Pielāgotas piltuves

Vizualizējiet un analizējiet klientu veiktās darbības.

Optimizējot vietnes veiktspēju, ir ļoti svarīgi izprast darbību pabeigšanas un atmešanas tendences. Šie ir vissvarīgākie metrikas veidi, kas raksturo lietotāju rīcību: mērķa reklāmguvumu rādītājs, atlēcienu līmenis un vidējais klikšķu skaits. Visu iepriekš minēto metrikas veidu pamatā ir to lietotāju skaita, kas sākuši veikt noteiktu darbību, salīdzinājums ar to lietotāju skaitu, kas pabeiguši konkrēto darbību.

Izmantojot pielāgotas piltuves, varat vizualizēt darbības, ko lietotāji veic, lai pabeigtu noteiktu uzdevumu, un uzskatāmi redzēt, cik veiksmīga vai neveiksmīga ir katra darbība. Ņemot vērā šo informāciju, varat rīkoties, lai uzlabotu savu vietni un samazinātu to gadījumu skaitu, kad lietotājiem neizdodas pabeigt noteiktas darbības vai viņi pamet vietni. Varat arī izveidot atkārtota mārketinga auditorijas, lai atkārtoti piesaistītu lietotājus, kuri ir ceļā uz pirkumiem, taču nepabeidz tos.

Šī funkcija ir pieejama tikai pakalpojumā Analytics 360, kas ir daļa no produktu komplekta Google Marketing Platform.
Uzzināt vairāk par Google Marketing Platform.
Šī funkcija šobrīd ir izlaista kā Beta funkcija.
Šajā rakstā iekļautās tēmas

Kā darbojas pielāgotās piltuves

Pielāgotās piltuves ir cilne pielāgotos pārskatos. Pielāgota piltuve sastāv no viena vai vairākiem posmiem. Katrs posms tiek definēts, izmantojot kārtulas, kuru pamatā ir kategorijas. Tādējādi varat norādīt, vai posmā jāietver vai jāizslēdz noteiktai vērtībai atbilstoši trāpījumi. Pielāgotās piltuves kārtulai varat izmantot jebkuru Analytics kategoriju.

Pielāgotās piltuves tiek attēlotas kā diagrammas, kurās norādīts to lietotāju skaits, kuri pabeidza katru no definētajiem posmiem, un to lietotāju skaits, kuri tos nepabeidza. Jūs acumirklī varat redzēt, kuri piltuves posmi ir visveiksmīgākie vai visneveiksmīgākie, ņemot vērā to, cik lietotāju pabeidza konkrēto darbību vai cik sesijās tā tika pabeigta. Izmantojot pielāgotās piltuves, jums būs vieglāk koncentrēties uz šo rādītāju uzlabošanu.

Tālāk minēti konkrēti piemēri tam, kā varat rīkoties.

 • Izveidojiet to lietotāju segmentu, kuri pabeidza vai nepabeidza noteiktu piltuves posmu, un pēc tam izmantojiet šo segmentu citos pārskatos. Izmantojiet šos pārskatus detalizētai analīzei, lai saprastu, kas veicināja vai kavēja šī posma darbību veikšanu.
 • Atkārtoti piesaistiet lietotājus, kuri nepabeidza kādu noteiktu darbību. Izveidojiet atkārtota mārketinga auditoriju, kas ietver šo lietotāju segmentu.

Pielāgoto piltuvju izveide

Pielāgotas piltuves ir pieejamas tikai versijas 360 īpašumiem.

Pielāgotās piltuves pielāgotajos pārskatos tiek attēlotas kā cilnes. Lai skatītu pielāgotās piltuves, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Pārejiet uz vajadzīgo skatu.
 3. Atveriet sadaļu Pārskati.
 4. Noklikšķiniet uz Pielāgošana > +Jauns pielāgots pārskats.
 5. Atlasiet cilni Piltuve.

