Google Ad Manager-rapportage

Nu uw accounts zijn gekoppeld, gaan we eens naar de rapporten kijken.

Over Google Ad Manager

Google Ad Manager is een uitgebreid platform voor de weergave van gehoste advertenties waarmee advertentiebeheer kan worden gestroomlijnd, ongeacht of u advertenties weergeeft op websites, op mobiele websites, in mobiele apps, in games of een combinatie daarvan.

Statistieken

Google Ad Manager maakt gebruik van dezelfde statistieken als AdSense, dus als u al bekend bent met een van beide platforms, kunt u er snel mee uit de voeten. Als u geen expert bent op het gebied van statistieken, is dat geen enkel probleem. Hier volgt een korte introductie tot tien essentiële statistieken waarmee u aan de slag kunt gaan.
 1. GAM-vertoningen: Een Ad Manager-advertentievertoning wordt gerapporteerd telkens wanneer een afzonderlijke advertentie op uw website wordt weergegeven. Als bijvoorbeeld een pagina met twee advertentieblokken één keer wordt bekeken, worden er twee vertoningen weergegeven.
 2. GAM-dekking: Dit is het percentage advertentieverzoeken dat ten minste één advertentie heeft geretourneerd. Met behulp van de dekking kunt u vaststellen voor welke sites uw Ad Manager-account niet de getargete advertenties kan leveren. (Advertentievertoningen / totaal aantal advertentieverzoeken) * 100.
 3. GAM-paginaweergaven waarmee inkomsten worden gegenereerd: Hiermee wordt het totale aantal paginaweergaven op uw property gemeten waarop een advertentie uit uw gekoppelde Ad Manager-account is weergegeven. Opmerking: Op één pagina kunnen meerdere advertentieblokken staan.
 4. GAM-vertoningen/sessie: De verhouding tussen Ad Manager-advertentievertoningen en Analytics-sessies (advertentievertoningen / Analytics-sessies).
 5. Percentage zichtbare GAM-vertoningen: Het percentage advertentievertoningen dat zichtbaar was. Een vertoning wordt als een zichtbare vertoning beschouwd wanneer deze is weergegeven binnen de browser van een gebruiker en deze kon worden gezien.
 6. GAM-klikken: Het aantal keren dat er op Ad Manager-advertenties op uw site is geklikt.
 7. GAM-klikfrequentie: Het percentage Ad Manager-vertoningen dat tot een klik op een advertentie heeft geleid.
 8. GAM-opbrengst: De Ad Manager-opbrengst is een schatting van uw totale advertentieopbrengst op basis van de weergegeven vertoningen.
 9. GAM-opbrengst/1000 sessies: De totale geschatte opbrengst uit Ad Manager-advertenties per 1000 Analytics-sessies. Houd er rekening mee dat deze statistiek is gebaseerd op sessies op uw site, en niet op advertentievertoningen.
 10. eCPM van GAM: De geschatte kosten per duizend paginaweergaven. Dit is uw Ad Manager-opbrengst per 1000 paginaweergaven.

Overige statistieken

Naast de hierboven genoemde tien standaardstatistieken bevat Ad Manager ook equivalente statistieken voor Ad Manager-aanvullingsadvertenties (AdSense of Ad Exchange) die u wellicht heeft geconfigureerd in uw Ad Manager-netwerk.

Opmerking: Uitgebreide gegevens over statistieken (en over hoe u deze kunt gebruiken) vindt u in het gedeelte over dimensies en statistieken op de Google Analytics-website voor ontwikkelaars. Hier worden alle dimensies en statistieken beschreven die beschikbaar zijn via de Core Reporting API.

Uw Ad Manager-rapporten bekijken in Google Analytics

Nadat u de checklist voordat u aan de slag kunt in ons artikel over de configuratie heeft voltooid, kunt u uw Ad Manager-gegevens zien in Google Analytics. U vindt de rapporten in Google Analytics > Gedrag > Uitgever. Beschikbare rapporten zijn onder meer:

 1. Overzicht
 2. Pagina's voor uitgevers
 3. Verwijzende URL's voor uitgevers

Opmerking: De Google Ad Manager-rapporten in Google Analytics zijn bij benadering. Ze zijn bedoeld om trends te identificeren.Gebruik deze rapporten niet voor uw boekhouding of financiële administratie.

De rapporten

Alle Analytics-rapporten zijn gebaseerd op een combinatie van dimensies en statistieken. Wanneer u uw gegevens bekijkt in een standaardrapport in Analytics, bevat de eerste kolom in de tabel de waarden voor een dimensie, en geven de rest van de kolommen de bijbehorende statistieken weer. Meer informatie over GA-rapporten vindt u in Google Analytics: Rapportage-overzicht.

Overzichtsrapport voor uitgevers

Gebruik dit overzichtsrapport om een overkoepelende samenvatting van de belangrijkste statistieken te bekijken. Standaard worden in het diagram de totale dagelijkse Ad Manager-vertoningen voor uw site weergegeven. Gebruik het diagram om statistieken te vergelijken. In de tabel eronder worden tien Ad Manager-statistieken weergegeven. Klik op een statistiek om de dagelijkse waarden te bekijken. Op de pagina voor die statistiek worden dagelijkse waarden weergegeven in het lijndiagram en het staafdiagram. Gebruik het menu 'Trends' om de pagina voor een andere statistiek weer te geven.

Rapport 'Pagina's voor uitgevers'

Het rapport 'Pagina's' bevat informatie over welke pagina's op uw site de meeste Ad Manager-vertoningen hebben bijgedragen. Standaard worden in het diagram de dagelijkse totale Ad Manager-vertoningen voor uw site weergegeven. In de tabel worden totale Google Ad Manager-statistieken voor de periode weergegeven, ingedeeld op pagina.

Rapport 'Verwijzende URL's voor uitgevers'

In het rapport 'Verwijzende URL's voor uitgevers' worden de domeinen weergegeven die de meeste Ad Manager-vertoningen op uw site hebben bijgedragen. In het diagram worden de dagelijkse totale Ad Manager-vertoningen voor uw site weergegeven. In de tabel worden statistieken voor de totale opbrengst voor de periode weergegeven, ingedeeld op verwijzend domein. Klik in de tabel op een domeinnaam om de statistieken per verwijzende pagina weer te geven. Klik boven de tabel op de verschillende weergaveopties om de statistieken per bron en per medium te bekijken.

Gerelateerde bronnen

We raden u aan de volgende artikelen te lezen voordat u aan de slag gaat:

 1. Over de Google Ad Manager-integratie
 2. Google Ad Manager instellen in Analytics
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?