Bu makale Universal Analytics (UA) mülkleriyle ilgilidir. Standart UA mülkleri 1 Temmuz 2023'ten itibaren veri işlemeyi durdurdu (UA 360 mülkleri için 1 Temmuz 2024). Google Analytics 4'e geçin ve bu Yardım Merkezi'nin Google Analytics 4 mülkleri bölümüne bakın.

Sosyal medya eklentileri ve etkileşimler hakkında

Birçok sosyal ağ, kullanıcıların web'den veya uygulamadan kolayca içerik paylaşmasına olanak tanıyan, yerleştirilebilir düğmeler ve widget'lar (ör. Twitter paylaş düğmesi) sağlar. Bu yerleşik sosyal medya düğmeleriyle gerçekleştirilen kullanıcı etkileşimleri, içeriğinizle gerçekleştirilen sosyal medya etkileşimlerini temsil eder. Bu sosyal medya etkileşimleri, kullanıcı etkileşimi hakkında değerli sinyallerdir ve Analytics kullanılarak ölçülebilir.

Bu makalede ele alınan konular:

Veri toplama

Sayfa görüntüleme, ekran görüntülenme veya etkinlik gibi bir sosyal medya etkileşimi, sosyal medya etkileşimini açıklamak için bir dizi benzersiz değer içeren benzersiz bir isabet türüdür.

Veri Modeli

Analytics'te bir sosyal medya etkileşimi aşağıdaki alanlarla temsil edilir:

Alan Tür Zorunlu Açıklama
socialNetwork dize Zorunlu Ölçülen sosyal ağ (ör. Facebook, Twitter).
socialAction dize Zorunlu Kullanıcının gerçekleştirdiği sosyal medya işlemi, ör. “Beğen”, “Paylaş”.
socialTarget dize İsteğe bağlı Sosyal medya işleminin gerçekleştiği içerik, ör. bir makalenin veya videonun yolu.

Ölçüm

Sosyal medya etkileşimi, bir kullanıcı, yerleşik bir düğme veya widget'la etkileşimi tamamladığında ölçülmelidir.

Örneğin, bir geliştirici aşağıdaki değerleri kullanarak bir web sayfasında Twitter düğmesiyle olan kullanıcı etkileşimini ölçebilir:

Sosyal medyayla etkileşimi ölçme: Yerleşik bir Twitter paylaş düğmesi kullanılarak article_5555 içerik kimlikli bir makale paylaşılır. Bu paylaşım, Analytics'te sosyal medya etkileşimi olarak ölçülür.

Her düğmenin veya widget'ın, geliştiricilerin sosyal medya etkileşimlerini ölçmek için entegre etmesi gereken kendi API'leri olabilir. En iyi nasıl entegrasyon gerçekleştirecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için geliştiriciler, her sosyal ağ tarafından sağlanan API dokümanlarını incelemelidir.

Sosyal Medya Etkileşimi verilerini toplama

Geliştiriciler, aşağıdaki istemci kitaplıklarını veya protokollerini kullanarak sosyal medya etkileşimi verileri toplayabilir:

Web: analytics.js
Android SDK
iOS SDK
Measurement Protocol

Raporlama

İşlenen sosyal medya etkileşimi verilerine, web arayüzündeki Sosyal Medya Eklentisi raporu veya özel raporlar ya da Temel Raporlama API'si kullanılarak erişilebilir.

Analytics'teki sosyal medya etkileşimi boyutları ve metrikleri aşağıda verilmiştir:

Sosyal Medya Etkileşimi Boyutları

Web Arayüzü Temel Raporlama API'sı Açıklama
Sosyal Medya Kaynağı ga:socialInteractionNetwork İzlenmekte olan sosyal ağı temsil eden bir değer (ör. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn)
Sosyal Medya İşlemi ga:socialInteractionAction İzlenmekte olan sosyal medya işlemini temsil eden bir değer (ör. beğen, yer işareti koy)
Sosyal Medya Kaynağı ve İşlemi ga:socialInteractionNetworkAction Sosyal ağın ve ölçülen işlemin birbirine bağlanmasını temsil eden bir değer (ör. Google: Share, Facebook: Like
Sosyal Medya Öğesi ga:socialInteractionTarget Sosyal ağ işlemini alan URL'yi (veya kaynağı) temsil eden bir değer.