Izlasiet rakstu Pielāgotu pārskatu veidošana un pārvaldība, lai uzzinātu, kā izveidot, rediģēt un kopīgot pielāgotus pārskatus.

Pielāgotu piltuvju konfigurācijas iespējas

Pamatiespējas

Analīzes veids: pielāgotas piltuves pēc noklusējuma ir vērstas uz lietotāju darbībām. Tas nozīmē, ka attiecīgās piltuves posmos tiek analizētas lietotāju darbības sesiju laikā (ja iespējams). Varat ierobežot pielāgotas piltuves tvērumu līdz vienai sesijai, atlasot Visiem posmiem ir jābūt vienā sesijā.

Piltuvju kārtulas: kārtulas nosaka veiksmes kritērijus vienā posmā. Vienā pielāgotā piltuvē varat noteikt ne vairāk par 5 posmiem, un katram posmam var būt ne vairāk par 5 kārtulām.

 • Lai pievienotu jaunu kārtulu, noklikšķiniet uz + Pievienot filtru.
 • Lai pievienotu jaunu posmu, noklikšķiniet uz + Pievienot posmu.

Izmantojiet kategoriju nolaižamo izvēlni, lai atlasītu kategorijas attiecīgā posma definēšanai. Varat izmantot jebkuru Analytics kategoriju, tostarp pielāgotas kategorijas un pielāgotus mainīgos. Kārtulas var būt ietverošas vai izslēdzošas, un varat norādīt precīzas atbilstības vērtības vai izmantot regulāro izteiksmi.

Kārtulas piemērs

Lai atlasītu lietotājus, kuri sesiju sāka jūsu vietnes sākumlapā, izveidojiet šādu kārtulu: Ietvert Galvenā lapa Precīzi /home.html

Vienā posmā ietverot vairākas kārtulas, tām visām ir jābūt izpildītām, lai posms tiktu uzskatīts par veiksmīgu (citiem vārdiem, kārtulas tiek lietotas, izmantojot loģisko operatoru UN).

Papildiespējas

Piltuves veids: pielāgotas piltuves pēc noklusējuma ir slēgtas. Tas nozīmē, ka lietotāji tiek ietverti piltuvē tikai tad, ja sākuši posmu no piltuves sākuma. Ja vēlaties, lai lietotāji tiktu ietverti piltuvē no jebkura posma, mainiet piltuves veidu uz “Atvērta”.

Piltuves veidu var mainīt tikai uz sesijām balstītām piltuvēm. Citiem vārdiem, uz lietotājiem balstītām pielāgotām piltuvēm ir jābūt slēgtām.

Metrika: pielāgotās piltuvēs pēc noklusējuma tiek attēlots to lietotāju skaits, kuri ir/nav pabeiguši katru posmu. Tā vietā varat attēlot sesiju skaitu.

Metriku var mainīt tikai uz sesijām balstītām piltuvēm. Citiem vārdiem, uz lietotājiem balstītās pielāgotās piltuvēs var attēlot tikai lietotāju skaitu.

Turpinās ar nākamo posmu. Ja piltuvē ir vairāki posmi, būtiska ir to definēšanas secība. Opcija Turpinās ar nākamo posmu nosaka, kā pielāgotajā piltuvē tiek novērtētas jūsu lietotāju veiktās darbības posmos. Tālāk ir aprakstītas pieejamās iespējas.

 • Jebkurā laikā pēc posma. Starp posmiem lietotāji var veikt vēl citas darbības. Šīm darbībām nav jābūt ietvertām pielāgotajā piltuvē.

  Piemērs

  Jūs esat definējis pielāgoto piltuvi, kurai ir divi posmi: lapa A un lapa B. Ja ir atlasīta opcija Jebkurā laikā pēc posma, lietotājs, kurš ir apmeklējis lapu A, pēc tam lapu X un pēc tam lapu B, tiek uzskatīts par lietotāju, kas pabeidzis abus piltuves posmus.

