Egendefinerte trakter

Visualiser og analysér kundenes bevegelsesmønstre.

Når du skal optimalisere resultatene på nettstedet ditt, er det avgjørende at du forstår oppgavefullføring og forlatte oppgaver. Tenk på de viktigste atferdsberegningene: målkonverteringsfrekvens, fluktfrekvens og klikkfrekvens. Alle disse målene er basert på at du sammenligner antall personer som begynte på en oppgave, og antall personer som fullførte oppgaven.

Med egendefinerte trakter kan du visualisere brukernes bevegelser når de skal fullføre en oppgave, og raskt se hvor godt eller dårlig de lykkes med hvert stadium. På grunnlag av denne informasjonen kan du forbedre nettstedet ditt og redusere antallet ineffektive eller forlatte kundeinteraksjoner. Du kan også opprette remarketingmålgrupper og skape nytt engasjement hos brukere som forlater traktene.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.
Denne funksjonen er foreløpig utgitt i betaversjon.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Slik fungerer egendefinerte trakter

Egendefinerte trakter vises som en fane i en egendefinert rapport. En egendefinert trakt består av ett eller flere «trinn». Hvert trinn defineres med dimensjonsbaserte regler der du kan angi om stadiet skal inkludere eller ekskludere treff som samsvarer med en bestemt verdi. Du kan bruke en hvilken som helst dimensjon i Analytics i regler for egendefinerte trakter.

Med egendefinerte trakter får du se et diagram som inneholder antallet brukere som fullførte og ikke fullførte hvert av de definerte stadiene. Du ser umiddelbart hvilke stadier i trakten som fikk de beste og de dårligste resultatene med tanke på antall brukere eller økter som fullførte den overordnede oppgaven. Med egendefinerte trakter kan det bli enklere å forbedre disse tallene.

Nærmere bestemt kan du:

 • opprette et segment av brukere som fullførte eller ikke fullførte et bestemt stadium i trakten, og deretter bruke dette segmentet i andre rapporter. Med disse rapportene kan du utføre ytterligere analyser og få innsikt i hva som førte til at brukeren lyktes eller mislyktes med stadiet.
 • skape nytt engasjement hos brukere som ikke fullførte en oppgave, ved å opprette en remarketingmålgruppe for målretting mot dette brukersegmentet.

Opprett egendefinerte trakter

Egendefinerte trakter er bare tilgjengelige for 360-områder.

Egendefinerte trakter vises som en fane i egendefinerte rapporter. Slik ser du de egendefinerte rapportene dine:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Naviger til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Klikk på Egendefinert > +Ny egendefinert rapport.
 5. Velg Trakt-fanen.

Under Oppretting og administrasjon av egendefinerte rapporter finner du generell informasjon om hvordan du oppretter, redigerer og deler egendefinerte rapporter.

Konfigurasjonsalternativer for egendefinerte trakter

Grunnleggende alternativer

Analysetype: Egendefinerte trakter har brukeromfang som standard. Dette betyr at stadiene i trakten er underlagt brukeratferd over flere økter (hvis dette er mulig). Du kan begrense en trakt til øktomfang ved å velge Alle stadiene må forekomme i løpet av én økt.

Traktregler: Du definerer suksesskriteriene for et stadium ved hjelp av regler. Du kan definere opptil fem stadier per egendefinerte trakt og opptil fem regler for hvert stadium.

 • Klikk på +legg til et filter for å legge til en ny regel.
 • Klikk på +legg til et stadium for å legge til et nytt stadium.

Velg dimensjonene du ønsker å bruke for å definere stadiet, på rullegardinmenyen for dimensjoner. Du kan bruke alle dimensjonene som er tilgjengelige i Analytics, også egendefinerte dimensjoner og variabler. Reglene kan være inkluderende eller ekskluderende, og du kan angi at samsvaret med verdiene du oppgir, må være eksakt eller i henhold til et regulært uttrykk.

Eksempel på en regel

Hvis du vil velge alle brukere som begynte på startsiden, lager du følgende regel: Inkluder Landingsside Eksakt /home.html

Hvis du tar med flere regler for et stadium, må alle reglene være oppfylt for at stadiet skal regnes som vellykket (dvs. at reglene føyes sammen med logisk «OG»).

Avanserte alternativer

Trakttype: En egendefinert trakt er som standard «lukket». Dette betyr at en bruker bare regnes som en del av trakten dersom vedkommende ankommer et stadium fra begynnelsen av trakten. Hvis du ønsker at brukerne skal kunne komme inn i trakten på et hvilket som helst stadium, endrer du Trakttype til «Åpen».

