Domeinen en mappen

Een van de eerste dingen die u moet weten over het gebruik en de configuratie van Analytics is hoe het domein van de webproperty die u bijhoudt, kan worden gedefinieerd als 'site' voor wat betreft het weergeven van uw rapporten. De bedoeling van de standaardinstelling van de trackingcode is om u moeiteloos het verkeer naar een enkel domein of subdomein te laten bijhouden (bijvoorbeeld de URL van één website) dat geen gebruikersgegevens deelt met andere domeinen of subdomeinen.

Als de URL van uw dierenwinkel bijvoorbeeld honden.example.com is en u installeert de trackingcode met de bijbehorende webproperty-ID op uw pagina's, wordt de tracking automatisch zodanig ingesteld dat er alleen gebruikersgegevens worden bijgehouden voor deze ene URL. Hetzelfde geldt als u eigenaar bent van het primaire domein, zoals www.example.com, en u tracking instelt voor alle pagina's op deze site. Gebruikersverkeer en verwijzingsverkeer worden dan afzonderlijk geregistreerd voor www.example.com.

Dit artikel biedt een overzicht van domeinen en directory's in Analytics en beschrijft het volgende:

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Analytics-cookies definiëren een site via document.domainVoor elk uniek domein dat wordt bijgehouden, worden door Analytics cookies ingesteld en gelezen. Dit gebeurt door het lezen van de property document.domain van de paginahost. Daarom worden subdomeinen zoals hondenspeeltjes.example.com door Analytics van primaire domeinen onderscheiden zoals www.example.com. U kunt bepalen wat het domein van uw website is door een JavaScript-foutopsporingstool te gebruiken zoals Firebug en de property document.domain te openen voor elke pagina waarover u meer wilt weten. Als u bijvoorbeeld de property document.domain op de website over hondenspeeltjes zou willen testen, zou u hondenspeeltjes.example.com als domein te zien krijgen.

Afzonderlijke domeinen: gescheiden gebruikers- en verkeersgegevens

Voor elk afzonderlijk domein bepalen de standaard Analytics-cookies twee eenvoudige dingen:

  • gebruikersinformatie (aantal sessies)
  • verkeersbronnen (verwijzingen, zoekacties, advertentiecampagnes)

Als u afzonderlijke cookies heeft ingesteld voor een domein en subdomein, worden unieke gebruikers hiervan afzonderlijk van elkaar geteld. Alle links tussen beide sites worden geteld als verwijzingsverkeer. De twee sites maken ook niet gebruik van dezelfde zoek- of campagnegegevens. Dit geldt zelfs als de trackingcode van beide sites dezelfde webproperty-ID bevat.


 

Stel, u heeft een online winkel op hondenspeeltjes.example.com, met een winkelwagentje voor de winkel op www.example.com. Beide sites zijn ingesteld met dezelfde webproperty-ID in de trackingcode van hun pagina's, maar zonder aanpassingen. In dit scenario worden sessies via een link van hondenspeeltjes.example.com naar www.example.com geteld als verwijzingen. Veronderstel daarnaast dat sommige van uw klanten hondenspeeltjes.example.com hebben bereikt via een Google Ads-link en de site herhaaldelijk bezoeken voordat ze uiteindelijk hun aankoop voltooien op www.example.com. Hun eerste bezoek aan het winkelwagentje wordt geteld als een extra (en nieuwe) gebruikerssessie omdat gebruikersgegevens voor www.example.com wordt gescheiden (door cookies) van hondenspeeltjes.example.com.

Als u gebruikersverkeer en verwijzend verkeer tussen twee domeinen liever wel koppelt, kunt u dit doen door de trackingcode aan te passen.

Afzonderlijke domeinen maar geen gescheiden content

Wanneer de Analytics-servers een GIF-verzoek ontvangen voor een pagina, worden de URI en paginanaam opgeslagen in het verzoek en geleverd aan de dataweergave met de overeenkomstige webproperty-ID. Dit betekent dat content voor een gegeven domein wordt gedefinieerd door de webproperty-ID van de trackingcode zelf. Hierdoor kunt u de trackingcode (met dezelfde webproperty-ID) gemakkelijk kopiëren naar uw verschillende domeinen en de contentgegevens van alle domeinen in dezelfde rapportageweergave bekijken.

Dit is ook de reden waarom u zou kunnen vergeten de extra aanpassingen te doen die nodig zijn om gebruikersverkeer en verwijzend verkeer tussen de domeinen te integreren, aangezien de contentgegevens voor elk domein zo snel worden weergegeven.

Als iemand per ongeluk de verkeerde code invoert op zijn eigen site, of een gedeelte van de code van uw website leent/weergeeft voor zijn eigen website, kan het gebeuren dat u rapporten vindt voor content die zich niet in uw eigen domein bevindt. Als u ervoor wilt zorgen dat alleen content voor uw eigen domein wordt bijgehouden, kunt u een filter voor opnemen gebruiken in uw dataweergave. Stel het veld Filter in op Hostnaam en stel het Patroon in op uw domein. Hoofdlettergevoeligheid kan worden ingesteld op Nee. Meer informatie over voorgedefinieerde filters.

Subdirectory's van een domein delen cookies van het domein

In een standaard-trackingconfiguratie voor een website worden gebruikersgegevens, verkeersgegevens en contentgegevens aan één domein gekoppeld. Dit geldt ook voor het verkeer naar de subdirectory's. Maar vaak wilt u juist alleen een subdirectory van een domein bijhouden (of hiertoe toegang hebben). Hier volgen twee voorbeelden:

  • U gebruikt een winkelwagentje voor uw online winkel, die zich in een subdirectory van het servicedomein bevindt, bijvoorbeeld www.voorbeeld-winkelwagentje.nl/uwWagentje. In dit geval heeft u alleen toegang tot de pagina's die zich in de subdirectory bevinden.
  • De website van uw bedrijf is erg groot en uw project is beperkt tot een subdirectory van de grotere website, die u onafhankelijk van het grotere domein wilt bijhouden.

Zonder enige wijziging aan de trackingcode aan te brengen, worden de Analytics-cookies ingesteld voor het hostdomein, waarbij het pad van de cookies wordt ingesteld naar het hoofdniveau (/) van het domein. Op deze wijze worden gebruikersgegevens, verkeersgegevens en campagnegegevens in de subdirectory gedeeld met diezelfde gegevens op de rest van de website.

Als u tracking naar een subdirectory van een website wilt beperken, moet u de subdirectory door middel van cookies als een afzonderlijke entiteit definiëren. Aangezien een cookie uniek wordt gedefinieerd aan de hand van een combinatie van het domein en het pad, kunt u, als u tracking naar uw gedeelte van de website wilt afscheiden, het pad van de cookie instellen naar uw subdirectory. Ga naar Domeinen en cookies (analytics.js) voor informatie over hoe u dit doet.

 

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?