Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Domény a adresáre

Jednou z prvých vecí, ktoré by ste mali pri používaní a konfigurovaní služby Google Analytics vedieť, je spôsob definovania domény sledovaného webového vlastníctva ako „webu“ na účely zobrazovania prehľadov. Predvolené nastavenie kódu sledovania vám uľahčuje sledovanie návštevnosti jednej domény alebo subdomény (napr. webovej adresy jednej webovej stránky), ktorá nezdieľa údaje používateľa s inými doménami alebo subdoménami.

Ak je napríklad webová adresa vašej predajne chovateľských potrieb dogs.example.com a na týchto stránkach nainštalujete kód sledovania s príslušným ID webového vlastníctva, sledovanie sa automaticky nastaví tak, aby sa sledovali len údaje používateľa pre túto jednu webovú adresu. Podobne, ak vlastníte hlavnú doménu, napríklad www.example.com, a nainštalujete sledovanie na všetky stránky týchto webových stránok, údaje používateľa a návštevnosť zo sprostredkovania sa pre doménu www.example.com budú zaznamenávať osobitne.

Tento článok poskytuje prehľad domén a adresárov v službe Analytics a venuje sa nasledujúcim témam:

Obsah tohto článku:

Súbory cookie služby Analytics definujú web prostredníctvom vlastníctva document.domainGoogle Analytics nastaví a prečíta súbory cookie pre každú sledovanú jedinečnú doménu, a to prečítaním vlastníctva document.domain pre hostiteľa stránky. Na základe toho služba Analytics odlišuje subdomény ako dogtoys.example.com od hlavných domén ako www.example.com. Doménu svojho webu môžete určiť použitím nástroja na ladenie jazyka JavaScript, ako je Firebug, a zadaním vlastníctva document.domain na každú stránku, ktorá vás zaujíma. Ak by ste napríklad otestovali vlastníctvo document.domain na webe „dogtoys“, zobrazila by sa vám doména dogtoys.example.com.

Oddelené domény znamenajú oddelené údaje používateľa a návštevnosti

Štandardné súbory cookie služby Analytics určujú pre každú samostatnú doménu dve jednoduché veci:

  • informácie o používateľovi (počet relácií),
  • zdroje návštevnosti (sprostredkovania, vyhľadávania, reklamné kampane).

Ak máte pre doménu a subdoménu nastavené samostatné súbory cookie, ich jedineční používatelia sa počítajú osobitne. Odkazy medzi dvomi webmi sa počítajú ako návštevnosť zo sprostredkovania. Tieto dva weby nebudú ani zdieľať informácie o vyhľadávaní alebo kampaniach. Platí to aj v prípade, ak oba weby používajú v kóde sledovania rovnaké ID webového vlastníctva.


 

Povedzme, že máte online obchod na doméne dogtoys.example.com s nákupným košíkom na doméne www.example.com. Oba weby majú na svojich stránkach nastavený kód sledovania s rovnakým ID webového vlastníctva (bez prispôsobení). V tomto prípade sa relácie prostredníctvom odkazu na doméne dogtoys.example.com smerujúceho na doménu www.example.com započítajú ako sprostredkovania. Ďalej predpokladajme, že niektorí z vašich zákazníkov prídu na web dogtoys.example.com z odkazu Google Ads, a pred tým, ako dokončia nákup na doméne www.example.com, opakovane tento web navštívia. Ich prvá návšteva nákupného košíka sa započíta ako relácia ďalšieho (a nového) používateľa, pretože údaje používateľa pre doménu www.example.com sú oddelené od súboru cookie z domény dogtoys.example.com.

Ak namiesto toho chcete prepojiť údaje používateľa a návštevnosť zo sprostredkovania medzi dvomi doménami, prispôsobte kód sledovania.

Oddelené domény neznamenajú oddelený obsah

Keď servery Analytics prijmú žiadosť GIF pre stránku, identifikátor URI a názov stránky sa uložia v žiadosti a doručia sa do zobrazenia so zhodným ID webového vlastníctva. To znamená, že obsah pre danú doménu je jednoducho definovaný aktuálnym ID webového vlastníctva samotného kódu sledovania. Na základe toho môžete jednoducho skopírovať kód sledovania (s rovnakým ID webového vlastníctva) do rozličných domén a zobraziť údaje obsahu pre všetky domény v jednom zobrazení prehľadu.

Preto sa tiež pravdepodobne zabúda na vykonanie dodatočného prispôsobenia potrebného na integrovanie sledovania používateľov a návštevnosti medzi doménami, keďže údaje obsahu pre každú doménu sa pohotovo zobrazia.

Vyhľadanie prehľadov pre obsah mimo vašej domény môže byť potrebné pre niekoho, kto neúmyselne pridal nesprávny kód na vlastný web, prípadne si požičal alebo zobrazuje časť kódu vášho webu pre svoj web. Aby ste zaistili sledovanie výlučne obsahu pre vašu doménu, môžete v zobrazení použiť filter Zahrnúť. Pole Filter nastavte na Názov hostiteľa a pole Vzor na svoju doménu. Možnosť rozlišovať veľké a malé písmená môžete nastaviť na hodnotu Nie. Získajte ďalšie informácie o vopred definovaných filtroch.

Podadresáre domény zdieľajú súbory cookie domény

V štandardnom nastavení sledovania webu sú údaje používateľa, návštevnosti a obsahu priradené k jednej doméne (vrátane návštevnosti z podadresárov). Často sa však stáva, že chcete sledovať len podadresár domény (a mať k nemu prístup). Nižšie uvádzame dva bežné príklady:

  • V online obchode používate službu nákupného košíka, ktorá sa nachádza v podadresári domény služby, napríklad na www.example-shopping-cart.com/yourCart. V tomto prípade môžete mať prístup len k stránkam umiestneným v podadresári.
  • Web vašej firmy je veľmi rozsiahly a váš projekt sa obmedzuje len na podadresár rozsiahleho webu, ktorý chcete sledovať oddelene od veľkej domény.

Bez úpravy kódu sledovania sa súbory cookie služby Analytics nastavia pre doménu hostiteľa, pričom cesta súboru cookie sa nastaví na koreňovej úrovni (/) domény. Týmto spôsobom sa údaje používateľa, návštevnosti a kampane pre podadresár budú zdieľať s údajmi používateľa, návštevnosti a kampane pre celý web.

Ak chcete sledovanie obmedziť na podadresár webu, musíte ho prostredníctvom súborov cookie definovať ako samostatnú entitu. Keďže súbor cookie je definovaný jedinečnou kombináciou domény a cesty, cestu súboru cookie môžete nastaviť na podadresár. Týmto spôsobom nastavíte sledovanie na vami vymedzenú sekciu webu. Informácie o postupe nájdete v článku Domény a súbory cookie (analytics.js).

 

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false