Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics (UA). Štandardné vlastníctva UA prestali spracúvať údaje 1. júla 2023 (v prípade vlastníctiev UA 360 k tomu dôjde 1. júla 2024). Migrujte na Google Analytics 4 a pozrite si sekciu o vlastníctvach v službe Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

[UA] Kampane a zdroje návštevnosti

Tento článok sa týka kampaní a zdrojov návštevnosti v službe Universal Analytics. Informácie o kampaniach a zdrojoch návštevnosti v službe Google Analytics 4 nájdete v článku [GA4] Kampane a zdroje návštevnosti.
Obsah tohto článku:

Prehľad

Používatelia sa na váš web alebo do vašej aplikácie dostanú prostredníctvom rozličných zdrojov vrátane reklamných kampaní, vyhľadávačov a sociálnych sietí. Tento článok opisuje, ako Analytics zhromažďuje, spracúva a reportuje údaje kampaní a zdrojov návštevnosti.

Ak zaznamenávate neočakávané výkyvy alebo nezrovnalosti týkajúce sa návštevnosti, použite tento nástroj na odstraňovanie problémov. Pomôže vám problémy identifikovať a vyriešiť.

 

Oboznámenie sa s kampaňami a zdrojmi návštevnosti

Reklamné kampane, vyhľadávače, sociálne siete a ďalšie zdroje, ktoré odosielajú používateľov do vášho vlastníctva, označujeme v službe Analytics súhrnne ako kampane a zdroje návštevnosti. Proces odosielania údajov kampaní a zdrojov návštevnosti do služby Analytics a vytvárania príslušných prehľadov zahŕňa nasledujúce kroky:

Správanie pri zhromažďovaní, spracúvaní a vytváraní prehľadu možno prispôsobiť.

Zhromažďovanie

Súpravy Analytics SDK a kód sledovania používajú pri odosielaní údajov kampane a zdroja návštevnosti nasledujúce polia:

Názov poľa Parameter protokolu Opis poľa Vzorová hodnota
Zdroj kampane &cs Nastavuje dimenziu zdroja v reportoch email_promo
Médium kampane &cm Nastavuje dimenziu média v reportoch e‑mail
Názov kampane &cn Nastavuje dimenziu názvu kampane v prehľadoch. january_boots_promo
Obsah kampane &cc Nastavuje dimenziu obsahu v reportoch email_variation1
Výraz kampane &ck Nastavuje dimenziu výrazov v prehľadoch. winter%20boots
Umiestnenie dokumentu &dl Nastavuje dimenzie, keď sú vložené vlastné parametre kampane (UTM). http://store.example.com/boots?utm_source=promo_email &utm_medium=email&utm_campaign=january_promo &utm_content=copy_variation1
Sprostredkovateľ dokumentu &dr Opisuje sprostredkujúci zdroj. Môže nastaviť dimenzie, ak neboli nastavené žiadne iné polia kampane alebo zdroja návštevnosti. http://blog.blogger.com/boots

Upozorňujeme, že každú reláciu možno pripísať len jednej kampani alebo jednému zdroju návštevnosti. Ak sa teda v čase zhromažďovania údajov odošlú do služby Analytics nové hodnoty kampane alebo zdroja návštevnosti uprostred prebiehajúcej relácie, spôsobí to skončenie aktuálnej relácie a začatie novej relácie.

Spracúvanie

Počas spracúvania sa hodnoty v poliach zdroja návštevnosti a kampane finalizujú do hodnôt dimenzií a pripíšu sa reláciám. Vývojový diagram spracúvania kampaní a zdrojov návštevnosti znázorňuje logiku spracúvania.

Pri spracúvaní, ktoré používa hodnoty parametrov utm_ (napr. obsahová reklama, sociálne siete, odkazujúci zdroj, e‑mail, platené vyhľadávanie atď.), sa používajú nasledujúce spôsoby.

  • Priorita zdroja – návšteva z priamej návštevnosti, ktorá nasleduje po odporúčanej návšteve, nikdy neprepíše existujúceho sprostredkovateľa.
  • Priorita kampane – každá návšteva vášho webu z odlišného plateného zdroja, napríklad z odkazu plateného vyhľadávača, prepojenia so službou Google Ads či bannerovej reklamy, prepíše informácie súboru cookie nastavené na základe predchádzajúceho zdroja.
  • Jedna kampaň na reláciu – každá návšteva vášho webu z odlišnej kampane, organickej alebo platenej, spustí novú reláciu bez ohľadu na uplynutý skutočný čas aktuálnej relácie. Konkrétne to znamená, že zmena hodnoty ktoréhokoľvek z nasledujúcich parametrov webovej adresy kampane spustí novú reláciu: utm_source, utm_medium, utm_term, utm_content, utm_id, utm_campaign, gclid. Ďalšie informácie o reláciách získate v článku Definícia relácie v službe Analytics.

Spracúvanie vlastných kampaní

Ak sú do poľa umiestnenia dokumentu vložené parametre vlastnej kampane alebo je nastavené pole zdroja kampane, relácia je spracovaná ako vlastná kampaň. Pri spracúvaní vlastnej kampane sa hodnoty jej parametrov priradia priamo k dimenziám v reportoch.

Napríklad hodnota v poli umiestnenia dokumentu:

&dl=http://store.example.com/boots
?utm_source=promo_email
&utm_medium=email
&utm_campaign=january_promo
&utm_content=copy_variation1
 

by sa spracovala na nasledujúce hodnoty finálnej dimenzie:

source=promo_email
medium=email
campaign=january_promo
content=copy_variation1

Spracúvanie platených odkazujúcich zdrojov z vyhľadávačov

Ak sú parametre vlastnej kampane alebo identifikátory kliknutí v službe Google Ads či súprave služieb Google Marketing Platform použité v koncovej webovej adrese reklamy a odoslané do služby Analytics v poli umiestnenia dokumentu, relácia je spracovaná ako odkazujúci zdroj z plateného vyhľadávania.

Prečítajte si viac o overení fungovania automatického značkovania v službe Google Ads.

Ak nie sú použité parametre vlastnej kampane ani identifikátory kliknutí, relácia môže byť spracovaná ako organická.

Spracúvanie organických odkazujúcich zdrojov z vyhľadávačov

Údaje o odkazujúcich zdrojoch z vyhľadávačov sa spracúvajú porovnaním názvu hostiteľa a parametra dopytu poľa sprostredkovateľa dokumentu so zoznamom známych vyhľadávačov a parametrov dopytu. Prvý známy vyhľadávač s názvom hostiteľa a parametrom dopytu zhodným s hodnotou sprostredkovateľa dokumentu sa použije na nastavenie hodnôt dimenzií reportu.

Pozrite si zoznam predvolených vyhľadávačov.

Do predvoleného zoznamu môžete pridať ďalšie vlastné vyhľadávače.

Upozorňujeme, že väčšina vyhľadávaní na Googli sa uskutočňuje prostredníctvom protokolu HTTPS. To vedie k tomu, že dimenzia kľúčového slova sa automaticky nastavuje na hodnotu (not provided).

Spracúvanie odkazov zo sociálnych sietí

Údaje o odkazoch zo sociálnych sietí sa spracúvajú porovnaním názvu hostiteľa nastaveného v poli sprostredkovateľa dokumentu so zoznamom známych sociálnych sietí. Prvá známa sociálna sieť obsahujúca reťazec názvu hostiteľa sa použije na vyplnenie dimenzie zdroja v prehľadoch.

Spracúvanie priamej návštevnosti

Relácia sa spracuje ako priama návštevnosť v prípade, že nie sú k dispozícii žiadne informácie o odkazujúcom zdroji, prípadne ak bol odkazujúci zdroj alebo hľadaný výraz konfigurovaný tak, aby sa ignoroval. Prečítajte si o vylúčeniach sprostredkovateľov a hľadaných výrazov.

Prehľady

Po spracovaní sú v prehľadoch k dispozícii nasledujúce dimenzie a metriky kampaní a zdrojov návštevnosti:

Dimenzie

Webové rozhranie Core Reporting API Opis
Zdroj ga:source Zdroj odkazujúcich zdrojov pre vaše vlastníctvo
Médium ga:medium Typ odkazujúcich zdrojov pre vaše vlastníctvo (napr. email, cpc atď.)
Kampaň ga:campaign Názov marketingovej kampane odosielajúcej používateľov do vášho vlastníctva
Obsah reklamy ga:adContent Opis reklamnej alebo propagačnej verzie používanej na odosielanie používateľov do vášho vlastníctva
Kľúčové slovo ga:keyword Kľúčové slovo vyhľadávané používateľmi s cieľom nájsť vaše vlastníctvo
Sociálna sieť ga:socialNetwork Názov sociálnej siete, ktorá sprostredkovala používateľov pre vaše vlastníctvo
Cesta odkazujúceho zdroja ga:referralPath Cesta sprostredkujúcej webovej adresy (napr. hodnota v poli sprostredkovateľa dokumentu)
Odkaz zo zdroja sociálnej aktivity ga:hasSocialSourceReferral Informuje o tom, či relácia bola odkazom zo sociálnej siete. Možné hodnoty sú Yes a No.

Metriky

Webové rozhranie Core Reporting API Opis
Organické vyhľadávania ga:organicSearches Počet organických vyhľadávaní, ku ktorým došlo počas relácie. Táto metrika je vzhľadom na vyhľadávač agnostická.

V prípade platených kampaní v službe Google Ads alebo súprave služieb Google Marketing Platform existujú ďalšie polia, ktoré je možné vyplniť automaticky (nastavením identifikátorov kliknutí v jednej z týchto služieb) alebo manuálne (importom údajov o nákladoch).

Rozšírené možnosti konfigurácie

Na úrovni vlastníctva možno nastaviť nasledujúce možnosti rozšírenej konfigurácie:

Časový limit kampane

Hodnota časového limitu kampane určuje, ako dlho je konkrétna kampaň alebo zdroj návštevnosti spojený s jedinečným používateľom.

Zistite, ako konfigurovať časový limit kampane.

Existujúce údaje kampane alebo zdroja návštevnosti budú v prípade konkrétneho používateľa prepísané ich novými údajmi bez ohľadu na konfigurovaný časový limit. Časový limit kampane sa počíta na základe času prvého záznamu konkrétnej kampane.

Vlastné zdroje organického vyhľadávania

Vlastné zdroje organického vyhľadávania možno konfigurovať na úrovni vlastníctva. Tieto vlastné zdroje možno navyše pridať do predvoleného zoznamu zdrojov vyhľadávania. Zistite, ako prispôsobiť zdroje organického vyhľadávania.

Vylúčenie sprostredkovateľov a hľadaných výrazov

Používatelia môžu z reportov vylúčiť určité sprostredkujúce zdroje alebo organické hľadané výrazy, a to nastavením týchto vylúčení na úrovni vlastníctva.

Na zamedzenie vlastných odkazujúcich zdrojov počas merania webu, pri ktorom sa relácie pripisujú odkazujúcemu zdroju z vašej vlastnej domény, by ste mali pridať ako vylučujúcich sprostredkovateľov názvy hostiteľov, ktorých meriate, ako aj názvy hostiteľov všetkých platobných brán tretej strany. Zistite, ako vylúčiť sprostredkovateľahľadané výrazy.

Vývojový graf spracúvania

Nasledujúci vývojový graf znázorňuje spôsob určovania hodnôt dimenzií na základe parametrov kampane a zdroja návštevnosti odoslaných do služby Analytics v jednom prístupe.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyberte si vlastnú sériu kurzov

Pozrite si google.com/analytics/learn, nový zdroj, ktorý vám pomôže vyťažiť zo služby Google Analytics 4 maximum. Na novom webe sa nachádzajú videá, články a návody, ako aj odkazy na rôzne zdroje o službe Google Analytics (Discord, blog, kanál na YouTube a odkladací priestor GitHub).

Začnite s učením ešte dnes!

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
2692253055624097620
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256