Sosyal Medya Etkileşimi Metrikleri

Web Arayüzü Temel Raporlama API'sı Açıklama
Sosyal Medya İşlemi Sayısı ga:socialInteractions Sosyal medya etkileşimlerinin toplam sayısı.
Benzersiz Sosyal Medya Etkileşimi Sayısı ga:uniqueSocialInteractions Belirtilen sosyal medya işlemlerinin en az bir defa gerçekleştiği oturumların sayısı. Ağ, işlem ve hedeften oluşan benzersiz bir kombinasyona dayalıdır.
Sosyal Medya Oturumu Başına İşlem Sayısı ga:socialInteractionsPerSession Oturum başına sosyal medya etkileşimi sayısı.

Temel Raporlama API'sı yoluyla kullanılabilen sosyal medya etkileşimi boyutlarının ve metriklerinin tam listesi için Temel Raporlama API'sı Sosyal Medya Boyutları ve Metrikleri referansına bakın.

Örnek

Aşağıdaki uçtan uca örnekte, değerlerin çeşitli sosyal medya etkileşimi boyutları ve metrikleri yoluyla nasıl toplandığı, işlendiği ve kullanılabilir hale getirildiği gösterilmektedir.

Toplama

Bu örnekte, tek bir kullanıcı yerleşik bir Twitter "paylaş" düğmesi kullanarak bir web sitesinden iki farklı makale paylaşmaktadır. Geliştirici, verilerin toplanma zamanı geldiğinde, her bir "paylaşma" işlemi tamamlandığında bir kez olmak üzere Analytics'e şu değerlerle birlikte iki sosyal medya etkileşimi gönderir:

Örnek: Bir kullanıcı, tek bir oturum sırasında iki ayrı makaledeki yerleşik Twitter paylaş düğmeleriyle etkileşimde bulunur.

Raporlama

İşlendikten sonra, boyut olarak sosyal medya öğesini kullanan özel bir rapor ve sosyal medya işlemi metriklerinin her biri şöyle görünür:

Sosyal Medya Öğesi Sosyal Medya İşlemi Sayısı Benzersiz Sosyal Medya İşlemlerinin Sayısı Sosyal Medya Oturumu Başına İşlem Sayısı
/articles/2012/june/article?id=5555 1 1 2
/articles/2012/june/article?id=6000 1 1 2

Diğer yandan, yukarıdakilerle aynı sosyal medya işlemi metrikleriyle beraber boyut olarak Sosyal Medya İşlemini kullanan bir özel rapor şunun gibi görünür:

Sosyal Medya İşlemi Sosyal Medya İşlemi Sayısı Benzersiz Sosyal Medya İşlemlerinin Sayısı Sosyal Medya Oturumu Başına İşlem Sayısı
Twitter/Paylaş 2 1 2

Benzersiz Sosyal Medya İşlemlerinin Sayısı

Yukarıdaki örnekte Twitter/Paylaş ağ/işlem kombinasyonuyla ilişkilendirilen tek bir sosyal medya işlemi olduğuna dikkatinizi çekeriz. Kullanıcı iki ayrı Twitter paylaş düğmesiyle etkileşimde bulunduğu halde, bu düğmelerin her ikisi de Twitter/Paylaş ağ/işlem kombinasyonuna sahiptir. Bu da raporlarda tek bir benzersiz sosyal medya işlemi olmasına neden olur.

Sosyal Medya Oturumu Başına İşlem Sayısı

Son olarak, yine yukarıdaki örnekte, Sosyal Medya Oturumu Başına İşlem Sayısı hesaplanırken, toplam Sosyal Medya İşlemleri Sayısının (bu örneğe göre 2) benzersiz sosyal medya işlemlerinin toplam sayısına (bu örneğe göre 1) bölündüğüne dikkatinizi çekeriz.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

true
Kendi öğrenme rotanızı seçin

Google Analytics 4'ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak yeni bir kaynak olan google.com/analytics/learn adresine göz atın. Videolar, makaleler ve rehberli akışlar içeren yeni web sitesi Google Analytics Discord, Blog, YouTube kanalı ve GitHub deposuna bağlantılar da sunuyor.

Hemen öğrenmeye başlayın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
2086794624681295359
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
69256