Tento článek se týká služby Universal Analytics. Pokud používáte novou generaci služby Google Analytics, přečtěte v tomto centru nápovědy část věnovanou službám Google Analytics 4.

Celková hodnota

Měření celkové hodnoty uživatelů získaných prostřednictvím různých kanálů.

Přehled Celková hodnota vám umožňuje ujasnit si, jaký přínos mají různí uživatelé pro vaši firmu, na základě celkového výkonu během více návštěv. Můžete například zjistit celkovou hodnotu uživatelů získaných prostřednictvím e-mailu nebo placeného vyhledávání. Na základě těchto informací pak můžete rentabilně přidělit marketingové prostředky na akvizici těchto uživatelů.

Můžete také porovnávat celkové hodnoty uživatelů získaných různými metodami. Lze například porovnat uživatele získané prostřednictvím organického vyhledávání nebo e-mailu s uživateli získanými ze sociálních sítí a na základě toho zjistit, která metoda vám přináší cennější uživatele.

Obsah tohoto článku:

 

Zobrazení údajů o celkové hodnotě

Postup otevření přehledu Celková hodnota:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Přejděte k požadovanému výběru dat.
 3. Otevřete Přehledy.
 4. Vyberte možnost Publikum > Celková hodnota.

Údaje o celkové hodnotě jsou dostupné ve všech účtech Analytics. Měřicí kód není potřeba nijak měnit.

Údaje přehledu Celková hodnota jsou kumulativní pro uživatele získané během používaného období akvizice. Tyto údaje nejsou určeny pro vytváření předpovědí.

Tento přehled je k dispozici v zobrazeních v aplikacích a webových zobrazeních.

Údaje pro webová zobrazení jsou k dispozici od 1. března 2017.

Časové prvky

V přehledu Celková hodnota jsou dva časové prvky.

Období akvizice: Jeho nastavením určíte období, během kterého jste získávali uživatele. Řekněme například, že chcete zobrazit údaje o uživatelích, k jejichž akvizici došlo během vaší jednodenní kampaně spuštěné v den vypuknutí předvánoční nákupní horečky (tzv. černý pátek), popřípadě v rámci celotýdenní kampaně od 18. do 24. prosince. Tímto nastavením stanovíte kohortu, kterou budete v přehledu zkoumat.

Osa x v grafu: Celková hodnota je v současné době za období maximálně 90 dnů. Osa x grafu je rozdělena na přírůstky (dny, týdny, měsíce) tohoto 90denního období a začíná datem akvizice, k níž může dojít kdykoli během období akvizice. Graf znázorňuje, jak se kumulativní hodnota metriky během doby životnosti uživatele mění.

Graf počtu zobrazení aplikace na uživatele a počtu splnění cílů na uživatele

Způsob výpočtu metrik

Tento přehled prezentuje údaje jako kumulativní průměrnou hodnotu na uživatele za použitou časovou jednotku (den, týden, měsíc). Pokud například každý den vyhodnocujete počet návštěv na uživatele, v přehledu bude za každý den uvedena jedna hodnota, která představuje průměrný počet návštěv na uživatele.

Celková hodnota se vypočítá jako kumulativní součet hodnot metriky vydělený celkovým počtem uživatelů získaných za dané období akvizice. Jestliže jste během období akvizice získali například 100 uživatelů, počet návštěv na uživatele se vypočítá takto:

Záhlaví 0. den 1. den 2. den
Kumulativní počet návštěv za den 100 200 300
Počet návštěv na uživatele 100 návštěv / 100 uživatelů

1 návštěva na uživatele
200 návštěv / 100 uživatelů

2 návštěvy na uživatele
300 návštěv / 100 uživatelů

3 návštěvy na uživatele

Můžete zkoumat konverze (transakce, splnění cílů), tržby a chování (počet návštěv, dobu trvání návštěvy, zobrazení aplikací).

Metriky

Metriky, které chcete v přehledu porovnávat, zvolíte pomocí nabídek metrik.

Nabídky pro výběr srovnávacích metrik

Dostupné metriky

V přehledu jsou k dispozici následující metriky:

 • Zobrazení aplikací na uživatele (LTV)
 • Počet splnění cílů na uživatele (LTV)
 • Počet zobrazení stránek na uživatele (LTV)
 • Tržby na uživatele (LTV)
 • Doba trvání návštěvy na uživatele (LTV)
 • Počet návštěv na uživatele (LTV)
 • Transakce na uživatele (LTV)

Metriky v grafech a tabulkách

Graf

Graf znázorňuje celkovou hodnotu dané metriky na uživatele za období 90 dnů, a to po dnech, týdnech nebo měsících. Pokud například používáte metriku Zobrazení aplikací na uživatele (LTV), může být průměrný počet zobrazení v prvním týdnu 16, ve třetím 22 a v desátém může dosáhnout 35.

Graf kumulativních hodnot metriky v čase

Tabulka

Metriky v tabulce jsou rozděleny podle dimenze, kterou zvolíte (v níže uvedeném příkladu je to Kanál akvizice).

Tabulka obsahuje počet uživatelů, který jste v průběhu období akvizice získali, a další dva aspekty metriky, kterou jste pro přehled zvolili. Příklad:

 • Zobrazení aplikací na uživatele (LTV): průměrný počet zobrazení aplikací na uživatele za dobu životnosti
 • Zobrazení aplikací (LTV): celkový počet zobrazení aplikací u všech uživatelů za dobu životnosti
Tabulkové vyjádření hodnot metriky

Dimenze

V nabídce Dimenze můžete vybrat kontext, ve kterém chcete hodnoty metriky zkoumat.

Otevřená nabídka Dimenze

Když si například prohlížíte Počet návštěv na uživatele (LTV), můžete zjistit, který kanál jich přinesl nejvíce.

(Tento přehled používá výchozí definice kanálů v Analytics a spojuje uživatele s kanály, jejichž prostřednictvím byli získáni.)

Když se podíváte na Tržby na uživatele (LTV), můžete zjistit, které médium získává uživatele s nejvyššími průměrnými tržbami.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false