Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Προσαρμοσμένη ιδιότητα

Ένα περιγραφικό χαρακτηριστικό των δεδομένων που καθορίζεται από το χρήστη. Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή δεδομένων που δεν συμπεριλαμβάνονται στις προεπιλεγμένες ιδιότητες του Analytics.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την εισαγωγή προσαρμοσμένων δεδομένων στο Analytics, όπως η τροποποίηση του κώδικα παρακολούθησης, η μεταφόρτωσή τους χρησιμοποιώντας την Εισαγωγή δεδομένων ή η αποστολή τους μέσω του API διαχείρισης ή του πρωτοκόλλου μέτρησης.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false