Referanseverk for User-ID

Innholdet i denne artikkelen:

Oversikt

Brukere kan ha interaksjoner med nettstedet ditt eller appen din fra ulike enheter, for eksempel via en nettleser på en datamaskin eller mobiltelefon eller via en integrert mobilapp. Analytics tilordner som standard hver enhet en unik Client ID, og hver unike Client ID anses som en unik bruker i rapportene dine. Bruk av User-ID gjør det mulig å gjøre helhetlige målinger av brukerinteraksjoner som foregår på flere enheter. Du kan for eksempel knytte sammen en interaksjon med en markedsføringskampanje som inntreffer på én enhet, med en konvertering som inntreffer på en annen enhet. Du kan også forhindre at unike brukere telles flere ganger når de bruker flere enheter.

User-ID-funksjonen gir følgende muligheter:

  • I userId-feltet kan du angi en stabil, ikke personlig identifiserende ID som representerer den unike brukeren.
  • Ved hjelp av rapporter for flere enheter kan du skaffe deg statistikk om atferd og konverteringstrakter over flere enheter.

Når det sendes User-ID-er sammen med Analytics-treffene i userId-feltet, gjenspeiles et mer nøyaktig antall unike brukere i rapportene dine, og du kan lage rapporter som dekker flere enheter.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan du kan konfigurere og sende User-ID-er til Analytics, og vi ser også på hvordan User-ID-data blir behandlet og rapportert i User-ID-aktiverte rapporteringsvisninger.

Konfigurasjon

Før du sender User-ID-er til Analytics, må du aktivere User-ID-funksjonen i minst én rapporteringsvisning.

Hvis du aktiverer User-ID-funksjonen i en rapporteringsvisning, påvirkes rapporteringsvisninger på to måter:

  1. Beregningen av nye og unike brukere baseres på unike User-ID-er, ikke unike Client ID-er.
  2. Muligheten for å lage rapporter for flere enheter, hvor User-ID-er utnyttes til fulle, aktiveres for den aktuelle rapporteringsvisningen.
Advarsel: Når du aktiverer User-ID-funksjonen for en rapporteringsvisning, kan du ikke deaktivere den igjen. I den aktuelle rapporteringsvisningen vises det bare treff knyttet til konfigurerte verdier i userId-feltet.

Innsamling

Når en bruker blir identifisert gjennom nettstedet ditt eller appen din, bør du sende en ID knyttet til userId-feltet, som kan representere den aktuelle brukeren i alle Analytics-treffene dine. Disse kan for eksempel være sidevisninger, hendelser eller netthandelstransaksjoner.

Det er opp til deg å skaffe ID-ene. ID-er genereres vanligvis av et autentiseringssystem som tilordner hver innlogget bruker en unik, stabil ID. ID-er skal ha følgende egenskaper:

  • ikke personlig identifiserende
  • unik for en bruker av appen eller tjenesten din
  • den samme for en pålogget bruker på alle enheter

Hvis du vil finne ut hvordan du konfigurerer userId i bestemte miljøer, kan du lese gjennom API-er for innsamling og SDK-utviklerveiledningen for programvarebiblioteket ditt.

Behandling

Analytics-treff – for eksempel sidevisninger, hendelser og transaksjoner – der userId-feltet er konfigurert, behandles separat fra treff hvor dette ikke er tilfellet, og de er bare synlige i User-ID-aktiverte rapporteringsvisninger.

Hvis for eksempel en User-ID blir angitt midt i en Analytics-økt, endres starten av økten til tidspunktet for det første treffet der User-ID-en var angitt.

I rapporteringsvisninger (profiler) uten User-ID rapporteres det om hele økten, uten hensyn til userId-feltet.

I User-ID-aktiverte profiler rapporteres det bare om øktene med en angitt verdi i userId-feltet.

Rapportering

Etter behandling blir øktdata der userId var angitt, tilgjengelige for User-ID-aktiverte rapporteringsvisninger (profiler) i rapporter for flere enheter. Selv om øktdataene er tilgjengelige via Core Reporting API, er ikke userId-feltet tilgjengelig som en dimensjon i rapporten, og du kan ikke eksportere verdien fra Analytics.

I disse rapporteringsvisningene er beregningene for nye og unike brukere også basert på User-ID-er. I rapporteringsvisninger uten User-ID gjøres disse beregningene ved hjelp av unike clientIds.

Merk: Du kan maksimalt bruke en datoperiode på 90 dager til rapportering for flere enheter

Client ID kontra User-ID

I tabellen nedenfor oppsummerer vi forskjellene mellom Client ID og User-ID:

  Client ID User-ID
Hva representerer ID-en? En pseudonymisert enhet eller nettleserforekomst. Én enkelt bruker, for eksempel en pålogget brukerkonto, som kan ha interaksjoner med innhold på én eller flere enheter og/eller nettlesere.
Hvordan angis ID-en? Den genereres vilkårlig og sendes automatisk med alle treff ved hjelp av Analytics-bibliotekene. Du må selv angi og sende userIds med Analytics-treffene dine.
Hvordan brukes ID-en når unike brukere skal beregnes? I rapporteringsvisninger uten User-ID brukes Client ID for å beregne unike brukere. I User-ID-aktiverte rapporteringsvisninger brukes User-ID for å beregne antallet unike brukere

Begrensninger

Følgende begrensninger gjelder for øyeblikket for User-ID-funksjonen:

  • Rapporter for flere enheter der User-ID-funksjonen er aktivert har en øvre grense for datoperioder på 90 dager.
  • User-ID-verdien kan ikke forespørres som egen dimensjon i rapporter, verken i nettgrensesnittet eller API-ene.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?