Muokatut myyntisuppilot

Asiakkaiden käyttäytymisen visualisointi ja analysointi

Verkkosivuston suorituskyvyn optimoimisen kannalta on tärkeää ymmärtää, mitä tehtävän toteuttaminen ja tehtävän hylkääminen tarkoittavat. Tässä yhteydessä tärkeimmät käyttäytymisen tietotyypit ovat tavoitteen konversioprosentti, välitön poistuminen prosenteissa ja klikkausprosentti. Kaikissa näissä tietotyypeissä verrataan tehtävän aloittaneiden käyttäjien määrää tehtävän toteuttaneiden käyttäjien määrään.

Muokattujen myyntisuppiloiden avulla voit visualisoida käyttäjän suorittamat vaiheet, joiden päämääränä on tehtävän toteuttaminen. Näet yhdellä silmäyksellä, mitkä vaiheet ovat sujuneet hyvin ja missä on ilmennyt ongelmia. Voit hyödyntää näitä tietoja kehittäessäsi sivustoasi ja ehkäistessäsi tehottomia tai hylättyjä käyttäjän kulkuja. Voit myös luoda uudelleenmarkkinointiyleisöjä tavoittaaksesi uudelleen käyttäjiä, jotka ovat poistuneet myyntisuppilosta.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Google Marketing Platformiin kuuluvassa Google Analytics 360:ssä.
Lue lisää Google Marketing Platformista.
Tämä ominaisuus on tällä hetkellä julkaistu beta-ominaisuutena.
Tässä artikkelissa:

Muokattujen myyntisuppiloiden toiminta

Muokatut myyntisuppilot näkyvät välilehtenä omassa raportissa. Kukin muokattu myyntisuppilo sisältää vähintään yhden vaiheen. Vaiheiden määrittelyssä käytetään ulottuvuuteen perustuvia sääntöjä, joiden avulla voit määrittää, mitä arvoja vastaavat osumat vaiheeseen sisällytetään ja mitä jätetään pois. Voit käyttää Muokatuissa myyntisuppiloissa mitä tahansa Analyticsin ulottuvuuksia.

Muokatuista myyntisuppiloista näytetään kaavio, joka esittää kunkin määritetyn vaiheen käyttäjät, jotka suorittivat vaiheen ja jotka eivät suorittaneet vaihetta. Näet yhdellä silmäyksellä, missä myyntisuppilon vaiheissa tehokkuus oli paras tai huonoin. Tulokset saadaan laskemalla, kuinka monen käyttäjän tai istunnon kohdalla vaiheelle määritetty tehtävä suoritettiin. Muokatut myyntisuppilot auttavat sinua parantamaan näitä tuloksia.

Voit tehdä seuraavat toimet:

 • Muodosta segmentti käyttäjistä, jotka suorittivat myyntisuppilon tietyn vaiheen tai eivät suorittaneet sitä. Ota luomasi segmentti käyttöön muissa raporteissa. Tee raporttien pohjalta uusia analyyseja ymmärtääksesi, mistä kyseisessä vaiheessa saadut tulokset johtuivat.
 • Pyri aktivoimaan tehtävän kesken jättäneet käyttäjät valitsemalla kyseinen käyttäjäsegmentti uudeksi uudelleenmarkkinointiyleisöksi.

Muokattujen myyntisuppiloiden luominen

Muokatut myyntisuppilot ovat käytettävissä vain 360:ssä.

Muokatut myyntisuppilot näkyvät välilehtenä omassa raportissa. Omien raporttien tarkasteleminen:

 1. Kirjaudu Google Analyticsiin.
 2. Siirry näkymääsi.
 3. Avaa Raportit.
 4. Valitse Muokkaus > + Uusi muokattu raportti.
 5. Valitse Myyntisuppilo-välilehti.

Kappaleessa Omien raporttien luonti ja hallinta on yleisiä ohjeita omien raporttien luomisesta, muokkaamisesta ja jakamisesta.

