Aktive brukere

Se antallet aktive brukere for nettstedet ditt eller appen din.

 

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Se data om aktive brukere

Slik åpner du rapporten for aktive brukere:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Naviger til ønsket datautvalg.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Velg Målgruppe > Aktive brukere.

Data om aktive brukere er tilgjengelig i alle Analytics-kontoer. Det er ikke nødvendig å gjøre endringer i sporingskoden.

Beregningene

I rapporten for aktive brukere kan du se følgende beregninger:

 • Brukerne som har vært aktive den siste dagen
 • Brukerne som har vært aktive de siste sju dagene
 • Brukerne som har vært aktive de siste 14 dagene
 • Brukerne som har vært aktive de siste 30 dagene

Sånn er beregningsverdiene knyttet til den valgte datoperioden

Beregningene i rapporten er sett i forhold til den siste dagen i datoperioden rapporten omfatter. Følgende er tilfellet hvis datoperioden din for eksempel strekker seg fra 1.–28. januar:

 • Brukerne som har vært aktive den siste dagen: Her kan du se antallet unike brukere som startet økter i appen din eller på nettstedet ditt 28. januar (den siste dagen i datoperioden).
 • Brukerne som har vært aktive de siste sju dagene: Her kan du se antallet unike brukere som startet økter i appen din eller på nettstedet ditt i perioden 22.–28. januar (de siste sju dagene i datoperioden).
 • Brukerne som har vært aktive de siste 14 dagene: Her kan du se antallet unike brukere som startet økter i appen din eller på nettstedet ditt i perioden 15.–28. januar (de siste 14 dagene i datoperioden).
 • Brukerne som har vært aktive de siste 28 dagene: Her kan du se antallet unike brukere som startet økter i appen din eller på nettstedet ditt i perioden 1.–28. januar (altså ila. alle de 28 dagene i datoperioden).

Visning av dataene

Brukerne som har vært aktive den siste dagen, blir lagt inn som standard, og tilleggsberegningene blir vist i resultatkortene nedenfor diagrammet.

Linjediagram for brukerne som har vært aktive i en dag

For å legge inn noen av de andre beregningene, velg ønsket beregning ...

Alternativer for å velge flere beregninger for et diagram

... slik at den aktuelle beregningen blir vist i diagrammet:

Linjediagram for brukere som har vært aktive i én dag og sju dager

Det kan hende du ser en endring i linjene på diagrammet etter hvert som du legger til andre beregninger og omfanget av Y-aksen endres i tråd med de nye verdiene.

Betydningen av det hele

Som for alle bedrifter, ønsker du å holde oversikt over brukernes interesse.

Hvis tallene stadig er i tråd med forventningene dine, har du funnet det beste nivået.

Hvis tallene er lavere enn forventningene dine, må du revurdere markedsføringstiltakene dine, for å se om du målretter mot de riktige målgruppene, og om annonsene dine vinner auksjoner. Du kan også se etter negativ omtale av bedriften din eller negativt innhold i sosiale medier, som muligens påvirker trafikken. Selv om all markedsføring og omtale i sosiale medier er positiv, kan det hende du har skapt tekniske hindre for brukerne med utformingen av nettstedet ditt eller appen din.

I tilfeller der du har mange brukere som har vært aktive den siste dagen, men antallene faller for brukere på lengre sikt, kan det for eksempel tyde på problemer med en ny utgave, eller at entusiasmen i startfasen ikke videreføres til noe langsiktig engasjement. Mange brukere kan for eksempel laste ned en app, for deretter å finne ut at den ikke egentlig oppfyller behovet deres eller at ikke er interessant nok.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?