Kopējā vērtība

Novērtējiet dažādos kanālos iegūtu lietotāju kopējo vērtību.

Pārskats “Kopējā vērtība” ļauj jums izprast, cik vērtīgi jūsu uzņēmumam ir dažādi lietotāji, pamatojoties uz kopējo veiktspēju. Piemēram, varat skatīt to lietotāju kopējo vērtību, kurus ieguvāt, izmantojot e-pasta kampaņu vai apmaksāto meklēšanu. Pamatojoties uz šo informāciju, varat izlemt, kā efektīvi izmantot mārketinga resursus šādu lietotāju iegūšanai.

Tāpat varat salīdzināt ar dažādām metodēm iegūtu lietotāju kopējās vērtības. Piemēram, varat salīdzināt lietotājus, kuri iegūti, izmantojot dabisko meklēšanu, ar tiem lietotājiem, kuri iegūti sociālajos tīklos, vai salīdzināt sociālajos tīklos iegūtos lietotājus ar tiem lietotājiem, kuri iegūti, izmantojot e-pasta kampaņu. Varat noteikt, kuru metodi labāk izmantot, lai iegūtu lietotājus ar augstāku vērtību.

Šajā rakstā ietvertās tēmas

 

Kopējās vērtības datu skatīšana

Lai atvērtu pārskatu “Kopējā vērtība”, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Pārejiet uz savu skatu.
 3. Atveriet sadaļu Pārskati.
 4. Atlasiet vienumu Auditorija > Kopējā vērtība.

Kopējās vērtības dati ir pieejami visos Analytics kontos. Izsekošanas kodā nav jāievieš nekādas izmaiņas.

Kopējās vērtības dati tiek apkopoti par lietotājiem, kurus piesaistījāt noteiktajā iegūšanas datumu diapazonā. Dati nav interpretējami kā prognoze.

Šis pārskats ir pieejams lietotņu un tīmekļa skatos.

Tīmekļa skata dati ir pieejami kopš 2017. gada 1. marta.

Laika elementi

Pārskatā “Kopējā vērtība” ir divi laika elementi.

Iegūšanas datumu diapazons: iestatiet datumu diapazonu, kurā ieguvāt lietotājus. Piemērs: iespējams, jūs vēlaties izpētīt datus par lietotājiem, kas tika iegūti vienas dienas kampaņas laikā vai nedēļu garā kampaņā no 18. decembra līdz 24. decembrim. Izmantojot šo iestatījumu, tiek izveidota kohorta, kuru pētīsiet pārskatā.

Diagrammas X ass: kopējo vērtību pašlaik var noteikt 90 dienām vai īsākam periodam. Diagrammas X ass tiek iedalīta mazākās šī 90 dienu perioda vienībās (diena, nedēļa, mēnesis), sākot ar iegūšanas datumu. Tas var būt jebkurš datums iegūšanas datumu diapazonā. Diagrammā tiek parādīts, kā lietotāja darbības laikā mainās kumulatīvās metrikas vērtības.

Diagramma: lietotnes skatījumi un mērķa izpildes gadījumi katram lietotājam

Metrikas aprēķināšana

Šajā pārskatā dati tiek rādīti kā kumulatīvā vidējā vērtība vienam lietotājam jūsu izmantotajā laika vienībā (dienā, nedēļā vai mēnesī). Piemēram, ja vēlaties novērtēt sesijas vienam lietotājam dienā, pārskatā tiek rādīta viena vērtība dienā, ar kuru tiek apzīmēts vidējais viena lietotāja sesiju skaits.

Kopējā vērtība tiek aprēķināta, dalot metrikas vērtības kumulatīvo summu ar to lietotāju kopskaitu, kuri iegūti iegūšanas datumu diapazonā. Piemēram, ja iegūšanas datumu diapazonā esat ieguvis 100 lietotāju, sesiju skaits katram lietotājam tiek aprēķināts, kā parādīts tālāk.

Galvene 0. diena 1. diena 2. diena
Kumulatīvais sesiju skaits dienā 100 200 300
Viena lietotāja sesijas 100 sesiju / 100 lietotāju =

1 sesija vienam lietotājam
200 sesiju / 100 lietotāju =

2 sesijas vienam lietotājam
300 sesiju / 100 lietotāju =

3 sesijas vienam lietotājam

Varat izpētīt reklāmguvumus (darījumus, mērķa izpildes gadījumus), ieņēmumus un rīcību (sesijas, sesiju ilgumu, lietotnes skatījumus).

Metrika

Metrikas izvēlnes varat izmantot, lai atlasītu metrikas datus, ko vēlaties salīdzināt pārskatā.

Izvēlnes salīdzinājuma metriku atlasei

Pieejamā metrika

Pārskatā ir pieejami tālāk minētie metrikas veidi.

 • lietotnes skatījumi katram lietotājam (KV);
 • mērķa izpildes katram lietotājam (KV);
 • lapu skatījumi katram lietotājam (KV);
 • ieņēmumi katram lietotājam (KV);
 • sesijas ilgums katram lietotājam (KV);
 • sesiju skaits katram lietotājam (KV);
 • darījumi katram lietotājam (KV).

Metrikas dati diagrammās un tabulās

Diagramma

Diagrammā tiek parādīta viena lietotāja kopējā vērtība attiecīgajā metrikā 90 dienu periodā dienas, nedēļas vai mēneša vienībās. Piemēram, ja strādājat ar metriku Lietotnes skatījumi katram lietotājam (KV), vidējais skatījumu skaits 1. nedēļā varētu būt 16, 3. nedēļā tas varētu būt 22 un 10. nedēļā tas varētu sasniegt 35 skatījumus.

Diagramma: kumulatīvās metrikas vērtības laika gaitā

Tabula

Metrikas dati tabulā tiek izvietoti atkarībā no jūsu izvēlētās kategorijas. Tālāk sniegtajā piemērā šī kategorija ir iegūšanas kanāls.

Tabulā ir iekļauts to lietotāju skaits, kurus esat ieguvis iegūšanas datumu diapazonā, kā arī vēl divi pārskatam atlasītās metrikas aspekti, piemēram:

 • lietotnes skatījumi katram lietotājam (LTV) — vidējais lietotnes skatījumu skaits vienam lietotājam visā periodā;
 • lietotnes skatījumi (KV) — lietotnes skatījumu kopskaits visiem lietotājiem visā periodā.
Metrikas vērtību attēlojums tabulā

Kategorijas

Izmantojiet izvēlni Kategorijas, lai atlasītu kontekstu, kādā vēlaties izpētīt metrikas vērtības.

Atvērta kategoriju izvēlne

Piemēram, ja vēlaties izpētīt metriku Sesiju skaits katram lietotājam (KV), ieteicams noskaidrot, kurā kanālā tika iegūts lielākais sesiju skaits katram lietotājam.

(Šajā pārskatā tiek izmantotas pakalpojuma Analytics noklusējuma kanālu definīcijas, un lietotāji tiek saistīti ar iegūšanas kanāliem.)

Ja vēlaties izpētīt metriku Ieņēmumi katram lietotājam (KV), ieteicams izprast, kurā vidē ir iegūti lietotāji ar vislielākajiem vidējiem ieņēmumiem.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?