Tinkinti kanalai

Vizualizuokite ir analizuokite klientų kelius.

Norint optimizuoti svetainės našumą, reikia suprasti, kodėl užduotys užbaigiamos arba jų atsisakoma. Atkreipkite dėmesį į svarbiausią elgesio metriką: tikslo konversijos rodiklį, atmetimo rodiklį ir paspaudimų rodiklį. Visi šie rodikliai apskaičiuojami palyginant užduotį pradėjusių ir ją užbaigusių žmonių skaičių.

Naudodami tinkintus kanalus galite vizualizuoti veiksmus, kuriuos naudotojai atlieka vykdydami užduotį, ir iš karto matyti, ar jiems pavyksta atlikti kiekvieną veiksmą. Pagal šią informaciją galite patobulinti svetainę ir panaikinti neefektyvius ar atmestus klientų kelius. Taip pat galite kurti pakartotinės rinkodaros auditorijas, kad iš naujo pritrauktumėte naudotojus, kurie palieka kanalus.

Ši funkcija pasiekiama tik „Analytics 360“, kuri priklauso „Google Marketing Platform“.
Sužinokite daugiau apie „Google Marketing Platform“.
Ši funkcija šiuo metu išleista kaip beta funkcija.
Šiame straipsnyje

Kaip veikia tinkinti kanalai

Tinkintoje ataskaitoje yra tinkintų kanalų skirtukas. Tinkintą kanalą sudaro vienas ar daugiau etapų. Kiekvienas etapas apibrėžiamas naudojant pagal aspektus sukurtas taisykles, kurias naudodami galite nurodyti, ar konkrečią vertę atitinkantys įvykiai turėtų būti įtraukti į įvykį, ar juos reikėtų iš jo išskirti. „Analytics“ tinkinto kanalo taisyklėje galite naudoti bet kurį aspektą.

Tinkintų kanalų ataskaitoje pateikta diagrama, kurioje nurodytas kiekvieną apibrėžtą etapą užbaigusių ir jo neužbaigusių naudotojų skaičius. Galite iš karto matyti, kurie kanalo etapai yra našiausi arba mažiausiai našūs pagal visą užduotį užbaigusių naudotojų ar seansų skaičių. Atsižvelgdami į tinkintų kanalų duomenis galite pagerinti šią statistiką.

Galite imtis toliau nurodytų konkrečių veiksmų.

 • Galite sukurti konkretų kanalo etapą užbaigusių ar jo neužbaigusių naudotojų segmentą ir pritaikyti jį kitose ataskaitose. Išsamiau analizuodami šių ataskaitų duomenis suprasite, kodėl etapas buvo sėkmingas arba nesėkmingas.
 • Galite sukurti pakartotinės rinkodaros auditoriją, taikomą pagal naudotojus, kurie neužbaigė užduoties, kad iš naujo juos pritrauktumėte.

Tinkintų kanalų kūrimas

Tinkinti kanalai pasiekiami tik naudojant 360 nuosavybes.

Tinkintoje ataskaitoje yra tinkintų kanalų skirtukas. Toliau paaiškinta, kaip peržiūrėti tinkintas ataskaitas.

 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“.
 2. Eikite į savo peržiūrą.
 3. Atidarykite skiltį „Ataskaitos“.
 4. Spustelėkite Tinkinimas > +Nauja tinkinta ataskaita.
 5. Pasirinkite skirtuką Kanalas.

Jei reikia bendrų instrukcijų, kaip kurti, redaguoti ir bendrinti tinkintas ataskaitas, skaitykite skiltį „Tinkintų ataskaitų kūrimas ir tvarkymas“.

Tinkintų kanalų konfigūravimo parinktys

Pagrindinės parinktys

Analizės tipas: tinkinti kanalai pagal numatytuosius apibrėžiami pagal naudotojus. Vadinasi, jei įmanoma, kanalo etapų informacija pateikiama pagal naudotojo elgesį per seansus. Galite pasirinkti Visi etapuose užregistruoti įvykiai turi įvykti per seansą, kad apribotumėte tinkintus kanalus pagal seansus.

Kanalo taisyklės: taisyklėmis galite apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos nustatysite, ar etapas sėkmingas. Galite apibrėžti iki 5 vieno tinkinto kanalo etapų, o kiekvienam etapui galima priskirti iki 5 taisyklių.

 • Spustelėkite + pridėti filtrą, kad pridėtumėte naują taisyklę.
 • Spustelėkite + pridėti etapą, kad pridėtumėte naują etapą.

Aspektų išskleidžiamajame meniu galite pasirinkti aspektus, pagal kuriuos norite apibrėžti etapą. Galite naudoti bet kurį „Analytics“ pasiekiamą aspektą, įskaitant tinkintus aspektus ir tinkintus kintamuosius. Galima naudoti įtraukimo arba išskyrimo taisykles ir reguliariuosius reiškinius arba gali būti ieškoma pateiktų verčių tikslių atitikčių.

Taisyklės pavyzdys

Jei norite pasirinkti naudotojus, kurie pirmiausia apsilankė pagrindiniame puslapyje, sukurkite tokią taisyklę: Include Landing Page Exact /home.html

Įtraukus kelias etapo taisykles, etapas bus laikomas sėkmingu, tik jei atitiks visas taisykles (kitaip tariant, taisyklės taikomos naudojant loginį operacijos ženklą IR).

Išplėstinės parinktys

Kanalo tipas: tinkinti kanalai pagal numatytuosius nustatymus yra „uždari“. Tai reiškia, kad į kanalą įtraukiami tik naudotojai, kurie įeina į kanalą nuo jo pradžios. Jei norite, kad naudotojai galėtų įeiti į kanalą bet kuriame etape, pakeiskite nustatymą Kanalo tipas į „Atviras“.

