Integracja z Google Ad Managerem

Poznawanie usługi Google Ad Manager i sposobu korzystania z niej w Google Analytics
Google nie zapewnia pomocy przy rozwiązywaniu problemów z integracją raportów w usłudze Google Ad Manager.

Google Ad Manager to platforma do wyświetlania reklam, która upraszcza zarządzanie reklamami dzięki scentralizowaniu wszystkich działań związanych z ruchem. Połączenie konta Ad Managera z Analytics zapewnia ujednolicony widok przychodów z reklam i zachowań użytkowników, co pomaga w doskonaleniu strategii monetyzacji.

Integracja Analytics

Po połączeniu kont Ad Managera i Analytics dane Ad Managera, na przykład o wyświetleniach, kliknięciach i przychodach, są dostępne w Analytics. Sekcja raportów wydawcy pozwala analizować te dane w kontekście swoich stron. Możesz także tworzyć listy remarketingowe w Analytics i używać ich do kierowania swoich kampanii w usłudze Ad Manager.

Uwaga: raporty Ad Managera dostępne w Analytics zawierają przybliżone dane służące tylko do wykrywania ogólnych trendów. Nie należy używać ich do prac księgowych ani rozliczeń finansowych.

Integracja raportowania

Wydawcy używają Ad Managera do wyświetlania reklam, a Google Analytics pozwala im zrozumieć zachowania użytkowników. Żaden z tych systemów nie zapewnia wglądu w obszar wspólny tych dwóch usług, czyli sposoby, w jakie zachowania użytkowników oddziałują na przychody, a reklamy wpływają na zachowanie użytkowników. Integracja raportowania Ad Managera umożliwia wydawcom korzystającym z Ad Managera wyświetlanie zintegrowanych raportów z Ad Managera i Google Analytics 360 w interfejsie Google Analytics. Jest to połączony raport, który przedstawia dane Ad Managera o wyświetleniach, kliknięciach i przychodach z podziałem na źródła ruchu lub konkretne strony. Warto zauważyć, że integrację raportowania obsługują obecnie tylko zasoby reklamowe na komputerach i w internecie mobilnym.

Integracja remarketingu

Umożliwia wydawcom udostępnianie list remarketingowych Google Analytics odbiorcom w sieci Ad Managera oraz wszystkim powiązanym kontom (Authorized Buyers, Display & Video 360). Po utworzeniu połączenia między Google Analytics 360 i Ad Managerem użytkownicy mogą samodzielnie opracowywać i udostępniać listy. Ta integracja obejmuje udostępnianie segmentów odbiorców po stronie serwera bezpośrednio między systemami, bez konieczności przekazywania interakcji po stronie przeglądarki. Integracja jest obsługiwana zarówno w formatach reklamy displayowej i wideo, jak i w aplikacjach mobilnych oraz internecie. Wymaga wprowadzenia korekt kodu śledzenia Google Analytics.

Główne korzyści z integracji

  1. Jeden widok danych Ad Managera o przychodach i wyświetleniach w połączeniu z informacjami o zachowaniach użytkowników i źródłach wizyt.
  2. Użytkownicy mogą udostępniać listy remarketingowe z Analytics 360 usłudze Ad Manager 360 (po połączeniu sieci) oraz używać Ad Managera i połączonych usług (Authorized Buyers, Display & Video 360) do kierowania tych segmentów i tworzenia raportów na ich temat.
  3. Poszerzone możliwości wydawców w zakresie korzystania z infrastruktury Google – jeśli korzystasz jednocześnie z Ad Managera i Analytics, możesz w łatwy sposób zwiększyć uzyskiwane przychody.

Warunki wstępne

Google Ad Manager – informacje

Google Ad Manager to kompleksowa platforma do wyświetlania reklam, która upraszcza zarządzanie reklamami, niezależnie od tego, czy mają działać w witrynach, na stronach na urządzenia przenośne, w aplikacjach mobilnych, grach, czy w różnych lokalizacjach docelowych.

Powiązany artykuł

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?