Lifetime value

Meet de lifetime value (LTV) voor gebruikers die u via verschillende kanalen heeft geworven.

Het rapport 'Lifetime value' geeft u inzicht in hoe waardevol verschillende gebruikers voor uw bedrijf zijn op basis van lifetime-prestaties. U kunt bijvoorbeeld de lifetime value van gebruikers bekijken die u heeft geworven via e-mail of betaald zoeken. Op basis van die informatie kunt u een winstgevende toewijzing van marketingbronnen bepalen voor de werving van die gebruikers.

Ook kunt u de lifetime value van gebruikers vergelijken die u met verschillende methoden heeft geworven. U kunt bijvoorbeeld gebruikers die u via sociale netwerken heeft geworven, vergelijken met gebruikers die via organisch zoeken of e-mail zijn geworven. Zo kunt u nagaan welke methode u gebruikers met de hoogste waarde oplevert.

In dit artikel:

 

Gegevens over lifetime value bekijken

Ga als volgt te werk om het rapport 'Lifetime value' te openen:

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Ga naar uw weergave.
 3. Open Rapporten.
 4. Selecteer Doelgroep > Lifetime value.

Gegevens over de lifetime value zijn beschikbaar in alle Analytics-accounts. Wijzigingen in de trackingcode zijn niet nodig.

Lifetime value-gegevens zijn cumulatief voor gebruikers die zijn verworven tijdens de periode die u gebruikt. De gegevens zijn niet voorspellend bedoeld.

Dit rapport is beschikbaar in app-weergaven en webweergaven.

Gegevens voor webweergaven zijn vanaf 1 maart 2017 beschikbaar.

Tijdselementen

Er staan twee tijdselementen in het rapport 'Lifetime value'.

Acquisitieperiode: stel deze periode in om de periode te identificeren waarin u gebruikers heeft geworven. Zo kunt u bijvoorbeeld gegevens bekijken over gebruikers die werden geworven tijdens een campagne van één dag op Zwarte vrijdag, of een campagne van een week van 18 t/m 24 december. Deze instelling bepaalt de cohort die u in het rapport analyseert.

X-as in het diagram: de lifetime value duurt momenteel maximaal 90 dagen. De X-as van het diagram is verdeeld in intervallen (dag, week, maand) binnen deze periode van 90 dagen, die begint met de acquisitiedatum. De acquisitiedatum kan elk tijdstip binnen de acquisitieperiode zijn. In het diagram kunt u zien hoe de cumulatieve statistische waarden gedurende de levensduur van de gebruiker kunnen veranderen.

Diagram met app-weergaven per gebruiker en behaalde doelen per gebruiker

Hoe statistieken worden berekend

In dit rapport worden de gegevens weergegeven als cumulatieve gemiddelde waarde per gebruiker, op basis van het tijdsinterval dat u heeft opgegeven (dag, week, maand). Als u bijvoorbeeld dagelijks 'Sessies per gebruiker' evalueert, wordt in het rapport één waarde per dag weergegeven die het gemiddelde aantal sessies per gebruiker vertegenwoordigt.

De lifetime value wordt berekend aan de hand van de cumulatieve totale statistische waarde, gedeeld door het totale aantal geworven gebruikers gedurende de acquisitieperiode. Als u tijdens de acquisitieperiode bijvoorbeeld 100 gebruikers heeft geworven, wordt het aantal sessies per gebruiker als volgt berekend:

Koptekst Dag 0 Dag 1 Dag 2
Aantal cumulatieve sessies per dag 100 200 300
Sessies per gebruiker 100 sessies/100 gebruikers =

1 sessie per gebruiker
200 sessies/100 gebruikers =

2 sessies per gebruiker
300 sessies/100 gebruikers =

3 sessies per gebruiker

U kunt conversies (transacties, behaalde doelen), opbrengst en gedrag (sessies, sessieduur, app-weergaven) onderzoeken.

Statistieken

Gebruik de menu's met statistische gegevens om te kiezen welke statistieken u in het rapport wilt vergelijken.

Menu's waarin u vergelijkende statistieken kunt selecteren

Beschikbare statistieken

In het rapport zijn de volgende statistieken beschikbaar:

 • App-weergaven per gebruiker (LTV)
 • Behaalde doelen per gebruiker (LTV)
 • Paginaweergaven per gebruiker (LTV)
 • Opbrengst per gebruiker (LTV)
 • Sessieduur per gebruiker (LTV)
 • Sessies per gebruiker (LTV)
 • Transacties per gebruiker (LTV)

Inzicht in de statistieken in diagrammen en tabellen

Diagram

In het diagram ziet u de lifetime value per gebruiker voor de statistieken binnen een periode van 90 dagen, in intervallen van dagen, weken of maanden. Als u bijvoorbeeld met de statistiek 'App-weergaven per gebruiker (LTV)' werkt, is het gemiddelde aantal weergaven in week 1 wellicht 16, in week 3 wellicht 22 en in week 10 wellicht 35.

Diagram met cumulatieve statistische waarden in de loop van de tijd

Tabel

In de tabel worden de statistieken weergegeven op basis van de dimensie die u kiest (in het voorbeeld hieronder is dit 'Acquisitiekanaal').

De tabel toont het aantal gebruikers dat u tijdens de acquisitieperiode heeft geworven, samen met twee aanvullende aspecten van de statistiek die u voor het rapport heeft geselecteerd, bijvoorbeeld:

 • 'App-weergaven per gebruiker (LTV)': het gemiddelde aantal app-weergaven per gebruiker gedurende de levensduur
 • 'App-weergaven (LTV)': het totale aantal app-weergaven voor alle gebruikers gedurende de levensduur
Weergave van statistische waarden in een tabel

Dimensies

Gebruik het menu Dimensies om de context te selecteren waarin u uw statistische waarden wilt onderzoeken.

Het geopende menu Dimensies

Als u bijvoorbeeld naar Sessies per gebruiker (LTV) kijkt, wilt u wellicht weten welk kanaal het hoogste aantal sessies per gebruiker heeft opgeleverd.

(Dit rapport maakt gebruik van standaardkanaaldefinities van Analytics en koppelt gebruikers aan hun acquisitiekanalen.)

Als u naar Opbrengst per gebruiker (LTV) kijkt, wilt u wellicht inzicht krijgen in welk medium verantwoordelijk is voor de acquisitie van gebruikers met de hoogste gemiddelde opbrengst.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?