פירוט הודעות השגיאה של ייבוא נתונים

הצעות לפתרונות להודעות שגיאה ספציפיות

אם אתה נתקל בשגיאה במהלך העלאה, אל תדאג! מצבים אלה מתרחשים בדרך כלל כאשר ייבוא הנתונים נתקל בנתונים לא רצויים בקובץ שאתה מעלה. טבלה זו כוללת פירוט של הודעות השגיאה שאתה עשוי לקבל והצעות לפתרונות לבעיות אלה.

בהודעות המוצגות למטה, פרמטרים כמו X‏‏, Y ו-Z הם מצייני מיקום ויוחלפו בערכים אמיתיים בזמן הריצה.

כאשר הפתרון המוצע הוא "ערוך את הקובץ", פירוש הדבר שיש לערוך את הקובץ להעלאה עצמו או ליצור מחדש את הקובץ באופן שמתקן את השגיאה.

הודעה משמעות הפתרון
פרמטר ה-X של ממשק ה-API לא נמצא. ניסית להעלות נתונים באמצעות ממשק ה-API לניהול, אך חסר פרמטר נדרש. הוסף את הפרמטר החסר לקוד.
יש להשתמש באחת מהכותרות הבאות לפחות: X. בקובץ שאתה מעלה חסרה כותרת נדרשת. בפרטי מערך הנתונים בדוק את סוג הנתונים שאתה מייבא וודא שהקובץ שאתה מעלה תואם לסכימה הנדרשת.
הגישה לעמודה X נדחתה. אין לך הרשאות מספיקות עבור הנכס שנבחר. ודא שיש לך הרשאת עריכה עבור הנכס שאליו אתה מעלה נתונים.
כותרת העמודה X חסרה. בקובץ שאתה מעלה חסרה כותרת העמודה שצוינה. ערוך את הקובץ והוסף את הכותרת החסרה.
כותרות העמודות X אינן מותרות. כותרת העמודה שצוינה מיועדת לנתונים שלא ניתן לייבא אל Analytics. יש לבדוק אילו מאפיינים ומדדים מתאימים לסוג הייבוא שנבחר.
חסרות כותרות עמודות בקובץ הקלט. בקובץ שאתה מעלה חסרות כותרות עמודות. ערוך את הקובץ והוסף את הכותרות המתאימות. ראה עיצוב קבצים להעלאה.
לא נמצא מקור נתונים מותאם אישית עבור המזהה הייחודי X. מזהה מערך הנתונים שסופק עבור הייבוא (שנקרא גם 'מזהה מקור נתונים מותאם אישית') לא נמצא. ודא שמזהה מערך הנתונים מתאים להעלאה זו. למידע נוסף ראה יצירת מערך נתונים
לא ניתן למחוק העלאות בייבוא של החזרים כספיים. לא ניתן למחוק קבצים של העלאת נתוני החזרים כספיים. ראה נתוני החזרים כספיים.  
כותרת עמודה כפולה: X. הקובץ שאתה מעלה מכיל כותרת עמודה כפולה. כל שם של מאפיין או ערך יכול להופיע פעם אחת בלבד בכל קובץ להעלאה. ערוך את הקובץ והסר או שנה את הכותרת הכפולה.
כותרת עמודה ריקה בעמודה מספר X. בקובץ שאתה מעלה חסרה כותרת עמודה. ערוך את הקובץ והוסף את הכותרת החסרה.
חריגה מאורך השורה המרבי (X). לפחות בשדה אחד או בשורה אחת בקובץ ההעלאה זוהתה חריגה מהאורך המרבי המותר.

יש להעלות כמות נתונים קטנה יותר.

במידע על שדות Analytics.js מפורטות מגבלות האורך של השדות השונים.

