Domäner och kataloger

En av de första sakerna du bör veta med att använda och konfigurera Analytics är hur domänen för webbegendomen du spårar definieras som en webbplats i syfte att visa dina rapporter. Standardinställningarna i spårningskoden är konstruerade för att det ska vara enkelt för dig att spåra trafik till en enskild domän eller underdomän (t.ex. webbadressen till en enskild webbplats) som inte delar användardata med andra domäner eller underdomäner.

Som exempel antar vi att du har webbadressen hundar.example.com och installerar spårningskoden med dess id för webbegendom på de sidorna. Då ställs spårningen automatiskt in på att endast spåra användardata för den enskilda webbadressen. Samma sak är det om du äger en primär domän som www.example.com och använder spårningskoden för alla sidor på webbplatsen. Då sparas användar- och hänvisningstrafik separat för www.example.com.

Den här artikeln ger en översikt över domäner och kataloger i Analytics och tar upp hur:

Innehåll i artikeln:

Analytics cookies definierar en webbplats med document.domainAnalytics sätter och läser cookies för varje unik domän som ska spåras genom att läsa egenskapen document.domain för sidans värd. Därför betraktar Analytics underdomäner som dogtoys.example.com som skilda från primära domäner som www.example.com. Du kan avgöra vilken domän din webbplats tillhör via ett felsökningsverktyg för JavaScript som Firebug och ange egenskapen document.domain för en sida som du vill veta mer om. Om du till exempel skulle testa egenskapen document.domain för dogtoys-webbplatsen skulle du se dogtoys.example.com som domän.

Separata domäner innebär separat användar- och trafikdata

Standardcookien i Analytics avgör två enkla saker för varje separat domän:

  • användarinformation (sessionsräkning)
  • trafikkällor (hänvisningar, sökningar, annonskampanjer)

Om du har satt separata cookies för en domän och en underdomän räknas unika besökare till dessa oberoende av varandra och alla länkar mellan de två webbplatserna räknas som hänvisningstrafik. De två webbplatserna delar inte heller sök- och kampanjinformation. Detta är sant även om webbplatserna använder samma id för webbegendom i spårningskoden.


 

Om du till exempel har en onlinebutik på dogtoys.example.com med en kundvagn för butiken på www.example.com. Båda webbplatserna har ställts in med samma id för webbegendom i spårningskoden på sidorna men utan några anpassningar. I det här scenariot räknas sessioner via en länk från dogtoys.example.com till www.example.com som hänvisningar. Tänk dig sedan att några av dina kunder når dogtoys.example.com via en Google Ads-länk och besöker webbplatsen flera gånger innan de slutligen genomför köpet på www.example.com. Det första besöket till kundvagnen räknas då som en ytterligare (och ny) användarsession eftersom användardata för www.example.com är separerat av cookies från dogtoys.example.com.

Om du istället vill koppla samman användar- och hänvisningstrafik mellan de två domänerna kan du anpassa spårningskoden.

Separata domäner inte innebär separat innehåll

När Analytics-servrarna får en GIF-begäran för en sida lagras URI och sidnamn i begäran och skickas till den vy som innehåller matchande id för webbegendom. Detta innebär att innehåll för en viss domän helt enkelt definieras av id för webbegendom i själva spårningskoden. Av denna anledning kan du enkelt kopiera spårningskoden (med samma id för webbegendom) till dina olika domäner och se innehållsdata för alla i samma rapportvy.

Det är också på grund av detta som du kanske glömmer ytterligare nödvändig anpassning för att integrera användar- och trafikspårning mellan domäner, eftersom innehållsdata för varje domän visas så lätt.

Om du hittar rapporter med innehåll som inte finns i din domän kan detta bero på att någon råkat ange fel kod på sin egen webbplats eller lånat delar av din webbplats kod till sin egen webbplats. Om du vill se till att endast spåra innehåll från din egen domän kan du använda ett inkluderingsfilter i vyn. Sätt fältet filter till värdnamn och mönster för din domän. Skiftlägeskänslighet kan sättas till Nej. Läs om fördefinierade filter.

Underkataloger i en domän delar cookies med domänen

I en standarduppsättning för spårning för en webbplats kopplas data för användare, trafik och innehåll till en enskild domän, inklusive trafik till underdomäner. Det är däremot vanligt att du bara vill spåra (eller har åtkomst till) en underkatalog av en domän. Här är två vanliga exempel:

  • Du använder en kundvagnstjänst för din onlinebutik som ligger i en underkatalog i tjänstens domän, som www.example-shopping-cart.com/yourCart. I det här fallet kanske du endast har åtkomst till dessa sidor i underkatalogen.
  • Ditt företags webbplats är mycket stor och ditt projekt är begränsat till en underkatalog på den stora webbplatsen och du vill spåra denna oberoende från den större domänen.

Utan några ändringar i spårningskoden sätter Analytics cookies i värddomänen, med cookiens sökväg angiven till rotnivån (/) för domänen. På det här viset delas data för användare, trafik och kampanjer för underkatalogen med motsvarande data för hela webbplatsen.

För att begränsa spårningen till en underkatalog av en webbplats måste du definiera denna som en separat enhet med hjälp av cookies. Eftersom en cookie definieras unikt genom en kombination av domänen och sökvägen kan du ange sökvägen i cookien till din underkatalog för att separera spårningen till din del av webbplatsen. Se Domäner och cookies (analytics.js) för information om hur du utför detta.

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt