus (1).

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?