הקובץ מכיל X עמודות. מספר העמודות המרבי הוא Y. הקובץ שאתה מעלה מכיל עמודות רבות מדי. צמצם את מספר המאפיינים או הערכים שאתה מעלה.
הכותרת X אינה נמצאת בסכימת ייבוא הנתונים. הקובץ שאתה מעלה מכיל כותרת שאינה מוגדרת בסכימת מערך הנתונים. כל עמודה בקובץ שאתה מעלה חייבת לכלול כותרת התואמת לאחד מהמאפיינים או הערכים המוגדרים בסכימה. ערוך את הקובץ והוסף את הכותרת החסרה. למידע על אופן ההשגה של סכימת מערך הנתונים
אין מספיק הרשאות. אין לכם הרשאת העלאה בנכס הזה. דרושה לכם הרשאת עריכה ברמת הנכס כדי לייבא נתונים ל-Analytics.
פורמט CSV לא חוקי בשורה X. בקובץ שאתה מעלה יש בעיות עיצוב. הבעיות האפשריות עשויות לכלול:
  • פסיקים חסרים
  • פסיקים עודפים
  • שימוש לא נכון במירכאות
  • מירכאות חסרות
ערוך את הקובץ ובדוק את השורה שצוינה לזיהוי שגיאות עיצוב. לתשומת לבך, ייתכן שהשורה שצוינה בהודעת השגיאה אינה השורה המכילה את השגיאה בפועל, כך שכדאי שתב אם השגיאה נמצאת בשורה הקודמת.
פורמט לא חוקי של מזהה חש: X. הפורמט של מספר החשבון שגוי. מספרי חשבונות של Analytics חייבים להיות בפורמט הבא: UA-XXXXXX-X יש לערוך את הקוד ולוודא שמספר החשבון מופיע בפורמט הנכון.
נתוני תא לא חוקיים "X" בשורה Y עמודה Z. פורמט התאריך המותר הוא YYYYMMDD (לדוגמה: 20131217). הנתונים במיקום שצוין בקובץ שאתה מעלה מכילים פורמט תאריך לא חוקי. הפורמט הנכון לתאריכים הוא YYYYMMDD. ערוך את הקובץ ותקן את פורמט התאריך.
נתוני תא לא חוקיים "X" בשורה Y עמודה Z. סוג הנתונים הרצוי: (סוג). סוג הנתונים בקובץ שאתה מעלה, המופיעים במיקום שצוין, אינו נכון. לדוגמה, ייתכן שהעמודה אמורה להכיל נתונים מספריים, אבל הקובץ מכיל שם ערך מחרוזת. תקן את הנתונים בתא זה כך שיהיו מהסוג הרצוי.
נתוני תא לא חוקיים "X" בשורה Y עמודה Z. השנה צריכה להיות 2005 ומעלה. הנתונים בקובץ שאתה מעלה המופיעים במיקום שצוין מכילים שנה לא חוקית. לא ניתן להעלות נתונים עבור שנה הקודמת ל-2005. הסר שורות המכילות נתונים משנים שקדמו ל-2005.
נתוני לקוח לא חוקיים: X הקובץ שאתה מעלה מכיל נתונים שלא ניתן לעבד. ערוך את הקובץ שאתה מעלה ותקן את הנתונים.
שם לא חוקי של כותרת עמודה X בנתונים שאתה מעלה. הקובץ שאתה מעלה מכיל שמות לא חוקיים של כותרות עמודות. אולי יש שגיאת הקלדה? שמות של כותרות עמודות צריכים להיות שמות חוקיים של מאפיינים או ערכים בפורמט ga:name. ודא שכותרות העמודות תואמות לסכימת מערך הנתונים.
פורמט לא חוקי של מזהה מקור נתונים מותאם אישית: X. הודעת שגיאה על פורמט לא חוקי של מזהה מקור נתונים מותאם אישית. ערוך את הקוד וודא שפורמט מזהה מקור הנתונים המותאם אישית נכון. למידע נוסף על מקורות נתונים מותאמים אישית
פורמט לא חוקי של מזהה נכס: X. הפורמט של מזהה הנכס שגוי. מזהי נכסים של Analytics חייבים להיות בפורמט הבא: UA-XXXXXX-X יש לערוך את הקוד ולוודא שמזהה הנכס מופיע בפורמט הנכון.
אירעו שגיאות מרובות: רשימה של שגיאות מרובות  
