Denne artikkelen handler om Universal Analytics-områder, som slutter å behandle data 1. juli 2023 (1. oktober 2023 for Analytics 360-områder). Begynn å bruke et Google Analytics 4-område hvis du ikke allerede gjør det.

Domener og kataloger

En av de første tingene du må lære deg når du skal bruke og konfigurere Analytics, er hvordan domenet for nettområdet du sporer, er definert som et nettsted. Dette er nyttig når du skal lese og forstå rapportene dine. Sporingskodens standardoppsett er utviklet slik at det skal bli enkelt for deg å spore trafikk til ett enkelt domene eller underdomene (f.eks. én nettstedsadresse) som ikke deler brukerdata med andre domener eller underdomener.

Hvis nettadressen til dyrebutikken din for eksempel er hunder.eksempel.no og du installerer sporingskoden med tilhørende nettområde-ID på de aktuelle sidene, blir sporingen automatisk konfigurert til å spore brukerdata bare for denne ene nettadressen. Tilsvarende blir det dersom du eier hoveddomenet, for eksempel www.eksempel.no, og du installerer sporing for alle sidene på dette nettstedet, for da blir bruker- og henvisningstrafikk registrert separat for www.eksempel.no.

I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over domener og kataloger i Analytics, og vi diskuterer emnene angitt nedenfor.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Analytics-informasjonskapsler definerer et nettsted med document.domainAnalytics angir og leser informasjonskapsler for hvert unike domene som blir sporet, ved å lese document.domain-området til sideverten. Av denne grunn anser Analytics underdomener, så som hundeleker.eksempel.no, som adskilt fra hoveddomener som www.eksempel.no. Du kan få fastslått hva domenet til nettstedet ditt er, ved å bruke et JavaScript-verktøy for feilsøking, som for eksempel Firebug. Der kan du angi document.domain-området for enhver side du er nysgjerrig på. Hvis du for eksempel vil teste document.domain-området på nettstedet for hundeleker, finner du ut at hundeleker.eksempel.no er domenet.

Separate domener innebærer separat bruker- og trafikkdata

For hvert separate domene fastslår standard-informasjonskapslene til Analytics to enkle ting:

  • brukerinformasjon (telling av økter)
  • trafikkilder (henvisninger, søk, annonsekampanjer)

Hvis du har et eget sett med informasjonskapsler for et domene og et underdomene, blir unike brukere på hver av disse talt uavhengig av hverandre, og alle linker mellom de to nettstedene telles om henvisningstrafikk. I tillegg deler ikke de to nettstedene søke- eller kampanjeinformasjon. Dette er tilfelle selv om begge nettstedene bruker samme nettområde-ID i sporingskoden.


 

Tenk deg for eksempel at du har en nettbutikk på hundeleker.eksempel.no, og at nettbutikken har en handlekurv på www.eksempel.no. Begge nettstedene er konfigurert med samme nettområde-ID i sporingskoden på de respektive sidene deres, men uten noen tilpasninger. I dette scenarioet blir økter som går vi en link fra hundeleker.eksempel.no og til www.eksempel.no, talt som henvisninger. I tillegg kan du anta at noen av kundene dine kommer til hundeleker.eksempel.no fra en Google Ads-link, og at de besøker nettstedet gjentatte ganger før de avslutningsvis fullfører kjøpet sitt på www.eksempel.no. En besøkendes første tur til handlekurven blir talt som en ekstra (og ny) brukerøkt, ettersom brukerdata for www.eksempel.no er adskilt – ved hjelp av informasjonskapsler – fra hundeleker.eksempel.no

Hvis du i stedet vil koble sammen bruker- og henvisningstrafikk fra to domener, kan du gjøre dette ved å tilpasse sporingskoden.

Separate domener innebærer ikke separat innhold

Når Analytics-tjenerne mottar en GIF-forespørsel for en side, blir URI-en og sidenavnet lagret i forespørselen og levert til datautvalget som inneholder den samsvarende nettområde-ID-en. Dette betyr at innholdet for et gitt domene rett og slett defineres av den faktiske nettområde-ID-en for selve sporingskoden. Av denne grunn kan du enkelt kopiere sporingskoden (med samme nettområde-ID) til de andre domene dine og få se innholdsdata for alle domener i samme rapporteringsvisning.

Det er også av samme grunn du kan komme til å glemme de ekstra tilpasningene som er nødvendige for å integrere bruker- og trafikksporing mellom domener, ettersom innholdsdata for de enkelte domene er så lett tilgjengelige.

Hvis du legger merke til rapporter om innhold som ikke tilhører domenet ditt, kan dette skyldes at noen ved et uhell har oppgitt feil kode på nettstedet sitt, eller at vedkommende låner eller viser deler av nettstedskoden din på sitt eget nettsted. For å forsikre deg om at du bare sporer innhold på domenet ditt, kan du bruke et inkluder-filter i datautvalget ditt. Angi Vertsnavn i filterfeltet og domenet ditt som mønsteret. Du kan angi at det ikke skal skilles mellom små og store bokstaver. Finn ut mer om forhåndsdefinerte filtre.

Underkataloger i et domene deler domenets informasjonskapsler

I et standardoppsett for sporing av nettsteder blir data om brukere, trafikk og innhold knyttet til ett enkelt domene, inkludert eventuell trafikk til underkataloger. Ofte er det imidlertid slik at du bare vil spore (eller ha tilgang til) en underkatalog på et domene. Følgende er to vanlige eksempler:

  • Du bruker en tjeneste for handlekurver i nettbutikken din, og den ligger i en underkatalog på tjenestedomenet, som for eksempel på www.eksempel-handlekurv.no/dinHandlekurv. I dette tilfellet har du kanskje bare tilgang til de sidene som ligger i underkatalogen.
  • Nettstedet til selskapet ditt er svært stort, og prosjektet ditt er begrenset til en underkatalog på det store nettstedet, som du vil spore uavhengig av det større domenet.

Hvis du ikke endrer sporingskoden, angis informasjonskapselen for Analytics til vertsdomenet, og banen for informasjonskapselen angis til domenets rotnivå (/). På denne måten kan bruker-, trafikk- og kampanjedata som kommer til underkatalogen, deles med tilsvarende data for hele nettstedet.

For at du skal kunne begrense sporingen til en underkatalog på nettstedet, må du definere katalogen som en separat enhet ved hjelp av informasjonskapsler. Ettersom en informasjonskapsel er unikt definert gjennom en kombinasjon av domenet og banen, kan du angi banen for informasjonskapselen til underkatalogen for å holde sporingen av din del av nettstedet adskilt. Du kan finne informasjon om hvordan du gjør dette, i Domener og informasjonskapsler (analytics.js).

 

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false