Levetidsverdi

Mål levetidsverdien for brukerne du har skaffet deg gjennom forskjellige kanaler.

Med Levetidsverdi-rapporten får du innsikt i hvor verdifulle ulike brukere er for bedriften din ut fra resultatene de har vist i løpet av hele levetiden sin. Du kan for eksempel se levetidsverdien for brukerne du har skaffet deg gjennom e-post eller betalte søk. Når du har denne informasjonen, kan du finne en lønnsom fordeling av markedsføringsressursene dine, for å skaffe deg flere tilsvarende brukere.

Du kan også sammenligne levetidsverdiene for brukerne du har skaffet deg ved å benytte ulike metoder. Du kan for eksempel sammenligne brukerne du har skaffet deg gjennom organiske søk, og brukerne du har skaffet deg gjennom sosiale medier. Du kan også sammenligne brukerne du har skaffet deg gjennom sosiale medier, og brukerne du har skaffet deg gjennom e-post, for å se hvilken metode som er mest effektiv for å anskaffe brukere av høy verdi.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

 

Se data om levetidsverdi

Slik åpner du Levetidsverdi-rapporten:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Naviger til ønsket datautvalg.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Velg Målgruppe > Levetidsverdi.

Data om levetidsverdi er tilgjengelig i alle Analytics-kontoer. Det er ikke nødvendig å gjøre endringer i sporingskoden.

Data for levetidsverdi er kumulative for brukere som ble anskaffet i løpet av datoperioden for brukeranskaffelse. Dataene er ikke ment å være forutsigende.

Denne rapporten er tilgjengelig i app- og nettvisninger.

Data for nettvisninger er tilgjengelige fra og med 1. mars 2017.

Tidselementer

Det finnes to tidselementer i Levetidsverdi-rapporten.

Datoperiode for brukeranskaffelse: Angi denne datoperioden for å finne ut hvilken datoperiode du anskaffet brukere i. Du har kanskje lyst til å se nærmere på dataene om brukerne du skaffet deg da du kjørte en kampanje for én dag da det var supersalg overalt, eller en ukelang kampanje i perioden 18.–24. desember. Denne innstillingen avgjør hvilken gruppe du skal undersøke i rapporten.

X-aksen i kurven: Levetidsverdien er for tiden på maksimalt 90 dager. X-aksen i kurven er delt inn i intervaller (dag, uke, måned) for den aktuelle perioden på 90 dager, fra og med tidspunktet for brukeranskaffelsen. Det kan være når som helst i løpet av datoperioden for brukeranskaffelsen. I diagrammet kan du se hvordan de kumulative beregningsverdiene endres i løpet av brukerens levetid.

Kurve som viser appvisninger per bruker og målfullføringer per bruker

Slik fungerer beregninger

I denne rapporten blir dataene vist som kumulative gjennomsnittsverdier per bruker for hvert av tidsintervallene du bruker (dag, uke, måned). Hvis du for eksempel vurderer økter for hver bruker hver dag, kan du se én verdi per dag som representerer det gjennomsnittlige antallet økter for hver bruker, i rapporten.

Levetidsverdien beregnes ved å bruke den kumulative summen av beregningsverdien delt på det totale antallet brukere som ble anskaffet i løpet av datoperioden for brukeranskaffelse. Hvis du for eksempel skaffet deg 100 brukere i løpet av datoperioden for brukeranskaffelse, blir øktene for hver bruker beregnet på følgende måte:

Overskrift Dag 0 Dag 1 Dag 2
Kumulative økter per dag 100 200 300
Økter per bruker 100 økter / 100 brukere =

1 økt per bruker
200 økter / 100 brukere =

2 økter per bruker
300 økter / 100 brukere =

3 økter per bruker

Du kan undersøke konverteringer (transaksjoner, målfullføringer), inntekter og atferd (økter, øktvarighet, appvisninger).

Beregninger

Bruk beregningsmenyene for å velge hvilke beregninger du ønsker å sammenligne i rapporten.

Menyer for å velge beregninger som skal sammenlignes

Tilgjengelige beregninger

Følgende beregninger er tilgjengelige i rapporten:

 • Appvisninger per bruker (levetidsverdi)
 • Målfullføringer per bruker (levetidsverdi)
 • Sidevisninger per bruker (levetidsverdi)
 • Inntekt per bruker (levetidsverdi)
 • Øktvarighet per bruker (levetidsverdi)
 • Økter per bruker (levetidsverdi)
 • Transaksjoner per bruker (levetidsverdi)

Forklaring av beregningene i kurvene og tabellene

Kurve

I kurven kan du se levetidsverdien for hver bruker for beregningene i løpet av en periode på 90 dager – i intervaller på dager, uker eller måneder. Hvis du for eksempel bruker beregningen Appvisninger per bruker (levetidsverdi), kan det gjennomsnittlige antallet visninger være 16 i uke 1. I uke 3 er det kanskje 22. I uke 10 er det kanskje kommet opp i 35.

Kurve som angir kumulative beregningsverdier over tid

Tabell

Beregningene i tabellen blir distribuert i henhold til den dimensjonen du velger (Kanal for brukeranskaffelse i eksempelet nedenfor).

I tabellen kan du se antallet brukere du skaffet deg i løpet datoperioden for brukeranskaffelse, i tillegg til ytterligere to aspekter ved beregningen du valgte for rapporten, for eksempel:

 • Appvisninger per bruker (levetidsverdi): det gjennomsnittlige antallet appvisninger per bruker i løpet av levetiden
 • Appvisninger (levetidsverdi): det totale antallet appvisninger for alle brukerne i løpet av levetiden
Tabellvisning av beregningsverdier

Dimensjoner

Bruk Dimensjoner-menyen for å velge hvilken sammenheng du ønsker å undersøke beregningsverdiene dine i.

Åpen Dimensjoner-meny

Hvis du for eksempel ser på Økter per bruker (levetidsverdi), kan det være lurt å finne ut hvilken kanal som genererte det høyeste antallet økter per bruker.

(I denne rapporten brukes Analytics' standarddefinisjoner for kanaler, og brukerne blir tilknyttet kanalene de ble anskaffet gjennom.)

Hvis du ser på Inntekt per bruker (levetidsverdi), ønsker du kanskje å finne ut hvilket medium du brukte for å skaffe brukerne med høyest gjennomsnittlig inntekt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?