Du kan bare endre trakttypen for øktbaserte trakter. En egendefinert trakt med brukeromfang må med andre ord være lukket.

Beregning: Som standard vises antall brukere som fullfører / ikke fullfører hvert stadium i en egendefinert trakt. Du kan bytte til visning av antall økter i stedet. sessions, instead.

Du kan bare endre beregningen for øktbaserte trakter. For en egendefinert trakt med brukeromfang kan det med andre ord bare vises antall brukere.

Det påfølgende stadiet skal komme: Hvis trakten din inneholder mer enn ett stadium, har rekkefølgen på stadiene noe å si. Med Det påfølgende stadiet skal komme-alternativet bestemmer du hvordan brukerens bevegelser gjennom stadiene i den egendefinerte trakten skal evalueres. Du har følgende alternativer:

 • Når som helst etter et stadium. Brukerne kan utføre mellomliggende trinn mellom stadiene. Disse trinnene trenger ikke være del av den egendefinerte trakten.

  Eksempel

  Du har definert en egendefinert trakt som består av to stadier: Side A og Side B. Hvis du velger Når som helst etter et stadium-alternativet, og en bruker besøker Side A, så Side X og deretter Side B, telles dette som at begge stadiene i trakten er fullført.

  Husk: Med Trakttype-alternativet avgjør du om brukeren må begynne på første stadium i trakten (lukket trakt) eller kan begynne på et hvilket som helst påfølgende stadium (åpen trakt).
 • Umiddelbart etter et stadium. Brukerne er bare en del av trakten hvis de ankommer et stadium direkte fra det foregående trinnet.

  Eksempel

  Du har definert en egendefinert trakt som består av to stadier: Side A og Side B. Hvis du velger Umiddelbart etter et stadium-alternativet, og en bruker besøker Side A, så Side X og deretter Side B, telles dette som at bare det første stadiet i trakten er fullført. Selv om vedkommende senere besøkte Side B, regnes omveien via Side X som at trakten ble avbrutt etter Side A.

 • La meg bestemme for hvert enkelt stadium. Alternativene ovenfor gjelder trakten som helhet. Hvis du ønsker å tilpasse hvert stadium, velger du dette alternativet. Du kan deretter velge hvilken atferd du ønsker, med ... etterfølges av-rullegardinmenyen som vises nederst i hvert stadium i trakten.

Traktanalyse

Diagrammet for den egendefinerte trakten viser hvert stadium i trakten og antall brukere som har fullført stadiet og gått videre, og antall brukere som ikke fullførte stadiet og avbrøt trakten. I dette diagrammet ser du raskt om et bestemt stadium får dårlige resultater og må undersøkes nærmere.

Datoperiode for trakter

Egendefinerte trakter er tilbakevirkende. Det vil si at du bruker dem på data som allerede er samlet inn og behandlet. Bruk Datoperiode-kontrollene i rapporten hvis du vil se på forskjellige datoperioder.

Finn ut mer om datoperioder.

Bruk et segment

Du kan bruke ett enkelt segment på en egendefinert trakt. Dette segmentet fungerer som et filter for det første stadiet i trakten.

Finn ut mer om segmenter.

Trakthandlinger

Med egendefinerte trakter kan du bruke informasjonen du avdekker ved hjelp av trakten, på to forskjellige måter:

Opprett segmenter

Klikk på et hvilket som helst fullført eller ikke fullført stadium i diagrammet med egendefinerte trakter hvis du vil opprette et nytt segment basert på kriteriene for det aktuelle stadiet. Deretter kan du bruke dette segmentet i hele Analytics for å få en bedre forståelse av årsakene til atferden på stadiet du valgte.

Opprett remarketingmålgrupper

Klikk på et hvilket som helst fullført eller ikke fullført stadium i diagrammet med egendefinerte trakter hvis du vil opprette en remarketingmålgruppe med brukere som ikke fullførte det aktuelle stadiet. Deretter kan du kjøre en remarketingkampanje i Google Ads målrettet mot disse brukerne.

Du må ha redigeringstillatelseområdenivå for å kunne opprette remarketingmålgrupper.

Finn ut mer om remarketingmålgrupper i Google Analytics.

Begrensninger og forbehold for egendefinerte trakter

 • Egendefinerte trakter er bare tilgjengelige for 360-brukere.
 • En egendefinert trakt kan bestå av opptil fem stadier.
 • Hvert stadium kan ha opptil fem regler.
 • Du kan bare bruke ett segment for en egendefinert trakt.
 • De samme prøvetakingsreglene gjelder for egendefinerte trakter som for andre rapporter.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt