Campagnes en verkeersbronnen

 

In dit artikel:

Overzicht

Gebruikers komen via verschillende bronnen op uw website of in uw app terecht, waaronder advertentiecampagnes, zoekmachines en sociale netwerken. In dit artikel wordt beschreven hoe Analytics de gegevens over campagnes en verkeersbronnen verzamelt, verwerkt en erover rapporteert.

Als u onverwachte verkeersschommelingen of -inconsistenties ervaart, gebruikt u deze probleemoplosser om de problemen te identificeren en op te lossen.

 

Inzicht krijgen in campagnes en verkeersbronnen

In Analytics worden de advertentiecampagnes, zoekmachines, sociale netwerken en andere bronnen die gebruikers naar uw property leiden, gezamenlijk 'campagnes en verkeersbronnen' genoemd. Het proces waarbij gegevens van campagnes en verkeersbronnen naar Analytics worden verzonden en in rapporten worden ingevuld, bestaat uit de volgende stappen:

Het gedrag van verzameling, verwerking en rapportage kan worden aangepast.

Verzameling

De Analytics-SDK's en -trackingcode gebruiken de volgende velden bij het verzenden van gegevens over campagnes en verkeersbronnen:

Veldnaam Protocolparameter Veldbeschrijving Voorbeeldwaarde
Campagnebron &cs Stelt de brondimensie in rapporten in. email_promo
Campagnemedium &cm Stel de mediumdimensie in rapporten in. email
Campagnenaam &cn Stelt de campagnenaamdimensie in rapporten in. january_boots_promo
Campagnecontent &cc Stel de contentdimensie in rapporten in. email_variation1
Campagneterm &ck Stel de termdimensie in rapporten in. winter%20boots
Documentlocatie &dl Stelt dimensies in wanneer aangepaste campagneparameters (utm) zijn ingesloten. http://store.example.com/boots?utm_source=promo_email &utm_medium=email&utm_campaign=january_promo &utm_content=copy_variation1
Documentverwijzing &dr Beschrijft de verwijzingsbron en kan dimensies instellen wanneer er geen andere velden voor campagnes of verkeersbronnen zijn ingesteld. http://blog.blogger.com/boots

Elke sessie kan slechts aan één campagne of verkeersbron worden toegewezen. Dus als er midden in een bestaande sessie tijdens de verzameling nieuwe campagne- of verkeersbronwaarden naar Analytics worden verzonden, wordt de huidige sessie beëindigd en een nieuwe gestart.

Verwerking

Tijdens de verwerking worden veldwaarden voor verkeersbronnen en campagnes omgezet in dimensiewaarden en toegewezen aan sessies. In het stroomdiagram voor de verwerking van campagnes en verkeersbronnen wordt de verwerkingslogica getoond.

De volgende methoden zijn van toepassing op verwerking met behulp van utm_-parameterwaarden (bijv. weergave, sociaal, e-mail, betaalde zoekresultaten, enzovoort).

  • Bronvoorrang: Een bezoek van direct verkeer dat volgt op een betaald verwijzingsbezoek, heeft nooit voorrang op een bestaande betaalde campagne. Het laatste betaalde campagnebezoek wordt vermeld als de verwijzing voor het bezoek.
  • Campagnevoorrang: Elk bezoek aan uw site vanaf een andere betaalde bron, zoals van een betaalde zoekmachinelink, een Google Ads-link of een banneradvertentie, heeft voorrang op de campagnecookiegegevens die zijn ingesteld door een vorige bron.
  • Eén campagne per sessie: Door elk bezoek naar uw site vanaf een andere campagne (organisch of betaald) wordt een nieuwe sessie geactiveerd, ongeacht de daadwerkelijke tijd die in de huidige sessie is verstreken. In het bijzonder wordt door een wijziging van de waarde voor een van de volgende campagne-URL-parameters een nieuwe sessie geactiveerd: utm_source, utm_medium, utm_term, utm_content, utm_id, utm_campaign, gclid. Voor meer informatie over sessies bekijkt u Hoe een sessie wordt gedefinieerd in Analytics.

Aangepaste campagnes verwerken

Een sessie wordt verwerkt als een aangepaste campagne wanneer aangepaste campagneparameters zijn ingesloten in het veld documentlocatie of wanneer het veld campagnebron is ingesteld. Wanneer een aangepaste campagne wordt verwerkt, verwijzen de waarden van de aangepaste campagneparameters rechtstreeks naar de dimensies in rapporten.

De volgende veldwaarde voor documentlocatie:

&dl=http://store.example.com/boots
?utm_source=promo_email
&utm_medium=email
&utm_campaign=january_promo
&utm_content=copy_variation1
 

zou bijvoorbeeld tot de volgende uiteindelijke dimensiewaarden worden verwerkt:

source=promo_email
medium=email
campaign=january_promo
content=copy_variation1

Verwijzingen via betaalde zoekmachines verwerken

Een sessie wordt verwerkt als een betaalde zoekverwijzing wanneer aangepaste campagneparameters of klik-ID's van Google Ads/Google Marketing Platform worden gebruikt in de bestemmings-URL van de advertentie en naar Analytics worden verzonden in het veld documentlocatie.