Muokattujen myyntisuppiloiden määritysvaihtoehdot

Perusasetukset

Analyysityyppi: Muokatut myyntisuppilot ulottuvat oletuksena käyttäjiin. Tämä tarkoittaa sitä, että myyntisuppilon eri vaiheissa tarkastellaan käyttäjien toimintoja useiden istuntojen aikana, mikäli mahdollista. Voit rajoittaa muokatun myyntisuppilon ulottumaan vain istuntoon valitsemalla Kaikkien vaiheiden on esiinnyttävä istunnon aikana -vaihtoehdon.

Myyntisuppilon säännöt: Sääntöjen avulla määritetään vaiheiden onnistumisen ehdot. Voit määrittää kullekin muokatulle myyntisuppilolle enintään viisi vaihetta ja kullekin vaiheelle enintään viisi sääntöä.

 • Kun haluat lisätä uuden säännön, valitse +lisää suodatin.
 • Kun haluat lisätä uuden vaiheen, valitse +lisää vaihe.

Valitse ulottuvuuksien avattavasta valikosta ulottuvuudet, joita haluat käyttää vaiheen määrityksessä. Voit käyttää mitä tahansa Analyticsin ulottuvuutta, mukaan lukien muokattuja ulottuvuuksia ja muokattuja muuttujia. Säännöt voivat olla sisällyttäviä tai poissulkevia. Antamasi arvot voidaan täsmäyttää tarkalleen, tai voit käyttää säännöllistä lauseketta.

Säännöt – esimerkki

Voit valita käyttäjät, jotka aloittivat ensimmäisen vaiheen etusivultasi, luomalla seuraavan säännön: Include aloitussivu Exact /etusivu.html

Kun sisällytät vaiheeseen useita sääntöjä, kaikkien kriteerien on täytyttävä, jotta vaihe määritetään suoritetuksi. (Säännöissä käytetään loogista AND-operaattoria.)

Lisävaihtoehdot

Myyntisuppilon tyyppi: Muokatut myyntisuppilot ovat oletuksena suljettuja. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjät sisällytetään myyntisuppiloon vain, jos he ovat liittyneet siihen ensimmäisessä vaiheessa. Jos haluat, että käyttäjät voivat liittyä myyntisuppiloon missä tahansa vaiheessa, vaihda myyntisuppilon tyypiksi Avoin.

Voit vaihtaa myyntisuppilon tyypin vain istuntoperusteisissa myyntisuppiloissa. Käyttäjään ulottuvien muokattujen myyntisuppiloiden on oltava suljettuja.

Tietotyyppi: Muokatuissa myyntisuppiloissa näytetään oletuksena niiden käyttäjien määrä, jotka ovat suorittaneet kunkin vaiheen tai eivät ole suorittaneet sitä. Voit määrittää, että myyntisuppiloissa näytetään istunnot käyttäjien sijaan.

Voit vaihtaa tietotyypin vain istuntoperusteisissa myyntisuppiloissa. Käyttäjään ulottuvissa muokatuissa myyntisuppiloissa voidaan näyttää vain käyttäjien määrä.

Seuraavan vaiheen pitää tulla: Jos myyntikanavassa on monta vaihetta, vaiheiden järjestyksellä on merkitystä. Seuraavan vaiheen pitää tulla -vaihtoehto määrittää, kuinka käyttäjän kulkua vaiheesta toiseen arvioidaan muokatussa myyntisuppilossa. Vaihtoehdot:

 • Milloin tahansa vaiheen jälkeen: Käyttäjät voivat suorittaa välivaiheita. Näiden välivaiheiden ei tarvitse sisältyä muokattuun myyntisuppiloon.

  Esimerkki

  Ole määrittänyt seuraavan muokatun myyntisuppilon, joka koostuu kahdesta vaiheesta: sivusta A ja sivusta B. Kun Milloin tahansa vaiheen jälkeen -vaihtoehto on valittuna, ensin sivulla A, sen jälkeen sivulla X ja lopuksi sivulla B vierailleen käyttäjän katsotaan suorittaneen myyntisuppilon molemmat vaiheet.

  Muista, että Myyntisuppilon tyyppi määrittää, onko käyttäjien liityttävä myyntisuppiloon ensimmäisessä vaiheessa (suljettu myyntisuppilo) tai jossakin seuraavista vaiheista (avoin myyntisuppilo).
 • Heti vaiheen jälkeen: Käyttäjät sisällytetään myyntisuppiloon vain, jos he etenevät vaiheesta toiseen välittömästi.

