Levetidsværdi

Mål levetidsværdien for brugere, der er anskaffet gennem forskellige kanaler.

Rapporten Levetidsværdi giver dig mulighed for at forstå, hvor værdifulde forskellige brugere er for din virksomhed ud fra deres levetidspræstationer. Du kan eksempelvis se levetidsværdien for brugere, du har anskaffet gennem mail eller betalt søgning. Når du har adgang til disse oplysninger, kan du afgøre, hvor stor en del af dine marketingressourcer det er profitabelt at allokere mhp. anskaffelse af den pågældende type brugere.

Du kan også sammenligne levetidsværdier for brugere, der er anskaffet gennem forskellige metoder. Du kan eksempelvis sammenligne brugere, der er anskaffet gennem organisk søgning, med brugere, der er anskaffet gennem social interaktion, eller sammenligne social interaktion med e-mail for at se, hvilken metode der giver de mest værdifulde brugere.

I denne artikel:

 

Se data for Levetidsværdi

Sådan åbner du rapporten Levetidsværdi:

 1. Log ind på Google Analytics.
 2. Naviger til din visning.
 3. Åbn Rapporter.
 4. Vælg Målgruppe > Levetidsværdi.

Alle Analytics-konti indeholder data for Levetidsværdi. Du behøver ikke at ændre sporingskoden.

Data for Levetidsværdi er kumulative for brugere, der anskaffes i løbet af det datointerval for anskaffelser, som du bruger. Dataene er ikke tænkt som værende forudsigende.

Denne rapport er tilgængelig i app- og webvisninger.

Data til webvisninger er tilgængelige fra den 1. marts 2017 og frem.

Tidselementer

Rapporten Levetidsværdi indeholder to tidselementer.

Datointerval for anskaffelse: Angiv dette datointerval for at identificere det tidsrum, du har anskaffet brugere i. Hvis du eksempelvis er interesseret i at undersøge data for de brugere, der blev anskaffet, da du kørte en én-dags-kampagne på Black Friday eller en ugekampagne fra den 18. december til den 24. december, giver denne indstilling dig mulighed for at fastsætte den kohorte, du vil undersøge i rapporten.

Grafens x-akse: Levetidsværdier vises i øjeblikket for maksimalt 90 dage. Grafens x-akse er inddelt i intervaller (dag, uge, måned) for den pågældende90-dages periode. Første punkt er datoen for anskaffelse, der kan være når som helst inden for det angivne Datointerval for anskaffelse. Grafen illustrerer, hvordan de samlede metricværdier ændrer sig i løbet af brugerens levetid.

Graf over Appvisninger pr. bruger og Opnåelser af mål pr. bruger

Sådan beregnes metrics

Rapporten viser data som den samlede gennemsnitlige værdi pr. bruger i det tidsinterval, du anvender (dag, uge, måned). Hvis du eksempelvis evaluerer Sessioner pr. bruger på daglig basis, viser rapporten dig én værdi pr. dag, der repræsenterer det gennemsnitlige antal sessioner pr. bruger.

Levetidsværdien beregnes ved at dividere den samlede sum af metricværdien med det totale antal brugere, der blev anskaffet i løbet af datointervallet for anskaffelse. Hvis du eksempelvis anskaffede 100 brugere i løbet af datointervallet for anskaffelse, beregnes Sessioner pr. bruger som følger:

Overskrift Dag 0 Dag 1 Dag 2
Samlede antal sessioner pr. dag 100 200 300
Sessioner pr. bruger 100 sessioner/100 brugere =

1 session pr. bruger
200 sessioner/100 brugere =

2 sessioner pr. bruger
300 sessioner/100 brugere =

3 sessioner pr. bruger

Du kan undersøge konverteringer (transaktioner, opnåelser af mål), omsætning og adfærd (sessioner, sessionsvarighed, appvisninger).

Metrics

Brug Metric-menuerne til at vælge de metrics, du vil sammenligne i rapporten.

Menuer til at vælge sammenlignelige metrics

Tilgængelige metrics

Følgende metrics er tilgængelige i rapporten:

 • Appvisninger pr. bruger (LTV)
 • Opnåelser af mål pr. bruger (LTV)
 • Sidevisninger pr. bruger (LTV)
 • Omsætning pr. bruger (LTV)
 • Sessionsvarighed pr. bruger (LTV)
 • Sessioner pr. bruger (LTV)
 • Transaktioner pr. bruger (LTV)

Om metrics i grafer og tabeller

Graf

Grafen illustrerer levetidsværdien pr. bruger for de respektive metrics i intervaller på dage, uger eller måneder over en periode på 90 dage. Hvis du eksempelvis arbejder med metric'en Appvisninger pr. bruger (LTV), er det gennemsnitlige antal visninger måske 16 i løbet af Uge 1, 22 i løbet af Uge 3 og måske 35, når du når til Uge 10.

Graf over de samlede metricværdier over tid

Tabel

Metrics i tabellen distribueres af den dimension, du vælger (Anskaffelseskanal i nedenstående eksempel).

Tabellen indeholder det antal brugere, du anskaffede i løbet af datointervallet for anskaffelse, og to yderligere aspekter af den metric, du har valgt til rapporten. Det kan eksempelvis være:

 • Appvisninger pr. bruger (LTV): Det gennemsnitlige antal appvisninger pr. bruger i løbet af levetiden
 • Appvisninger (LTV): Det samlede antal appvisninger for alle brugere i løbet af levetiden
Metricværdier vist i tabelformat

Dimensioner

Brug menuen Dimensioner til at vælge, i hvilken kontekst du vil undersøge dine metricværdier.

Menuen Dimensioner i åbnet tilstand

Hvis du eksempelvis kigger på Sessioner pr. bruger (LTV), er du måske interesseret i at vide, hvilken kanal der har leveret det højeste antal sessioner pr. bruger.

(Rapporten bruger standardkanaldefinitionerne i Analytics og knytter brugere til deres anskaffelseskanaler).

Hvis du kigger på Omsætning pr. bruger (LTV), er du måske interesseret i at vide, hvilket medium der anskaffer brugere med den højeste gennemsnitlige omsætning.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?