Identyfikator User-ID – informacje

Tematy w tym artykule:

Informacje ogólne

Użytkownicy mogą korzystać z witryny lub aplikacji za pomocą wielu różnych urządzeń, np. przeglądarki internetowej na komputerze czy przeglądarki w telefonie komórkowym, albo przy użyciu macierzystej aplikacji mobilnej. Domyślnie Analytics przypisuje każdemu urządzeniu niepowtarzalny identyfikator Client-ID i każdy taki identyfikator traktuje w raportach jako unikatowego użytkownika. Identyfikator User-ID umożliwia mierzenie wszystkich interakcji użytkownika na różnych urządzeniach. Dzięki temu możliwe jest np. powiązanie interakcji z kampanią marketingową na jednym urządzeniu z konwersją zrealizowaną na innym urządzeniu oraz zapobieganie wielokrotnemu rejestrowaniu tego samego użytkownika korzystającego z wielu urządzeń.

Składniki funkcji User-ID:

  • Pole userId, w którym można umieszczać trwały identyfikator oznaczający unikatowego użytkownika, ale nieumożliwiający poznania tożsamości danej osoby.
  • Obejmujące wiele urządzeń raporty, które zapewniają wgląd w zachowania i ścieżki konwersji na różnych urządzeniach.

Jeśli identyfikatory User-ID są wysyłane w polu userId razem z działaniami Analytics, raporty będą dokładniej odzwierciedlać liczbę unikatowych użytkowników i udostępniać nowe opcje raportowania obejmującego różne urządzenia.

W tym artykule omówiono sposób, w jaki można konfigurować i wysyłać identyfikatory User-ID do Analytics, oraz przetwarzanie i raportowanie danych User-ID w widokach dostosowanych do korzystania z nich.

Konfiguracja

Przed wysłaniem do Analytics identyfikatorów User-ID musisz włączyć funkcję User-ID w przynajmniej jednym widoku raportowania.

Włączenie funkcji User-ID w danym widoku wywołuje w nim dwie zmiany:

  1. Liczba nowych, unikatowych użytkowników jest obliczana z uwzględnieniem niepowtarzalnych identyfikatorów User-ID zamiast identyfikatorów Client-ID.
  2. W widoku tym będą włączone raporty Różne urządzenia generowane na podstawie danych User-ID.
Ostrzeżenie: po włączeniu funkcji User-ID w danym widoku nie można już jej wyłączyć. W widoku tym będą wyświetlane tylko działania, dla których skonfigurowano pole userId.

Zbieranie danych

Jeśli dany użytkownik był już na Twojej stronie lub korzystał z aplikacji, wysyłaj reprezentujący go identyfikator razem ze wszystkimi działaniami Analytics, np. wyświetleniami stron, zdarzeniami, transakcjami e-commerce itd., korzystając z pola userId.

To Ty odpowiadasz za dostarczanie identyfikatorów. Są one zwykle generowane przez system uwierzytelniania, który przypisuje każdemu zalogowanemu użytkownikowi trwały, niepowtarzalny identyfikator. Identyfikatory powinny mieć następujące własności:

  • Nie umożliwiać poznania tożsamości osób
  • Być niepowtarzalny dla każdego użytkownika usługi lub aplikacji
  • Nie zmieniać się na różnych urządzeniach w przypadku tego samego zalogowanego użytkownika

Więcej informacji o konfigurowaniu pola userId w konkretnym środowisku znajdziesz w odpowiednim dla używanej przez Ciebie biblioteki Podręczniku programisty o interfejsach API i pakiecie SDK do zbierania danych.

Przetwarzanie

Działania Analytics, np. wyświetlenia stron, zdarzenia czy transakcje, dla których skonfigurowano pole userId, są przetwarzane niezależnie od działań niewykorzystujących pola userId i będą wyświetlane tylko w widokach danych z włączoną funkcją User-ID.

Na przykład w widokach danych z włączoną funkcją User-ID, jeśli funkcja User-ID zostanie skonfigurowana w połowie sesji Analytics, za początek sesji zostanie przyjęte pierwsze działanie, dla którego skonfigurowano identyfikator User-ID.

Widoki danych (profile) bez funkcji User-ID będą raportować dane z całej sesji bez uwzględniania pola userId.

W profilach z włączoną funkcją User-ID będą widoczne tylko sesje, w których zostało skonfigurowane pole userId

Raportowanie

Po przetworzeniu dane sesji, w których przypadku skonfigurowano pole userId, są dostępne w raportach Różne urządzenia w widokach (profilach) z włączoną funkcją User-ID. Mimo że dane sesji można pobierać poprzez interfejs API podstawowego raportowania, pole userId jest niedostępne jako wymiar w raportach i nie można go eksportować z Analytics.

Dane o nowych, unikatowych użytkownikach również będą w tych widokach oparte na identyfikatorze User-ID. W widokach danych bez włączonej funkcji User-ID dane te będą obliczane za pomocą niepowtarzalnych identyfikatorów clientId.

Uwaga: raporty działań użytkowników na różnych urządzeniach mogą obejmować zakresy dat o maksymalnej długości 90 dni.

Porównanie identyfikatorów Client-ID i User-ID

W poniższej tabeli znajdziesz różnice między identyfikatorem Client-ID a identyfikatorem User-ID:

  Client-ID User-ID
Co reprezentuje ten identyfikator? Pseudonimowe urządzenie lub instancję przeglądarki. Pojedynczego użytkownika, np. konto z zalogowanym użytkownikiem, który może korzystać z treści za pomocą co najmniej jednego urządzenia lub instancji przeglądarki.
Jak przebiega konfigurowanie identyfikatora? Jest on generowany losowo przez biblioteki Analytics i wysyłany automatycznie ze wszystkimi działaniami. Musisz skonfigurować własne identyfikatory userId i wysyłać je z działaniami Analytics.
Jak określa się liczbę unikatowych użytkowników na podstawie identyfikatora? W widoku bez włączonej funkcji User-ID liczba unikatowych użytkowników jest określana na podstawie identyfikatora Client-ID. W widoku z włączoną funkcją User-ID liczba unikatowych użytkowników jest określana na podstawie identyfikatora User-ID.

Ograniczenia

W przypadku funkcji User-ID obowiązują obecnie następujące ograniczenia:

  • Raporty Różne urządzenia z włączoną funkcją User-ID mogą obejmować zakresy dat o maksymalnej długości 90 dni.
  • Wartości identyfikatora User-ID nie można pobierać jako wymiaru w raportach ani za pomocą interfejsu internetowego, ani poprzez interfejsy API.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne