Användningsfall och analyser i Display & Video 360

Få ut så mycket som möjligt av rapportintegreringen med Display & Video 360.
Denna funktion är endast tillgänglig i Google Analytics 360, en del av Google Marketing Platform.
Läs mer om Google Marketing Platform.

Läs om hur du kan använda rapportintegreringen i Display & Video 360 tillsammans med Analytics 360 när du vill se information om och förbättra Display & Video 360-kampanjerna.

I den här artikeln:

Optimera Display & Video 360-kampanjer med hjälp av engagemangsmätvärden från Analytics

I rapporterna Förvärv > Google Marketing Platform > Display & Video 360 kan du använda den standardinställda mätvärdesgruppen Webbplatsanvändning på fliken Utforskaren om du vill se engagemangsmätvärden från Analytics (till exempel Sidor/besök och Gen. sessionslängd) tillsammans med Display & Video 360-dimensioner.

Optimera bud och budgetar i Display & Video 360

Om du vill se vilka av dina Display & Video 360-rader eller annonsbeställningar som leder till större engagemang (till exempel i form av lägre Avvisningsfrekvens, högre Gen. sessionslängd eller fler Sidor/besök) kan du välja rapporterna Rader och Annonsbeställningar.

Överväg att ange högre bud eller öka budgeten i Display & Video 360 för kampanjer som leder till högre engagemang. Det här är särskilt effektivt när du inte kan basera din optimering på konverteringar, antingen på grund av att kampanjen är ny och saknar konverteringar eller för att du analyserar en varumärkeskampanj.

Optimera inriktning på webbplatser och börser i Display & Video 360

Jämför webbplatsengagemanget som genereras från alla börser eller webbplatser genom att välja rapporterna Börser och Webbplatser. Identifiera alla webbplatser och börser som genererar ett stort antal klickbaserade eller visningsbaserade sessioner men mycket lågt engagemang på webbplatsen. Uteslut eller minska budgeten/buden i Display & Video 360 för lågpresterande webbplatser och börser.

Optimera annonsmaterial i Display & Video 360

Använd rapporten Annonsmaterial om du vill jämföra webbplatsengagemanget som genereras av allt ditt annonsmaterial. Optimera annonsmaterialen i Display & Video 360 genom att öka användningsgraden eller skapa nya varianter av annonsmaterialen som leder till högre webbplatsengagemang.

Ta reda på effekten av visningsbaserad Display & Video 360-trafik

Visningsbaserade sessioner är sessioner där besökarna såg en annons från en Display & Video 360-kampanj innan de besökte din webbplats.

Se om annonsvisningar påverkar användarnas webbplatsbeteende

Använd rapporterna Förvärv > Google Marketing Platform > Display & Video 360 om du vill jämföra webbplatsengagemanget i visningsbaserade sessioner med klickbaserade sessioner eller med den totala trafiken. På så sätt kan du se om dina annonsexponeringar påverkar beteendet hos användare som kommer till webbplatsen efter att ha sett en Display & Video 360-annons. 

I följande skärmdump av rapporten Annonsörer kan du se att visningsbaserade sessioner har en Gen. sessionslängd på 6,08 minuter. Jämför det här mätvärdet för visningsbaserade sessioner med Gen. sessionslängd för all trafik (visas på den översta raden i datatabellen i rapporten Förvärv > All trafik > Källa/medium) om du vill se om Display & Video 360-exponeringar resulterar i mer engagerade besökare.

På liknande sätt kan du jämföra andra mätvärden, som Avvisningsfrekvens, och gå in mer på detalj i specifika kampanjer.

Avg. Session Duration for view through and click through

 

Segmentera visningsbaserad Display & Video 360-trafik för vidare analys

Genom den här integreringen kan du skapa anpassade segment med hjälp av Display & Video 360-dimensioner. Du kan skapa segment som hjälper dig att isolera specifik Display & Video 360-trafik för vidare analys. 

Till exempel kan du använda segmentverktyget och skapa ett nytt segment för alla visningsbaserade Display & Video 360-sessioner från en viss annonsör, som GStore. Välj Avancerat > Villkor och skapa följande två villkor sammankopplade med en OCH-operator:

 • DV360-annonsör (CM-modell) innehåller GStore
 • CM-attributionstyp (CM-modell) innehåller Visningsbaserade

Använd följande skärmdump som referens när du skapar segmentet.

Create a view through segment

När du har segmenterat visningsbaserade sessioner kan du jämföra dem mot standardsegmentet Alla användare och få insikter om målgrupper och förstå skillnaden i webbplatsengagemang.

Exempel: Jämför visningsbaserade Display & Video 360-sessioner med Alla användare utifrån Ålder

Använd avsnittet Ålder i rapporten Målgrupp > Demografi > Översikt när du vill jämföra segmentet visningsbaserade Display & Video 360-sessioner med standardsegmentet Alla användare

I det här exempelkontot kan du se att det finns en större procentandel äldre målgrupper i visningsbaserade Display & Video 360-sessioner. Åldersgruppen 45–54 utgör cirka 15 % av alla webbplatssessioner men närmare 30 % av antalet visningsbaserade Display & Video 360-sessioner. 

 Comparing DBM View-through Sessions against All Sessions by Age

Exempel: Jämför visningsbaserade Display & Video 360-sessioner med Alla användare utifrån Kön

Använd avsnittet Kön i rapporten Målgrupp > Demografi > Översikt när du vill jämföra segmentet DV360 visningsbaserade sessioner med standardsegmentet Alla användare.

I det här exempelkontot visar en jämförelse utifrån Kön att visningsbaserade Display & Video 360-sessioner har högre procentandel kvinnor (cirka 71 %) jämfört med Alla användare (cirka 62 %).

Comparing DBM View-through Sessions against All Sessions by Gender

De här typerna av analyser kan hjälpa dig att nå nya kundsegment eller få en bättre bild av vilka målgrupper som reagerar på dina annonskampanjer. Insikter som dessa kan hjälpa dig att formulera strategier kring ditt annonsmaterial så att du attraherar rätt typ av målgrupper.

Optimera Display & Video 360-kampanjer med hjälp av insikter om målgrupp från Analytics

Med rapporterna i avsnittet Målgrupp kan du analysera trafiken utifrån kategorier som

 • Demografi (ålder, kön)
 • Intressen (Intressegruppskategorier, Segment på marknaden)
 • Geografi (Språk, Plats)
 • Beteende (Nya eller återkommande, Frekvens och senaste besök, Engagemang)
 • Teknik (Webbläsare och operativsystem)
 • Mobila enheter

Genom att skapa ett segment för all Display & Video 360-trafik kan du se hur användare som har förvärvats från Display & Video 360-kampanjer beter sig inom alla dessa dimensioner.

Om du till exempel har två Display & Video 360-annonsörer (GStore US och GStore EU) kan du skapa följande anpassade segment i segmentverktyget. Välj Avancerat > Villkor och skapa följande båda villkor sammankopplade med en ELLER-operator:

 • DV360-annonsör (CM-modell) innehåller GStore US
 • DV360-annonsör (CM-modell) innehåller GStore EU

Använd följande skärmdump som referens när du skapar segmentet.

När du har skapat segmentet kan du använda det i rapporterna för Målgrupp när du vill hitta sätt att optimera Display & Video 360-kontot.

Exempel: Segmentera Display & Video 360-trafik utifrån Mobil enhet och Ålder

Välj rapporten Målgrupp > Mobilt > Enheter och lägg till Ålder som sekundär dimension. 

I det här exempelkontot ser du att användare med Apple iPhone i åldersgruppen 25–34 är betydligt mer engagerade (lägre Avvisningsfrekvens, fler Sidor/besök och längre Gen. sessionslängd) än genomsnittliga användare som genereras från Display & Video 360.

Utifrån den här kunskapen kan du skapa en ny annons med denna inriktningsinställning i Display & Video 360 och lägga högre bud så att du värvar fler användare från den gruppen.

Exempel: Segmentera Display & Video 360-trafik utifrån Nya användare

Gå till rapporten Målgrupp > Beteende > Nya eller återkommande och lägg till DV360-radnamn (GA-modell) som sekundär dimension. 

I det här exempelkontot genererar annonsen DBM_Video_US en betydande del av antalet Nya besökare (användare) med relativt högt engagemang. Om ditt mål är att få fler användare kan du bygga vidare på den här informationen och optimera Display & Video 360-kampanjerna genom att fortsätta investera i den här videokampanjen.

Om du vill ha fler insikter kan du också jämföra anpassat Display & Video 360-segment med standardsegmentet Alla användare i rapporten Målgrupp.

Skapa detaljerade remarketingmålgrupper i Analytics

Använd den här integreringen om du vill skapa mer detaljerade remarketingmålgrupper i Analytics genom att skapa segment baserade på Display & Video 360-dimensioner och sedan importera dessa segment i samband med att du skapar remarketingmålgrupper.

Därefter kan du dela listorna med antingen GDN eller Display & Video 360 för remarketing via våra befintliga integreringar mellan Google Ads och Display & Video 360 Remarketing.

Exempel: Skapa en ny remarketingmålgrupp

Använd segmentverktyget och skapa ett anpassat segment som innehåller alla användare som

 • har klickat på Display & Video 360-annonsen T-Shirt
 • har stannat minst en minut på din webbplats
 • ännu inte har konverterat.

Välj Avancerat > Villkor och skapa följande fyra villkor sammankopplade med en OCH-operator:

 • CM-attributionstyp (CM-modell) matchar exakt Klickbaserat
 • DV360-rad (CM-modell) matchar exakt T-Shirts
 • Tid på sidan per användare ≥ 60
 • Transaktioner per användare = 0

Använd följande skärmdump som referens när du skapar segmentet.

Du kan också skapa en lista över användare som har klickat på ett visst Display & Video 360-annonsmaterial och besökt en viss sida på webbplatsen.

Relaterade resurser

Läs mer om rapportintegreringen med Display & Video 360 i följande artiklar:

Läs mer om de övriga funktioner som nämns i den här artikeln:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?