Tietoja User-ID-ominaisuudesta

Artikkelin aiheet:

Yleiskatsaus

Käyttäjät voivat käyttää verkkosivustoasi tai sovellustasi useiden eri laitteiden selaimilla, kuten tietokoneen selaimella, matkapuhelimen selaimella tai natiivilla mobiilisovelluksella. Analytics määrittää jokaiselle laitteelle oletuksena yksilöllisen asiakastunnuksen ja käsittelee jokaista yksilöllistä asiakastunnusta raporteissa yksittäisenä käyttäjänä. Käyttäjätunnus puolestaan mahdollistaa eri laitteilla tapahtuvien käyttäjän aktivoitumisten kokonaisvaltaisen mittaamisen. Esimerkiksi tietyllä laitteella tapahtuvan markkinointikampanjaan liittyvän aktivoitumisen voidaan katsoa johtaneen toisella laitteella tapahtuneeseen konversioon. Käyttäjätunnuksen avulla voidaan myös estää yksittäisen useita laitteita käyttävän henkilön laskeminen kahdeksi käyttäjäksi.

Käyttäjätunnusten hallintaan käytettävä User-ID-ominaisuus koostuu seuraavista osista:

  • userId-kenttä, johon voidaan asettaa yksittäistä käyttäjää kuvaava pysyvä tunnus ilman henkilökohtaisia tunnistetietoja
  • laitteiden väliset raportit, jotka kertovat käyttäytymis- ja konversioreiteistä eri laitteilla.

Kun käyttäjätunnuksia lähetetään Analytics-osumien kanssa userId-kentän kanssa, raporteissa näkyy yksittäisten käyttäjien entistä tarkempi määrä. Myös laitteiden välisiä raportointivaihtoehtoja on aiempaa enemmän.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit määrittää ja lähettää käyttäjätunnuksia Analyticsiin ja miten käyttäjätunnuksiin liittyviä tietoja käsitellään ja raportoidaan näkymissä, joissa User-ID-ominaisuus on käytössä.

Määritys

Ennen kuin voit lähettää käyttäjätunnuksia Analyticsiin, sinun on otettava vähintään yksi raportointinäkymä käyttöön User-ID:tä varten.

Kun otat näkymän käyttöön User-ID:tä varten, sillä on seuraavat kaksi vaikutusta näkymään:

  1. Uudet ja yksittäiset käyttäjät lasketaan käyttäen yksilöllisiä käyttäjätunnuksia yksilöllisten asiakastunnusten sijaan.
  2. Käyttäjätunnuksia hyödyntävät laitteiden väliset raportit otetaan käyttöön kyseisessä näkymässä.
Varoitus: Kun otat User-ID-ominaisuuden käyttöön näkymässä, et enää voi poistaa sitä käytöstä. Kyseisessä näkymässä näytetään vain osumat, joille on asetettu userId-kenttä.

Keruu

Kun kyseessä on verkkosivustosi tai sovelluksesi tuntema käyttäjä, lähetä kyseistä käyttäjää edustava tunnus kaikkien Analytics-osumien (kuten sivun katseluiden, tapahtumien ja verkkokauppatapahtumien) kanssa. Käytä tähän userId-kenttää.

Vastaat itse tunnusten antamisesta. Tunnukset luodaan tavallisesti todennusjärjestelmässä, joka määrittää jokaiselle kirjautuneelle käyttäjälle yksilöllisen, pysyvän tunnuksen. Tunnuksella tulee olla seuraavat ominaisuudet:

  • Se ei saa sisältää henkilökohtaisia tunnistetietoja.
  • Sen on oltava yksilöity palvelusi tai sovelluksesi käyttäjälle.
  • Sen on oltava pysyvä kirjautuneelle käyttäjälle kaikissa laitteissa.

Lisätietoja userId-kentän määrittämisestä tietyssä ympäristössä on käyttämäsi kirjaston kokoelmasovellusliittymien ja SDK-kehittäjän oppaassa.

Käsittely

Analytics-osumia, kuten sivun katseluita tai tapahtumia, joille on asetettu userId-kenttä, käsitellään erillään osumista, joille ei ole asetettu userId-kenttää. Tällaiset osumat näytetään ainoastaan näkymissä, joissa User-ID on otettu käyttöön.

Jos näkymissä, joissa User-ID on otettu käyttöön, käyttäjätunnus asetetaan esimerkiksi kesken Analytics-istuntoa, istunto alkaa ensimmäisestä osumasta, jossa käyttäjätunnus on asetettu.

Jos User-ID:tä ei ole otettu käyttöön näkymässä, koko istunto raportoidaan userId-kenttää huomioimatta.

User-ID:tä käyttävissä profiileissa raportoidaan vain istunnot, joille on asetettu userId-kenttä.

Raportointi

Käsittelyn jälkeen tiedot istunnoista, joille userId on asetettu, ovat käytettävissä niiden näkymien (profiilien) laitteiden välisissä raporteissa, joissa User-ID on otettu käyttöön. Vaikka istuntotiedot ovat käytettävissä Core Reporting ‑sovellusliittymän kautta, userId-kenttä ei ole käytettävissä ulottuvuutena raporteissa. Kenttää ei myöskään voi viedä Analyticsista.

Uusien ja yksittäisten käyttäjien tiedot perustuvat myös näissä näkymissä oleviin käyttäjätunnuksiin. Jos User-ID-ominaisuutta ei ole otettu käyttöön näkymässä, nämä tiedot lasketaan yksilöllisten clientId-kenttien avulla.

Huom.: Kaikkien laitteiden raporttien kattama enimmäisajanjakso on 90 päivää.

Client-ID ja User-ID

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto Client-ID:n ja User-ID:n välisistä eroista.

  Client-ID User-ID
Mitä tunnus edustaa? Tunnus edustaa pseudonyymistä laite‑ tai selainesiintymää. Tunnus on yksittäinen käyttäjä, kuten sisäänkirjautunut käyttäjätili, joka voi käyttää sisältöä yhdellä tai useammalla laitteella ja/tai selaimella.
Miten tunnus asetetaan? Tunnus luodaan satunnaisesti. Analyticsin kirjastot lähettävät sen automaattisesti yhdessä kaikkien osumien kanssa. Sinun on asetettava ja lähetettävä itse omat userId-kenttäsi Analyticsin osumien kanssa.
Miten tunnusta käytetään yksittäisten käyttäjien laskemiseen? Jos User-ID:tä ei ole otettu käyttöön näkymässä, yksittäisten käyttäjien laskemiseen käytetään Client-ID:tä. Jos User-ID on otettu käyttöön näkymässä, yksittäisten käyttäjien laskemiseen käytetään User-ID:tä.

Rajoitukset

User-ID-ominaisuutta koskevat tällä hetkellä seuraavat rajoitukset:

  • Ajanjakson enimmäispituus on 90 päivää User-ID-ominaisuuden avulla luoduissa laitteiden välisissä raporteissa.
  • User-ID-arvoa ei voida käyttää ulottuvuutena raporttien kyselyissä verkkokäyttöliittymässä tai sovellusliittymissä.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?