Galima keisti tik pagal seansus apibrėžtų kanalų tipu Kitaip tariant, pagal naudotojus apibrėžti tinkinti kanalai turi būti uždari.

Metrika: tinkintų kanalų ataskaitoje pagal numatytuosius nustatymus rodoma, kiek naudotojų užbaigė etapą ir kiek jo neužbaigė. Galite pasirinkti, kad vietoje šių duomenų būtų rodomas seansų skaičius.

Galima keisti tik pagal seansus apibrėžtų kanalų metriką. Kitaip tariant, pagal naudotojus apibrėžtų tinkintų kanalų ataskaitoje gali būti rodomas tik naudotojų skaičius.

Paskesnis etapas turėtų būti: jei kanale yra daugiau nei vienas etapas, svarbu apibrėžti etapus tinkama tvarka. Pasirinkdami parinktį Paskesnis etapas turėtų būti galite apibrėžti, kaip tinkinto kanalo etapuose turi būti vertinami naudotojų keliai. Toliau nurodyti galimi pasirinkimai.

 • Bet kuriuo metu po etapo. Naudotojai gali atlikti papildomus veiksmus pereidami iš vieno etapo į kitą. Šie veiksmai nebūtinai turi įeiti į tinkintą kanalą.

  Pavyzdys

  Apibrėžėte tinkintą kanalą, kurį sudaro du etapai: A puslapis ir B puslapis. Pasirinkus parinktį Bet kuriuo metu po etapo, bus laikoma, kad naudotojas užbaigė abu kanalo etapus, jei jis apsilankys A puslapyje, tada – X puslapyje ir B puslapyje.

  Atminkite, kad pasirinkdami parinktį Kanalo tipas nustatysite, ar naudotojai turi pradėti kanalo kelią nuo pirmo etapo (jei kanalas uždaras), ar nuo bet kurio vėlesnio etapo (jei kanalas atviras).
 • Iškart po etapo. Naudotojai įtraukiami į kanalą, tik jei jie pradeda tolesnį etapą iš karto po ankstesnio veiksmo.

  Pavyzdys

  Apibrėžėte tinkintą kanalą, kurį sudaro du etapai: A puslapis ir B puslapis. Pasirinkus parinktį Iškart po etapo, bus laikoma, kad A puslapyje, tada – X puslapyje ir B puslapyje apsilankęs naudotojas užbaigė tik pirmą kanalo etapą. Net jei naudotojas vėliau apsilankė B puslapyje, apsilankymas X puslapyje laikomas nukrypimu nuo A puslapio.

 • Leisti nuspręsti atskirai dėl kiekvieno etapo. Anksčiau nurodytos parinktys taikomos visam kanalui. Pasirinkite šią parinktį, jei norite tinkinti kiekvieną etapą. Kiekvieno kanalo etapo apačioje esančiame išskleidžiamajame meniu ...seka galite pasirinkti norimą elgseną.

Kanalo analizė

Tinkinto kanalo diagramoje pavaizduoti kiekvieno kanalo etapo duomenys ir nurodoma, kiek naudotojų užbaigė etapą bei nuėjo toliau, ir kiek neužbaigė etapo bei išėjo. Diagramoje galite iš karto matyti, ar kurio nors etapo našumas nėra per mažas ir ar nereikia išsamesnės etapo analizės.

Kanalo dienų seka

Tinkintų kanalų duomenys pateikiami atgaline data. Tai reiškia, kad jie jau surinkti ir apdoroti. Jei norite matyti kitos datos duomenis, naudokite Dienų sekos valdiklius.

Sužinokite daugiau apie dienų sekas.

Segmento taikymas

Tinkintam kanalui galima taikyti vieną segmentą. Segmentas veikia kaip pirmo kanalo etapo filtras.

Sužinokite daugiau apie segmentus.

Kanalo veiksmai

Atsižvelgdami į tinkintų kanalų duomenis galite imtis dviejų skirtingų strategijų.

Segmentų kūrimas

Tinkintų kanalų diagramoje spustelėkite bet kurį užbaigtą arba neužbaigtą etapą, kad sukurtumėte naują segmentą pagal to etapo kriterijus. Tada galėsite pritaikyti šį segmentą visoje „Analytics“ ir geriau suprasti etapo elgsenos motyvus.

Pakartotinės rinkodaros auditorijų kūrimas

Tinkintų kanalų diagramoje spustelėkite bet kurį užbaigtą arba neužbaigtą etapą, kad sukurtumėte etapą užbaigusių arba jo neužbaigusių naudotojų pakartotinės rinkodaros auditoriją. Tada galėsite vykdyti „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros kampaniją, taikomą pagal šiuos naudotojus.

Kad galėtumėte kurti pakartotinės rinkodaros auditorijas, turite turėti redagavimo leidimą nuosavybės lygiu.

Sužinokite daugiau apie pakartotinės rinkodaros auditorijas sistemoje „Analytics“.

Tinkintų kanalų apribojimai ir įspėjimai

 • Tinkinti kanalai pasiekiami tik 360 naudotojams.
 • Tinkintą kanalą gali sudaryti iki 5 etapų.
 • Kiekvienam etapui galima priskirti iki 5 taisyklių.
 • Tinkintam kanalui galima taikyti tik 1 segmentą.
 • Tinkintų kanalų ataskaitai taikomos tos pačios duomenų atrankos taisyklės, kaip ir kitoms ataskaitoms.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?