Somelaajennukset ja -vuorovaikutukset

Monet sosiaaliset verkostot tarjoavat upotettavia painikkeita ja widgetejä, joiden avulla käyttäjät voivat helposti jakaa sisältöä internetistä tai sovelluksista. Tällaisia painikkeita ovat esimerkiksi Google+:n +1-painike ja Facebookin Tykkää-painike.Käyttäjien vuorovaikutukset näiden upotettujen some-painikkeiden kanssa ovat sisällön kanssa tapahtuvia some-vuorovaikutuksia. Nämä some-vuorovaikutukset ovat arvokkaita signaaleja käyttäjien sitoutumisesta, ja niitä voidaan mitata Analyticsin avulla.

Tässä artikkelissa:

Tietojen kerääminen

Some-vuorovaikutus, kuten sivun katselu, näkymän katselukerta tai tapahtuma, on yksilöllinen osumatyyppi, joka sisältää some-vuorovaikutusta kuvaavan yksilöllisten arvojen joukon.

Tietomalli

Analyticsissa some-vuorovaikutusta edustavat seuraavat kentät:

KenttäTyyppiPakollinenKuvaus
socialNetwork merkkijono Pakollinen Mitattava sosiaalinen verkosto (esim. Facebook, Twitter tai Google+)
socialAction merkkijono Pakollinen Käyttäjän suorittama some-toiminta, esim. tykkääminen tai jakaminen.
socialTarget merkkijono Valinnainen Sisältö, jota some-toiminta koski (esim. artikkelin tai videon polku)

Arviointi

Some-vuorovaikutusta tulisi mitata silloin, kun käyttäjä suorittaa vuorovaikutuksen upotetulla some-painikkeella tai -widgetillä. Some-painikkeita ovat esimerkiksi Facebookin Tykkää-painike ja Google+:n +1-painike.

Kehittäjä voi mitata esimerkiksi käyttäjän vuorovaikutusta verkkosivustolla olevan Twitterin Jaa-painikkeen kanssa seuraavia arvoja käyttäen:

Some-vuorovaikutuksen mittaaminen: Artikkeli, jonka sisältötunnus on article_5555, jaetaan Twitterin upotettua Jaa-painiketta käyttäen. Analytics laskee jaon some-vuorovaikutukseksi.

Kullakin painikkeella tai widgetillä saattaa olla oma sovellusliittymänsä, johon kehittäjien on liityttävä mitatakseen some-vuorovaikutuksia. Kehittäjien kannattaa tutustua kunkin sosiaalisen verkoston sovellusliittymiä koskevaan dokumentaatioon saadakseen lisätietoja sovellusliittymiin liittymisestä.

Huom. Google+ ‑merkkejä ja +1-painikkeita seurataan automaattisesti, jos samalla sivulla on käytössä analytics.js.

Some-vuorovaikutusten keruu

Kehittäjät voivat kerätä some-vuorovaikutusten tietoja käyttämällä seuraavia asiakassovelluskirjastoja tai ‑protokollia:

Internet: analytics.js Android SDK iOS SDK Measurement Protocol

Raportointi

Käsittelyn jälkeen some-vuorovaikutusten tietoja voidaan käyttää internetkäyttöliittymän Somelaajennukset-raportin tai omien raporttien kautta tai Core-raportoinnin sovellusliittymän kautta.