  Ņemiet vērā, ka ar opciju Piltuves veids tiek noteikts, vai lietotājiem ir jāsāk piltuve pirmajā posmā (slēgta piltuve) vai jebkurā no nākamajiem posmiem (atvērta piltuve).
 • Uzreiz pēc posma. Lietotāji tiek ietverti piltuvē, ja tie secīgi veic darbības secīgos posmos.

  Piemērs

  Jūs esat definējis pielāgotu piltuvi, kurai ir divi posmi: lapa A un lapa B. Ja ir atlasīta opcija Uzreiz pēc posma, lietotājs, kurš ir apmeklējis lapu A, pēc tam lapu X un pēc tam lapu B, tiek uzskatīts par lietotāju, kas pabeidzis tikai pirmo piltuves posmu. Kaut arī lietotājs pēc tam apmeklēja lapu B, lapas X apmeklējums tiek skaitīts kā lapas A pamešana.

 • Noteikt katram posmam atsevišķi. Tālāk norādītās opcijas attiecas uz visu piltuvi. Ja vēlaties pielāgot katru posmu, atlasiet šo opciju. Pēc tam varat atlasīt vēlamās darbības, izmantojot nolaižamo izvēlni ...nākamā darbība, kas būs redzama katra piltuves posma apakšdaļā.

Piltuves analīze

Pielāgotas piltuves diagrammā ir attēlots katrs piltuves posms un to lietotāju skaits, kuri ir pabeidza attiecīgo posmu un turpināja veikt darbības, kā arī to lietotāju skaits, kuri nepabeidza posmu un pameta vietni. Izmantojot diagrammu, varat uzreiz noteikt, vai posms ir veiksmīgs un vai tam nepieciešama detalizēta izpēte.

Piltuves datumu diapazons

Pielāgotās piltuves ir ar atpakaļejošu datumu — tas nozīmē, ka tās tiek lietotas datiem, kas jau ir apkopoti un apstrādāti. Lai pārskatā apskatītu dažādus datumu diapazonus, izmantojiet iespēju Datumu diapazons.

Uzziniet vairāk par datumu diapazoniem.

Segmenta izmantošana

Pielāgotai piltuvei var izmantot vienu segmentu. Šis segments darbojas kā filtrs pirmajam piltuves posmam.

Uzziniet vairāk par segmentiem.

Piltuvju darbības

Pielāgotajās piltuvēs sniegto informāciju varat izmantot divos efektīvos veidos.

Segmentu izveide

Pielāgoto piltuvju diagrammā noklikšķiniet uz jebkura pabeigtā vai nepabeigtā posma, lai izveidotu jaunu segmentu, kura pamatā būs šī posma kritēriji. Pēc tam varat lietot šo segmentu visā Analytics kontā, lai labāk saprastu, kas izraisīja attiecīgajā posmā vērojamo rīcību.

Atkārtotā mārketinga auditoriju izveide

Pielāgoto piltuvju diagrammā noklikšķiniet uz jebkura pabeigta vai nepabeigta posma, lai izveidotu atkārtota mārketinga auditoriju, kas ietver lietotājus, kuri pabeidza vai nepabeidza posmu. Pēc tam programmā Google Ads varat sākt atkārtota mārketinga kampaņu, lai piesaistītu šos lietotājus.

Lai veidotu atkārtota mārketinga auditorijas, jums ir nepieciešama rediģēšanas atļauja īpašuma līmenī.

Uzziniet vairāk par atkārtotā mārketinga auditorijām pakalpojumā Analytics.

Pielāgoto piltuvju ierobežojumi un brīdinājumi

 • Pielāgoto piltuvju funkcija ir pieejama tikai versijā 360.
 • Pielāgotajā piltuvē var būt ne vairāk par pieciem posmiem.
 • Katrā posmā var būt ne vairāk par 5 kārtulām.
 • Pielāgotai piltuvei var izmantot tikai vienu segmentu.
 • Pielāgotajām piltuvēm tiek lietotas tādas pašas datu izgūšanas kārtulas kā citos pielāgotos pārskatos.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?