Meer informatie over hoe u kunt controleren of autotagging in Google Ads werkt.

Als er geen aangepaste campagneparameters of klik-ID's worden gebruikt, wordt de sessie mogelijk als organisch verwerkt.

Verwijzingen via organische zoekmachines verwerken

Gegevens van verwijzingen via zoekmachines worden verwerkt door de hostnaam en queryparameter van het veld documentverwijzing te vergelijken met een lijst van bekende zoekmachines en de bijbehorende queryparameters. De eerste bekende zoekmachine die overeenkomt met zowel de hostnaam als de queryparameter van de documentverwijzingswaarde, wordt gebruikt om de rapportdimensiewaarden in te stellen.

Bekijk de lijst met standaardzoekmachines.

U kunt de standaardlijst configureren met extra aangepaste zoekmachines.

De meeste Google-zoekopdrachten worden uitgevoerd via HTTPS, waardoor de zoekwoorddimensie automatisch wordt ingesteld op (not provided).

Verwijzingen via sociale netwerken verwerken

Gegevens van verwijzingen via sociale netwerken worden verwerkt door de hostnaam die is ingesteld in het veld documentverwijzing te vergelijken met een lijst van bekende sociale netwerken. Het eerste bekende sociale netwerk dat de hostnaamtekenreeks bevat, wordt gebruikt om de brondimensie in rapporten in te vullen.

Direct verkeer verwerken

Een sessie wordt verwerkt als direct verkeer wanneer geen informatie over de verwijzingsbron beschikbaar is of wanneer de verwijzingsbron of zoekterm zo is geconfigureerd dat deze wordt genegeerd. Informatie over verwijzingen en zoektermuitsluitingen.

Rapportage

Na de verwerking zijn de volgende dimensies en statistieken van campagnes en verkeersbronnen beschikbaar in rapporten:

Dimensies

Webinterface Core Reporting-API Beschrijving
Bron ga:source De bron van verwijzingen naar uw property.
Medium ga:medium Het type verwijzingen naar uw property (bijv. email, cpc, enzovoort).
Campagne ga:campaign De naam van een marketingcampagne die gebruikers naar uw property stuurt.
Advertentiecontent ga:adContent Een beschrijving van de advertentie- of promotietekst die wordt gebruikt om gebruikers naar uw property te sturen.
Zoekwoord ga:keyword Het zoekwoord waar gebruikers op hebben gezocht om uw property te bereiken.
Sociaal netwerk ga:socialNetwork De naam van het sociale netwerk dat gebruikers naar uw property heeft verwezen.
Verwijzingspad ga:referralPath Het pad van de verwijzings-URL (bijv. de waarde van het veld documentverwijzing).
Verwijzing via sociale bron ga:hasSocialSourceReferral Geeft aan of een sessie een verwijzing vanaf een sociaal netwerk was. De mogelijke waarden zijn Yes en No.

Statistieken

Webinterface Core Reporting-API Beschrijving
Organische zoekopdrachten ga:organicSearches Het aantal organische zoekopdrachten dat in een sessie is uitgevoerd. Deze statistiek is niet afhankelijk van zoekmachines.

In het geval van betaalde Google Ads- of Google Marketing Platform-campagnes zijn er extra velden die automatisch kunnen worden ingevuld door klik-ID's voor Google Ads of Google Marketing Platform in te stellen of handmatig door kostengegevens te importeren.

Geavanceerde configuratieopties

De volgende geavanceerde configuratieopties kunnen op propertyniveau worden ingesteld:

Time-outperiode voor campagne

Met de time-outperiode voor een campagne wordt bepaald hoe lang een bepaalde campagne of verkeersbron aan een unieke gebruiker is gekoppeld.

Informatie over hoe u de time-outperiode voor een campagne kunt configureren.

Bestaande campagne- of verkeersbrongegevens voor een bepaalde gebruiker worden overschreven door gegevens van een nieuwe campagne of verkeersbron, ongeacht de geconfigureerde time-outperiode. De time-out voor de campagne wordt geteld vanaf het moment dat een specifieke campagne voor het eerst werd geregistreerd.

Aangepaste organische zoekbronnen

Aangepaste organische zoekbronnen kunnen op propertyniveau worden geconfigureerd. Deze aangepaste bronnen kunnen naast de standaardlijst met zoekbronnen worden toegevoegd. Informatie over hoe u organische zoekbronnen kunt aanpassen.

Verwijzende URL's en zoektermen uitsluiten

Gebruikers kunnen bepaalde verwijzende bronnen of organische zoektermen uitsluiten van rapporten door deze uitsluitingen op propertyniveau in te stellen.

Als u 'zelfverwijzingen' bij internetmetingen (waarbij sessies worden toegewezen aan een verwijzing van uw eigen domein) wilt voorkomen, moet u de hostnamen die u meet, evenals de hostnamen van betalingsgateways van derden, toevoegen als uitgesloten verwijzende URL's. Informatie over hoe u een verwijzende URL kunt uitsluiten en zoektermen kunt uitsluiten.

Stroomdiagram voor verwerking

In het volgende stroomdiagram wordt weergegeven hoe dimensiewaarden worden bepaald op basis van campagne- en verkeersbronparameters die in één hit naar Analytics worden verzonden.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?