Elinkaariarvo

Voit mitata eri kanavien kautta hankittujen käyttäjien elinkaariarvoja.

Elinkaariarvoraportti antaa tietoa elinkaarikehityksestä ja auttaa ymmärtämään, miten arvokkaita eri käyttäjät ovat yrityksellesi. Näet esimerkiksi sähköpostitse tai maksullisen haun kautta hankkimiesi käyttäjien elinkaariarvot. Näiden tietojen avulla pystyt määrittämään markkinointiresurssien käytön mahdollisimman tehokkaalla tavalla kyseisten käyttäjien tavoittamiseksi.

Voit myös vertailla eri keinoin hankittujen käyttäjien elinkaariarvoja. Vertaamalla esimerkiksi maksuttoman haun kautta hankittuja käyttäjiä somen kautta hankittuihin käyttäjiin tai somen kautta hankittuja käyttäjiä sähköpostitse hankittuihin käyttäjiin voit selvittää, mikä kanava tuo arvokkaimpia käyttäjiä.

Tässä artikkelissa:

 

Elinkaariarvotietojen tarkastelu

Elinkaariarvoraportin avaaminen:

 1. Kirjaudu Google Analyticsiin.
 2. Siirry näkymääsi.
 3. Avaa Raportit.
 4. Valitse Yleisö > Elinkaariarvo.

Elinkaariarvotiedot ovat käytettävissä kaikilla Analytics-tileillä. Seurantakoodia ei tarvitse muuttaa.

Elinkaaridata on kumulatiivista dataa käyttäjistä, jotka on saatu käyttämälläsi hankinnan ajanjaksolla. Tätä dataa ei ole tarkoitettu ennusteiden tekemiseen.

Tämä raportti on käytettävissä sovellus- ja verkkonäkymissä.

Verkkonäkymiä koskeva data on 1.3.2017 jälkeiseltä ajalta.

Aikaelementit

Elinkaariarvoraportti sisältää kaksi aikaelementtiä.

Hankinnan ajanjakso: Määrittämällä tämän ajanjakson voit selvittää, millä ajanjaksolla olet hankkinut käyttäjiä. Voit esimerkiksi halutessasi tutkia tietoja, jotka liittyvät jouluaattona järjestämäsi yksipäiväisen kampanjan tai 18.–24.12. käynnissä olleen viikon kestäneen kampanjan aikana hankittuihin käyttäjiin. Tämä asetus määrittää kohortin, jota raportissa tutkitaan.

Kaavion X-akseli: Elinkaariarvoksi voidaan tällä hetkellä määrittää 90 päivää. Kaavion X-akseli on jaettu osiin (päivä, viikko, kuukausi) kyseisellä 90 päivän jaksolla. Jakso alkaa hankintapäivästä, joka voi sijoittua mihin tahansa hankinnan ajanjaksolla. Kaaviossa havainnollistetaan, miten kumulatiiviset tietoarvot muuttuvat käyttäjän elinkaaren aikana.

Sovelluksen näyttökerrat käyttäjää kohti- ja Tavoitteen toteutumiset käyttäjää kohti ‑kaaviot

Tietojen laskeminen

Tämä raportti sisältää tiedot kumulatiivisesta keskiarvosta käyttäjää kohti käyttämäsi aikamääreen (päivä, viikko, kuukausi) mukaan. Jos esimerkiksi arvioit Istunnot käyttäjää kohti -tietoa päiväkohtaisesti, raportti näyttää joka päivä yhden arvon, joka ilmaisee istuntojen keskimääräisen lukumäärän käyttäjää kohti.

Elinkaariarvo lasketaan jakamalla tietoarvon kumulatiivinen summa hankinnan ajanjakson aikana hankittujen käyttäjien kokonaismäärällä. Jos esimerkiksi hankit 100 uutta käyttäjää hankinnan ajanjakson aikana, Istunnot käyttäjää kohti -tieto lasketaan seuraavasti:

Otsikko Päivä 0 Päivä 1 Päivä 2
Kumulatiiviset istunnot päivää kohti 100 200 300
Istunnot käyttäjää kohti 100 istuntoa / 100 käyttäjää =

1 istunto käyttäjää kohti
200 istuntoa / 100 käyttäjää =

2 istuntoa käyttäjää kohti
300 istuntoa / 100 käyttäjää =

3 istuntoa käyttäjää kohti

Voit tutkia konversioita (tapahtumia, tavoitteen toteutumisia), tuloja ja käyttäytymistä (istuntoja, istunnon kestoa, sovelluksen katseluja).

Tiedot

Käyttämällä Tiedot-valikoita voit valita, mitä tietoja haluat vertailla raportissa.

Vertailutietojen valitsemiseen käytettävät valikot

Käytettävissä olevat tiedot

Seuraavat tiedot ovat käytettävissä raportissa:

 • Sovelluksen katselut käyttäjää kohti (elinkaariarvo)
 • Tavoitteen toteutumiset per käyttäjä (LTV)
 • Sivun katselut per käyttäjä (LTV)
 • Tulo per käyttäjä (LTV)
 • Istunnon kesto käyttäjää kohti (elinkaariarvo)
 • Istunnot käyttäjää kohti (elinkaariarvo)
 • Tapahtumat käyttäjää kohti (elinkaariarvo)

Kaavioiden ja taulukoiden tietojen ymmärtäminen

Kaavio

Kaavio ilmaisee tietojen käyttäjäkohtaisen elinkaariarvon 90 päivän ajalta joko päivä-, viikko- tai kuukausikohtaisesti. Jos seuraat esimerkiksi Sovelluksen katselut käyttäjää kohti (elinkaariarvo) ‑tietoa, viikolla 1 katseluiden keskimääräinen lukumäärä voisi olla 16, kun taas viikolla 3 se voisi olla 22 ja viikolla 10 jo 35.

Kumulatiivisten tietoarvojen kaavio koko elinkaaren aikana

Taulukko

Taulukon tiedot jaotellaan valitsemasi ulottuvuuden mukaan (alla olevassa esimerkissä Hankintakanava).

Taulukko sisältää hankinnan ajanjakson aikana hankittujen käyttäjien lukumäärän sekä kaksi raporttiin valitsemaasi tietoon liittyvää lisätietoa, kuten seuraavat:

 • Sovelluksen katselut käyttäjää kohti (elinkaariarvo): sovellusten katselujen keskiarvo käyttäjää kohti koko elinkaaren aikana.
 • Sovelluksen katselut (elinkaariarvo): kaikkien käyttäjien sovellusten katselujen kokonaismäärä koko elinkaaren aikana.
Tietoarvojen taulukkoesitys

Ulottuvuudet

Käyttämällä Ulottuvuudet-valikkoa voit valita kontekstin, jossa haluat tutkia tietoarvojasi.

Ulottuvuudet-valikon avaaminen

Jos esimerkiksi tarkastelet Istuntoja käyttäjää kohti (elinkaariarvo) ‑tietoa, haluat ehkä tietää, mikä kanava tuotti käyttäjäkohtaisesti suurimman määrän istuntoja.

(Tämä raportti käyttää Analyticsin kanavan oletusmäärityksiä ja liittää kunkin käyttäjän omaan hankintakanavaansa.)

Jos tarkastelet Tulot käyttäjää kohti (elinkaariarvo) ‑tietoa, haluat ehkä selvittää, minkä tulotavan avulla hankitaan suurimman keskimääräisen tulon käyttäjiä.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun