Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Wartość od początku śledzenia

Mierzenie wartości od początku śledzenia użytkowników pozyskanych poprzez różne kanały.

Dzięki raportowi Wartość od początku śledzenia możesz dowiedzieć się, jak cenni są dla Twojej firmy różni użytkownicy z uwzględnieniem działań podejmowanych przez nich od początku śledzenia. Możesz na przykład poznać wartość od początku śledzenia użytkowników pozyskanych poprzez e-maile lub płatne wyniki wyszukiwania. Dzięki tej wiedzy określisz, jakie zasoby marketingowych warto przeznaczyć na pozyskanie takich użytkowników.

Możesz też porównywać wartości od początku śledzenia dla użytkowników pozyskanych różnymi metodami. Możesz np. porównać te wartości w przypadku użytkowników pozyskanych dzięki bezpłatnym wynikom wyszukiwania oraz pochodzących z mediów społecznościowych lub porównać skuteczność mediów społecznościowych z e-mailami, by sprawdzić, która metoda pozwala przyciągać najcenniejszych odbiorców.

Tematy w tym artykule:

 

Wyświetlanie danych wartości od początku śledzenia

Aby wyświetlić raport Wartość od początku śledzenia:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Wejdź do odpowiedniego widoku.
 3. Otwórz Raporty.
 4. Kliknij kolejno Odbiorcy > Wartość od początku śledzenia.

Dane wartości od początku śledzenia są dostępne na wszystkich kontach Analytics. Nie trzeba modyfikować kodu śledzenia.

Wartość od początku śledzenia kumuluje się w przypadku użytkowników pozyskanych w ustawionym zakresie dat pozyskania. Nie są to dane predykcyjne.

Raport jest dostępny w widokach aplikacji i widokach internetowych.

Dane do widoków internetowych są dostępne od 1 marca 2017 r.

Elementy czasowe

W raporcie Wartość od początku śledzenia znajdziesz dwa elementy czasowe:

Zakres dat pozyskania: ustaw go, by wskazać okres, w jakim trwało pozyskiwanie użytkowników. Możesz np. sprawdzić dane użytkowników pozyskanych w kampanii prowadzonej tylko w walentynki lub trwającej od 18 do 24 grudnia. Ustawienie to umożliwia określenie kohorty, która będzie przedmiotem raportu.

Oś X na wykresie: Wartość od początku śledzenia obejmuje obecnie maks. 90 dni. Oś X na wykresie jest podzielona na jednostki upływu tego 90-dniowego okresu (dzień, tydzień lub miesiąc). Początek wyznacza data pozyskania, która może przypadać w dowolnym momencie zakresu dat pozyskania. Wykres ilustruje, jak łączne wartości danych zmieniają się w trakcie śledzenia użytkownika.

Wykres wyświetleń aplikacji i realizacji celu na użytkownika

Metoda obliczania danych

Dane w tym raporcie są przedstawiane jako łączna wartość średnia przypadająca na użytkownika w wybranej jednostce czasu (dzień, tydzień lub miesiąc). Jeśli np. sprawdzasz, ile sesji dziennie przypada na użytkownika, zobaczysz w tym raporcie jedną wartość dzienną, która odpowiada średniej liczbie sesji na użytkownika.

Wartość od początku śledzenia jest obliczana poprzez podzielenie łącznej sumy wartości danych przez łączną liczbę użytkowników pozyskanych w zakresie dat pozyskania. Jeśli w tym czasie udało Ci się pozyskać np. 100 użytkowników, liczba sesji na użytkownika jest obliczana następująco:

Nagłówek Dzień 0 Dzień 1 Dzień 2
Łączna liczba sesji dziennie 100 200 300
Sesje na użytkownika 100 sesji/100 użytkowników =

1 sesja na użytkownika
200 sesji / 100 użytkowników =

2 sesje na użytkownika
300 sesji/100 użytkowników =

3 sesje na użytkownika

Możesz analizować konwersje (transakcje, realizacje celu), przychody i zachowania (sesje, czas trwania sesji, wyświetlenia aplikacji).

Dane

W menu Dane możesz wybrać dane, które chcesz porównywać w raporcie.

Menu do wyboru danych porównawczych

Dostępne dane

W raporcie są dostępne następujące rodzaje danych:

 • Wyświetlenia aplikacji na użytkownika (od początku śledzenia)
 • Realizacje celu na użytkownika (wartość od początku śledzenia)
 • Wyświetlenia strony na użytkownika (wartość od początku śledzenia)
 • Przychody na użytkownika (wartość od początku śledzenia)
 • Czas trwania sesji na użytkownika (od początku śledzenia)
 • Sesje na użytkownika (od początku śledzenia)
 • Transakcje na użytkownika (od początku śledzenia)

Interpretacja danych na wykresach i w tabelach

Wykres

Wykres ilustruje wartość danych na użytkownika od początku śledzenia w okresie 90 dni, w jednostkach dziennych, tygodniowych lub miesięcznych. Jeśli np. analizujesz Wyświetlenia aplikacji na użytkownika (od początku śledzenia), w tygodniu 1 średnia liczba wyświetleń może wynosić 16, w tygodniu 3–22, a w tygodniu 10–35.

Wykres zmian łącznych wartości danych w czasie

Tabela

Dane w tabeli są uporządkowane według wybranego wymiaru (w poniższym przykładzie jest to Kanał pozyskania).

Tabela zawiera np. liczbę użytkowników pozyskanych w ramach określonego zakresu dat oraz dwa dodatkowego aspekty danych wybranych do raportu:

 • Wyświetlenia aplikacji na użytkownika (od początku śledzenia): średnia liczba wyświetleń aplikacji na użytkownika od początku śledzenia
 • Wyświetlenia aplikacji (od początku śledzenia): łączna liczba wyświetleń aplikacji dla wszystkich użytkowników od początku śledzenia
Przedstawienie wartości danych w formie tabeli

Wymiary

W menu Wymiary możesz wybrać kontekst, w jakim chcesz analizować wartości danych.

Otwarte menu Wymiary

Jeśli np. sprawdzasz Sesje na użytkownika (od początku śledzenia), może Ci się przydać wiedza, z jakiego kanału pochodzi największa liczba sesji na użytkownika.

(W tym raporcie stosowane są domyślne definicje kanałów Analytics, a użytkownicy są powiązani z kanałami pozyskania).

Jeśli analizujesz Przychody na użytkownika (wartość od początku śledzenia), może Cię zainteresować, które medium odpowiada za pozyskiwanie użytkowników przynoszących największą średnią wartość przychodów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false