Seuraavat some-vuorovaikutusten ulottuvuudet ja tietotyypit ovat käytettävissä Analyticsissa:

Some-vuorovaikutusten ulottuvuudet

Internetkäyttöliittymä Core-raportoinnin sovellusliittymä Kuvaus
Some-lähteet ga:socialInteractionNetwork Arvo, joka edustaa seurattavaa sosiaalista verkostoa (esim. Google, Facebook, Twitter tai LinkedIn)
Some-toiminta ga:socialInteractionAction Arvo, joka edustaa seurattavaa some-toimintaa (esim. +1, tykkäys tai kirjanmerkki)
Some-lähteet ja -toiminta ga:socialInteractionNetworkAction Arvo, joka edustaa mitattavaa sosiaalisen verkoton ja some-toiminnan ketjua (esim. Google: +1 tai Facebook: tykkäys)
Some-yksikkö ga:socialInteractionTarget Arvo, joka edustaa some-toiminnan vastaanottavaa URL-osoitetta (tai resurssia)

Some-vuorovaikutusten tietotyypit

Internetkäyttöliittymä Core-raportoinnin sovellusliittymä Kuvaus
Some-toiminnot ga:socialInteractions Some-vuorovaikutusten kokonaismäärä
Yksilöidyt some-vuorovaikutukset ga:uniqueSocialInteractions Niiden istuntojen määrä, joiden aikana tiettyä some-toimintaa esiintyi vähintään kerran. Perustuu verkoston, toiminnan ja kohteen ainutkertaiseen yhdistelmään.
Toiminnot some-istuntoa kohti ga:socialInteractionsPerSession Istuntokohtainen some-vuorovaikutusten määrä

Core-raportoinnin sovellusliittymän kautta käytettävissä olevien ulottuvuuksien ja tietotyyppien täydellinen luettelo löytyy Ulottuvuuksien ja tietotyyppien viitteestä.

Esimerkki

Seuraava esimerkki näyttää, miten arvot kerätään, miten niitä käsitellään ja millä tavalla ne ovat käytettävissä eri some-vuorovaikutusten ulottuvuuksien ja tietotyyppien kautta.

Keruu

Tässä esimerkissä yksittäinen käyttäjä jakaa kaksi eri artikkelia verkkosivustolta käyttämällä Twitterin upotettua Jaa-painiketta. Keruun aikana kehittäjä lähettää Analyticsiin kaksi some-vuorovaikutusta. Yksi vuorovaikutus lähetetään jaon suorittamisen jälkeen, ja sillä on seuraavat arvot:

Esimerkki: Käyttäjä on vuorovaikutuksessa Twitterin upotettujen Jaa-painikkeiden kanssa kahdessa eri artikkelissa yhden istunnon aikana.

Raportointi

Käsittelyn jälkeen kehittäjä luo raportin, jossa ulottuvuutena on some-yksikkö ja jossa kukin some-toiminnan tietotyyppi näyttää seuraavanlaiselta:

Some-yksikkö Some-toiminnot Yksilöidyt some-toiminnot Toiminnot some-istuntoa kohti
/articles/2012/june/article?id=5555 1 1 2
/articles/2012/june/article?id=6000 1 1 2

Toisaalta oma raportti, jossa ulottuvuutena on some-toiminta ja jossa some-toiminnan tietotyypit ovat samat kuin yllä olevassa esimerkissä, näyttäisi tältä:

Some-toiminta Some-toiminnot Yksilöidyt some-toiminnot Toiminnot some-istuntoa kohti
Twitter/jakaminen 2 1 2

Yksilöidyt some-toiminnot

Yllä olevassa esimerkissä on huomioitava, että verkoston ja toiminnon yhdistelmään Twitter/Jaa on liitetty ainoastaan yksi yksilöity some-toiminto. Vaikka käyttäjä oli vuorovaikutuksessa Twitterin kahden eri Jaa-painikkeen kanssa, niiden molempien verkoston ja toiminnon yhdistelmä oli Twitter/Jaa, mistä syystä raporteissa näkyy vain yksi yksilöity some-toimint.

Toiminnot some-istuntoa kohti

Lopuksi on huomattava, että yllä olevan esimerkin Toiminnot some-istuntoa kohti lasketaan jakamalla some-toimintojen kokonaismäärä (tässä esimerkissä 2) yksilöityjen some-toimintojen määrällä (tässä tapauksessa 1).

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?