Brukeranskaffelsesrapporter for Search Ads 360

Analysér Search Ads 360-dataene dine ved hjelp av Analytics-rapporter.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Google Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.

Brukeranskaffelse > Search Ads 360-rapporter

Når rapporteringsintegrasjon for Search Ads 360 er fullført, ser du et nytt sett med Search Ads 360-rapporter i Google Marketing Platform > Brukeranskaffelse-delen i alle profiler med tilgang til Search Ads 360-data, i det tilknyttede Google Analytics 360-området.

Search Ads 360-rapportene har støtte for innebygde Search Ads 360- eller SA360-dimensjoner, så du kan gjøre følgende:

  • Annonsører: Overvåk resultatene til de enkelte Search Ads 360-annonsørene.
  • Motorkontoer: Vurder resultatene til hver enkelt Search Ads 360-motorkonto du bruker.
  • Kampanjer: Analysér hvordan hver av Search Ads 360-kampanjene dine skaper engasjement og fører til konverteringer på nettstedet ditt. 
  • Annonsegrupper: Se i hvor stor grad Search Ads 360-annonsegruppene oppfyller forventningene dine. 
  • Søkeord: Forstå resultatene til hvert av søkeordene i Search Ads 360-kontoen din.

Som standard ser du en Sammendrag-gruppe med verdier for Brukeranskaffelser, Atferd og Konverteringer, i rapportene.

Search Ads 360-rapporter, standardverdier

Åpne Klikk-gruppen for å se en samling av Search Ads 360-spesifikke verdier.

Search Ads 360-rapporter, klikkverdier

Om dataene

Search Ads 360-rapportene inneholder klikk fra Google Ads, samt fra alle støttede søkemotorer du bruker med Search Ads 360, for eksempel Bing og Yahoo! Japan. Hvis du velger å dele Search Ads 360-kostnadsdata, ser du den samlede kostnaden på Klikk-fanen i hver enkelt Search Ads 360-rapport.

Kilde/medium-informasjonen i All trafikk-rapporter gjenspeiler øktene som startes fra betalte søkeannonser som forvaltes av Search Ads 360. Kilden er tildelt basert på Search Ads 360-motortype:

Search Ads 360-motortype Kilde Medium
Google Ads google cpc
Microsoft bing cpc
Yahoo! Japan yahoo.jp cpc
Baidu baidu cpc
Prissammenligning comparison_shopping cpc

 

Hvis du har knyttet sammen Google Ads- og Analytics-kontoen din, vises kilde/medium-informasjonen for Google Ads-kampanjer i henhold til hvordan du konfigurerte denne tilknytningen, i stedet for i henhold til reglene for Search Ads 360-integrering.

 

Search Ads 360-dimensjoner er tilgjengelige i Brukeranskaffelse > All trafikk-rapporter som sekundære dimensjoner:

SA360-dimensjoner som er tilgjengelige som sekundære dimensjoner i rapporter

SA360-dimensjoner er også tilgjengelige når du oppretter eller endrer segmenter:

SA360-dimensjoner som er tilgjengelige i segmentgenereringsverktøyet

 

Merk: Valutakonvertering brukes i integrasjoner mellom annonseringsprodukter på Google Marketing Platform og Analytics

Hvis du bruker en annen valuta i Analytics-rapporteringsvisningen enn i Display & Video 360- eller Search Ads 360-kontoen din, konverterer Analytics automatisk Display & Video 360- eller Search Ads 360-kostnadsdataene til Analytics-valutaen ved å bruke valutakursen midt i rapporteringsperioden. Hvis du for eksempel har valgt 5. til 19. januar, bruker Analytics valutakursen fra 12. januar.

Display & Video 360-kostnadsdata brukes i Analytics-verdiene DV360-kostnader, eCPC for DV360, eCPM for DV360, eCPA for DV360 og Avkastning på annonsekostnader (ROAS) i DV360.

Search Ads 360-kostnadsdata brukes i Analytics-verdiene SA360-kostnad, CPC for SA360, Inntekt per klikk for SA360 og Avkastning på annonsekostnader (ROAS) i SA360.

 

Relaterte ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?