  Esimerkki

  Ole määrittänyt seuraavan muokatun myyntisuppilon, joka koostuu kahdesta vaiheesta: sivusta A ja sivusta B. Kun Heti vaiheen jälkeen -vaihtoehto on valittuna, ensin sivulla A, sen jälkeen sivulla X ja lopuksi sivulla B vierailleen käyttäjän katsotaan suorittaneen vain myyntisuppilon ensimmäisen vaiheen. Vaikka hän siirtyisi sivulle B myöhemmin, siirtyminen sivulta A sivulle X katsotaan poistumiseksi myyntisuppilosta.

 • Haluan päättää erikseen jokaisesta vaiheesta: Edellä kuvatut vaihtoehdot koskevat koko myyntisuppiloa. Jos haluat kustomoida eri vaiheet, valitse tämä vaihtoehto. Tällöin voit valita haluamasi käyttäytymisen avattavasta jota seuraa -valikosta, joka näkyy myyntikanavan kunkin vaiheen lopussa.

Myyntisuppilon analysointi

Muokattu myyntisuppilo -kaaviossa kuvataan kaikki myyntisuppilon vaiheet. Siinä näkyvät myös niiden käyttäjien määrä, jotka suorittivat tietyn vaiheen ja siirtyivät seuraavaan, ja niiden käyttäjien määrä, jotka eivät suorittaneet vaihetta vaan poistuivat myyntisuppilosta. Kaaviosta näet yhdellä silmäyksellä, onko tehokkuus jossakin tietyssä vaiheessa niin matala, että asiaan on syytä perehtyä.

Myyntisuppilon ajanjakso

Muokatut myyntisuppilot ovat takautuvia. Tämä tarkoittaa sitä, että myyntisuppilot kohdistetaan tietoihin, jotka on jo kerätty ja käsitelty. Voit siirtyä raportin ajanjaksosta toiseen Ajanjakso-vaihtoehtojen avulla.

Lisätietoja ajanjaksoista

Segmentin kohdistaminen myyntisuppiloon

Kuhunkin muokattuun myyntisuppiloon voi kohdistaa yhden segmentin Tämä segmentti toimii suodattimena myyntisuppilon ensimmäisessä vaiheessa.

Lisätietoja segmenteistä

Myyntisuppilon toiminnot

Muokatut myyntisuppilot tarjoavat seuraavat tehokkaat tavat käsitellä myyntisuppilossa hankkittuja tietoja:

Segmenttien luominen

Klikkaamalla mitä tahansa päätettyä tai keskeytynyttä vaihetta muokattujen myyntisuppiloiden kaaviossa voit luoda uuden segmentin, joka perustuu vaiheelle määritettyihin kriteereihin. Sen jälkeen voit käyttää segmenttiä kaikkialla Analyticsissa ymmärtääksesi paremmin vaiheessa esiintyneen käytöksen aiheuttajia.

Uudelleenmarkkinointiyleisöjen luominen

Kun klikkaat valmista tai keskeneräistä vaihetta muokattujen myyntisuppiloiden kaaviossa, voit muodostaa uudelleenmarkkinointiyleisön käyttäjistä, jotka suorittivat tietyn vaiheen tai eivät suorittaneet sitä. Sen jälkeen voit kohdistaa Google Ads ‑uudelleenmarkkinointikampanjasi näihin käyttäjiin.

Sinulla on oltava sivustotason muokkausoikeudet uudelleenmarkkinointiyleisöjen luomista varten.

Lue lisätietoja Analyticsin uudelleenmarkkinointiyleisöistä.

Muokattuihin myyntisuppiloihin liittyvät rajoitteet ja huomautukset

 • Muokatut myyntisuppilot ovat vain 360:n ominaisuus.
 • Muokattu myyntisuppilo voi koostua enintään viidestä vaiheesta.
 • Kukin vaihe voi koostua enintään viidestä säännöstä.
 • Kuhunkin muokattuun suppiloon voi kohdistaa vain yhden segmentin.
 • Muokattuja suppiloita koskevat samat tiedonkeruun otantasäännöt kuin muita raportteja.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?