Referenční informace o°User ID

Obsah tohoto článku:

Shrnutí

Uživatelé mohou provádět interakce s vaším webem nebo aplikací z mnoha různých zařízení, například z webového prohlížeče na počítači, z prohlížeče na mobilním telefonu nebo z nativní mobilní aplikace. Ve výchozím nastavení Google Analytics přiřazuje každému zařízení unikání Client ID a v přehledech považuje každé Client ID za unikátního uživatele. User ID umožňuje komplexní přístup k měření uživatelských interakcí, k nimž dochází na různých zařízeních, jako je například přiřazování interakcí s marketingovou kampaní na jednom zařízení ke konverzi, ke které dojde na jiném zařízením, případně deduplikace unikátních uživatelů na různých zařízeních.

Funkci User ID tvoří:

  • pole userId, které lze nastavit na stabilní ID, jež představuje unikátního uživatele, ale přitom neumožňuje zjistit jeho totožnost,
  • přehledy pro více zařízení, které poskytují statistiky o chování a konverzních trasách na různých zařízeních.

Když se s požadavky na server Analytics v poli userId odesílají identifikátory User ID, jsou v přehledech k dispozici přesnější údaje o počtu unikátních uživatelů a nové možnosti přehledů pro různá zařízení.

Tento článek vysvětluje, jak lze User ID nakonfigurovat a odesílat do systému Analytics a jak se údaje o User ID zpracovávají a uvádějí ve výběrech dat s aktivovaným User ID.

Konfigurace

Před odesíláním User ID do služby Analytics je potřeba User ID aktivovat alespoň v jednom výběru dat pro přehledy.

Aktivace User ID ve výběru dat se v daném výběru dat projeví dvěma způsoby:

  1. Noví a unikátní uživatelé se nepočítají podle unikátního Client ID, ale podle unikátního User ID.
  2. Ve výběru dat budou aktivovány přehledy pro různá zařízení, které využívají User ID.
Upozornění: Jakmile pro výběr dat aktivujete funkci User ID, nelze ji deaktivovat. Daný výběr dat bude zobrazovat pouze požadavky na server, pro které bylo nastaveno pole userId.

Shromažďování údajů

Když váš web nebo aplikace uživatele zná, měli byste se všemi požadavky na servery Analytics, jako jsou zobrazení stránek, události, transakce elektronického obchodu apod., pomocí pole userId odesílat ID, které daného uživatele představuje.

Hodnotu ID poskytujete vy. ID se obvykle generují z ověřovacího systému, který přiřadí unikátní ID každému přihlášenému uživateli. Číslo by mělo fungovat takto:

  • neumožňuje identifikaci osob,
  • je pro každého uživatele vaší služby nebo aplikace unikátní.
  • je pro přihlášeného uživatele na všech zařízeních stejné.

Další informace, jak nastavit pole userId v konkrétním prostředí, najdete ve vývojářské příručce rozhraní Collection APIs a sady SDK pro konkrétní knihovnu.

Zpracování

Požadavky na server Analytics, jako jsou zobrazení stránek, události nebo transakce, pro které bylo nastaveno pole userId, se zpracovávají odděleně od požadavků na server bez pole userId a budou viditelné pouze ve výběrech dat (profilech) s aktivovaným User ID.

Pokud je například User ID nastaveno uprostřed návštěvy v Analytics, pro výběry dat s aktivovaným User ID se začátek návštěvy změní na první požadavek s nastaveným User ID.

Výběry dat (profily) bez User ID by v přehledech vykázaly celou návštěvu bez ohledu na pole userId.

V profilech s aktivovaným User ID budou vykázány pouze návštěvy s nastaveným polem userId.

Přehledy

Po zpracování jsou údaje o návštěvách s nastaveným polem userId dostupné pro výběry dat (profily) s aktivovaným User ID v přehledech pro různá zařízení. Přestože jsou údaje o návštěvách dostupné přes rozhraní Core Reporting API, pole userId v přehledech není dostupné jako dimenze a nelze jej ze služby Analytics exportovat.

Metriky počtu nových a unikátních uživatelů v těchto výběrech dat (profilech) budou vycházet z User ID. Ve výběrech dat bez aktivovaného User ID se tyto metriky budou počítat podle unikátních identifikátorů clientId.

Poznámka: Maximální délka období u přehledů pro více zařízení je 90 dnů.

Client ID a User ID

Následující tabulka shrnuje hlavní rozdíly mezi Client ID a User ID:

  Client ID User ID
Co ID představuje? Pseudonymní zařízení nebo instanci prohlížeče Představuje konkrétního uživatele, například uživatele přihlášeného k účtu, který může interakci s obsahem provádět na několika zařízeních či v několika instancích prohlížeče.
Jak se ID nastavuje? Generuje se náhodně a automaticky se odesílá se všemi požadavky na servery pomocí knihoven služby Analytics. Musíte nastavovat odesílat s požadavky na servery Analytics svá vlastní userId.
Jak se ID využívá k počítání unikátních uživatelů? Ve výběru dat bez aktivovaného User-ID se unikátní uživatelé počítají pomocí Client-ID. Ve výběru dat s aktivovaným User-ID se unikátní uživatelé počítají pomocí User-ID.

Omezení

Pro funkci User ID v současné době platí následující omezení:

  • Přehledy pro různá zařízení, které jsou k dispozici díky funkci User ID, mají maximální období 90 dnů.
  • Hodnotu User ID v přehledech ve webovém rozhraní ani v rozhraní API nelze dotazovat jako dimenzi.
google-developers-svg
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?