מזהה הנכס X לא נמצא (או אינו נגיש). מזהה הנכס שצוין עבור העלאה זו שגוי או שאין לך הרשאה להעלאת נתונים לנכס זה. ודא שיש לך הרשאת עריכה עבור הנכס שאליו אתה מעלה נתונים.
מזהה הנכס אינו תואם למזהה החשבון. מזהה הנכס: X, מזהה החשבון: Y. ניסית לייבא נתונים לנכס שאינו שייך לחשבון שצוין. ערוך את הקוד וודא שמזהה החשבון ומזהה הנכס נכונים.
חריגה מהמכסה. חרגת מהמכסה של ייבוא נתונים. בדוק את המגבלות של ייבוא נתונים.
שורה X כוללת רק Y עמודות מתוך ה-Z הרצויות. בשורה שצוינה חסרה עמודת נתונים אחת לפחות. ערוך שורה זו בקובץ שאתה מעלה והוסף את עמודות הנתונים החסרות.
שורה X, עמודה Y: נתונים לא חוקיים. נתוני העלות היחידים שניתן להעלות עם המקור 'google' (כלומר, 'ga:source' = 'google') הם נתוני עלות 'אורגניים' (כלומר, 'ga:medium' = 'organic'‎). ניסית להעלות נתוני עלות שבהם צוין google במאפיין 'מקור', אך המאפיין 'אמצעי הגעה לאתר' (medium) אינו 'אורגני' (organic). שנה את המאפיין ga:medium ל-organic בכל השורות שבהן המאפיין ga:source הוא google.
שורה X, עמודה Y: חסר ערך נדרש עבור הכותרת Z. בקובץ שאתה מעלה חסרים נתונים נדרשים במיקום שצוין. ערוך את הקובץ והוסף את הנתונים החסרים.
שורה X: תווים לא חוקיים בקובץ. רק תווים בקידוד UTF-8 נתמכים. הקובץ שאתה מעלה מכיל תווים לא חוקיים. קובצי הנתונים המיובאים צריכים להיות בקידוד UTF-8. שנה את הקידוד של הקובץ שאתה מעלה ל-UTF-8.
שורה X: יש לספק ערך אחד לפחות עבור הכותרות הבאות: Y. בקובץ שאתה מעלה חסר מאפיין או ערך נדרש של נתונים. בפרטי מערך הנתונים בדוק את סוג הנתונים שאתה מייבא וודא שהנתונים שלך מכילים את הערכים הנדרשים.
השורה ב-X אינה חוקית עבור ייבוא נתוני החזר כספי. עליה להכיל את הערך ga:transactionId. הערך ga:transactionRevenue אינו נדרש. אם צוין ga:productSku, אזי חובה לציין את ga:quantityRefunded. אופציונלית, ניתן לציין את ga:productPrice רק עם ga:productSku. הקובץ שאתה מעלה מכיל נתונים שגויים עבור ייבוא נתוני החזר כספי. ערוך את הנתונים להעלאה בהתאם לדרישות הסכימה של נתוני החזר כספי.
אירעה שגיאה זמנית. כדאי לנסות שוב מאוחר יותר. אירעה שגיאת שרת זמנית. המתן דקות אחדות ונסה שוב לשלוח את הבקשה.
אירעה שגיאה פנימית. אירעה שגיאת שרת. מצבים אלה מתרחשים אמנם לעתים נדירות, אך בעיות של קישוריות או הגדרות שגויות בשרת עלולות לחסום את הגישה לשירות. ברוב המקרים הבעיה נפתרת במהירות. אם הבעיה נמשכת, תוכל לשלוח לנו משוב.
כתובת האתר של בקשת העלאה צריכה להתחיל ב- https://www.googleapis.com/upload/analytics/... בקשת ההעלאה אינה מכילה את כתובת האתר הנכונה. יש להוסיף לקוד את כתובת האתר הנכונה. ניתן למצוא מידע נוסף בקטע העלאות: uploadData במדריך למפתחים של Analytics.
נכס האינטרנט אינו פעיל עבור מספר חשבון X, מספר נכס Y. בבקשת ההעלאה שלך צוין נכס אינטרנט שאינו מחובר לחשבון שצוין. יש לערוך את הבקשה ולוודא שמספר החשבון ומזהה הנכס נכונים.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?