Προσθήκη δευτερεύουσας ιδιότητας σε αναφορά

Secondary-dimension picker; browse, or enter dimension name.
Εργαλείο επιλογής δευτερεύουσας ιδιότητας.

Για να προσθέσετε μια δευτερεύουσα ιδιότητα σε έναν πίνακα:

  1. Κάτω από τη λίστα των κύριων ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύουσα ιδιότητα.
  2. Περιηγηθείτε στη λίστα των ιδιοτήτων ή καταχωρίστε όλο ή μέρος του ονόματος της ιδιότητας στο πλαίσιο αναζήτησης.
  3. Κάντε κλικ στο όνομα της ιδιότητας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιότητας και πώς εμφανίζονται σε πίνακες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;