Referenční informace o°User-ID

Obsah tohoto článku:

Shrnutí

Uživatelé mohou provádět interakce s vaším webem nebo aplikací z mnoha různých zařízení, například z webového prohlížeče na počítači, z prohlížeče na mobilním telefonu nebo z nativní mobilní aplikace. Ve výchozím nastavení Google Analytics přiřazuje každému zařízení jedinečné Client ID a v přehledech považuje každé Client ID za unikátního uživatele. User-ID umožňuje komplexní přístup k měření uživatelských interakcí, k nimž dochází na různých zařízeních. Lze tak například přiřazovat interakce s marketingovou kampaní na jednom zařízení ke konverzím uskutečněným na jiném zařízení nebo započítávat unikátní uživatele na různých zařízeních jen jednou.

Funkci User-ID tvoří:

  • pole userId, které lze nastavit na stabilní ID, jež představuje unikátního uživatele, ale přitom neumožňuje zjistit jeho totožnost,
  • přehledy pro více zařízení, které poskytují statistiky o chování a konverzních trasách na různých zařízeních.

Když se s požadavky na server Analytics v poli userId odesílají identifikátory User-ID, jsou v přehledech k dispozici přesnější údaje o počtu unikátních uživatelů a nové možnosti přehledů pro různá zařízení.

Tento článek vysvětluje, jak lze User-ID nakonfigurovat a odesílat do systému Analytics a jak se údaje o User-ID zpracovávají a uvádějí ve výběrech dat s aktivovaným User-ID.

Konfigurace

Před odesíláním User-ID do služby Analytics je potřeba User-ID aktivovat alespoň v jednom výběru dat pro přehledy.

Aktivace User-ID ve výběru dat se v daném výběru dat projeví dvěma způsoby:

  1. Noví a unikátní uživatelé se nepočítají podle unikátního Client ID, ale podle unikátního User-ID.
  2. Ve výběru dat budou aktivovány přehledy pro různá zařízení, které využívají User-ID.
Upozornění: Jakmile pro výběr dat aktivujete funkci User-ID, nelze ji deaktivovat. Daný výběr dat bude zobrazovat pouze požadavky na server, pro které bylo nastaveno pole userId.

Shromažďování údajů

Pokud váš web nebo aplikace uživatele zná, měli byste spolu se všemi požadavky na server služby Analytics (například zobrazení stránek, události, transakce elektronického obchodu apod.) odesílat ID, které daného uživatele představuje. K tomu slouží pole userId.

Hodnoty ID poskytujete vy. ID se obvykle generují v nějakém ověřovacím systému, který přiřazuje jednotlivým přihlášeným uživatelům unikátní stálá ID. Ta by měla splňovat tyto požadavky:

  • neumožňuje identifikaci osob,
  • je pro každého uživatele vaší služby nebo aplikace unikátní.
  • je pro přihlášeného uživatele na všech zařízeních stejné.

Chcete-li zjistit více o nastavení pole userId v určitém prostředí, vyhledejte svou konkrétní knihovnu v příručce pro vývojáře ke kolekci rozhraní API a sadě SDK.

Zpracování

Požadavky na server Analytics, jako jsou zobrazení stránek, události nebo transakce, pro které bylo nastaveno pole userId, se zpracovávají odděleně od požadavků na server bez pole userId a budou viditelné pouze ve výběrech dat s aktivovaným User-ID.

Pokud se například ve výběrech dat s aktivovaným User-ID nastaví User-ID až někdy během návštěvy Analytics, začátek návštěvy se bude počítat od prvního požadavku na server s nastaveným User-ID.

Výběry dat (profily) bez User-ID by v přehledech vykázaly celou návštěvu bez ohledu na pole userId.

V profilech s aktivovaným User-ID budou vykázány pouze návštěvy s nastaveným polem userId.

Přehledy

Po zpracování jsou údaje o návštěvách s nastaveným polem userId dostupné pro výběry dat (profily) s aktivovaným User-ID v přehledech pro různá zařízení. Přestože jsou údaje o návštěvách dostupné přes rozhraní Core Reporting API, pole userId v přehledech není dostupné jako dimenze a nelze jej ze služby Analytics exportovat.

Metriky počtu nových a unikátních uživatelů v těchto výběrech dat (profilech) budou vycházet z User-ID. Ve výběrech dat bez aktivovaného User-ID se tyto metriky budou počítat podle unikátních identifikátorů clientId.

Poznámka: Maximální délka období u přehledů zahrnujících různá zařízení je 90 dnů.

Client ID a User-ID

Následující tabulka shrnuje rozdíly mezi Client ID a User-ID:

  Client ID User-ID
Co ID představuje? Pseudonymní zařízení nebo instanci prohlížeče. Jednotlivého uživatele, například účet, ke kterému se někdo přihlásí. Tento uživatel může interakce s obsahem provádět na více zařízeních nebo ve více instancích prohlížeče.
Jak se ID nastavuje? Generuje se náhodně a automaticky se odesílá se všemi požadavky na servery pomocí knihoven služby Analytics. Musíte nastavovat odesílat s požadavky na servery Analytics svá vlastní userId.
Jak se ID využívá k počítání unikátních uživatelů? Ve výběru dat bez aktivovaného User-ID se unikátní uživatelé počítají pomocí Client ID. Ve výběru dat s aktivovaným User-ID se unikátní uživatelé počítají pomocí User-ID.

Omezení

Pro funkci User-ID v současné době platí následující omezení:

  • Přehledy pro různá zařízení, které jsou k dispozici díky funkci User-ID, mají maximální období 90 dnů.
  • Hodnotu User-ID v přehledech ve webovém rozhraní ani v rozhraní API nelze dotazovat jako dimenzi.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?